Skocz do zawartości


Zdjęcie

PYANIA MATURALNE - GEOGRAFIA


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
60 odpowiedzi w tym temacie

#1 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:35

1. Jakie są podstawowe kryteria klasyfikacji map?

Mapa jest obrazem Ziemi lub jej fragmentu wykonanym w określonym zmniejszeniu. Mapy są tworzone w oparciu o matematyczną konstrukcję, przedstawiającą treść dzięki zastosowaniu umownych znaków. Prawidłowo wykonana mapa powinna być dokładna, zwierać istotne treści stosowane do skali i być czytelna. Każda mapa jest, skonstruowana w określonej skali, którą należy rozumieć jako stosunek między odległością dwóch punktów na mapie a odległością na powierzchni Ziemi. Inaczej mówiąc skala mapy informuje o stopniu zmniejszenia. Ze względu na skalę, w jakiej wykonana jest mapa, wyróżniamy:
• mapy topograficzne - tzw. wielkoskalowe, skala jest 1:200.000 i większe. Są to mapy, na których można dokonać pomiarów. Na tych mapach są małe zniekształcenia odległości i powierzchni
• mapy przeglądowo-topograficzne - tzw. średnioskalowe, w skali 1:000,000- są to mapy, na których nie można dokonywać pomiarów szerokości obiektywów liniowych. Powstają one po zgeneralizowaniu (uogólnieniu) treści mapy topograficznej
• mapy przeglądowe - "skala od l: 100.000 i mniejsze. Służą one do przeglądu i przedstawiają : zarys kontynentu
Ze względu na treść mapy dzielimy na:
• ogólno geograficzne - tematem ich jest ogólna charakterystyka powierzchni i składników przedstawionego krajobrazu, a wiec rzeźby terenu, wody, drogi, zabudowania i inne elementy środowiska geograficznego. Dzielą się one na mapy fizyczne (hipsometryczne) i mapy polityczno-administracyjne.
• Tematyczne (specjalne) - przedstawiają jeden lub kilka elementów będących główną treścią mapy. Wśród nich możemy wyróżnić mapy przedstawiające zjawiska przyrodnicze, takie jak klimat, gleby, geologię, hydrologię itp.; mapy przedstawiające zjawiska społeczno-gospodarcze, takie jak przemysł, uprawy, osadnictwo, komunikację, surowce itp.; mapy inżynieryjne, np. mapy urbanistyczne, górnicze i inne o znaczeniu technicznym. Mapy te opracowane są w dużej skali i są podstawą do bezpośrednich badań terenowych. Służą rozmaitym celom dokumentacji i planowania gospodarczego. Eugeniusz Romer w 1908 roku wydał pierwszy atlas i był twórcą, nowoczesnej topografii.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#2 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:36

2. Wyjaśnij następstwa ruchu wirowego Ziemi.

Ruchem wirowym Ziemi nazywamy ruch Ziemi wokół własnej osi. Trwa on około 24h (23h i 54 min). Obrót odbywa się z zachodu na wschód ze stałą prędkością kątową i zmienną prędkością liniową (na równiku najszybciej, a. w okolicy biegunów najwolniej).Następstwa ruchu obiegowego:
• następstwo dnia i nocy - zmiana rytmu życia człowieka i świata organicznego
• pozorna wędrówka Słońca po niebie
* dobowe zmiany temperatury i ciśnienia atmosferycznego
* spłaszczenie Ziemi na biegunach dzięki działaniu siły odśrodkowej, co powoduje zróżnicowanie przyciągania ziemskiego, które wzrasta wraz z szerokością geograficzną.
• zmiana poruszania kierunku ciał (siła Coriolisa) na półkuli północnej w prawo, a na południowej w lewo. Działaniem tej siły jest najbardziej widoczne przy krążeniu powietrza i poruszaniu się prądów morskich, podmywanie rzek, przemieszczanie się fali wpływów.
• rachuba czasu - prędkość liniowa na kuli ziemskiej największa jest na równiku, a najmniejsza na biegunach.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#3 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:36

3. Przedstaw następstwa ruchu obiegowego Ziemi.
Ruch obiegowy Ziemi nazywamy ruch Ziemi po eliptycznej orbicie wokół Słońca. Oś ziemska nachylona jest pod kątem 66 stopni i 33 minut. Jeden obieg trwa 365 dni 5h i 48 minut, a co cztery lata 366 dni. Ruch ten jest podstawą konstrukcji kalendarza. Kierunek ruchu jest przeciwny do wskazówek zegara.
Następstwa ruchu obiegowego:
• następowanie pór roku - ilość ciepła jaką otrzymuje Ziemia zależy od kątów padania promieni słonecznych.
• strefy oświetlenia Ziemi - wyróżniamy pięć stref geograficznych - strefa gorąca, umiarkowana, zimna, międzyzwrotnikowa, podbiegunowa.
• sfery cieplne Ziemi - nachylenie płaszczyzny równika 23 stopnie i 27 minut
• zmiana długości trwania dni i nocy na Ziemi
• utworzenie przez człowieka kalendarza w XVI wieku
• rok astronomiczny
• dni i noce polarne na kołach podbiegunowych


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#4 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:37

4. Jakie są przyczyny występowania i istnienia pór roku w naszych szerokościach geograficznych?
Ruch obiegowy Ziemi jest bezpośrednią przyczyną istnienia pór roku. Ich powstanie zależne jest od różnych wysokości słońca, a przez to różnego ogrzewania Ziemi. Istotne znaczenie ma także czas ogrzewania powierzchni Ziemi, jako następstwo różnych długości dnia i nocy. Wszystkie te elementy są zależne od stałego nachylenia osi ziemskiej pod kątem 66 stopni i 33 minut do płaszczyzny, po której Ziemia krąży do około Słońca. Główną przyczyną jest kąt padania Słońca na równik i zwrotnik:
• 21 marca to dzień, w którym Słońce pada pod katem 90 stopni na równik. Oświetlone są. dwie półkule jednocześnie. Wówczas u nas jest wiosna.
• 22 czerwca kąt padania Słońca w naszych szerokościach jest około 60 stopni na zwrotnik Raka: Ogrzewana jest wówczas półkula północna. W Polsce jest to początek lata
• 23 września kąt padania Słońca na równik jest prosty. Oświetlone są wówczas dwie półkule. Jest to początek jesieni.
* 22 grudnia Słońce pada pod kątem 90 stopni na zwrotnik Koziorożca. W Polsce to początek zimy, gdyż promienie słoneczne padają w większej mierze na półkulę południową, a u nas jest najmniej stopni-14. Pory roku wynikają z temperatury i ilości opadów.5. Omów skład i podział atmosfery.
Atmosfera jest to powłoka gazowa Ziemi składająca się z azotu, który stanowi 78,09%, tlenu - 20,9% oraz z gazów szlachetnych, takich jak argon - 0,9%, hel, krypton, ksenon oraz tlenki azotu, siarki, węgla oraz ozon i aerozole (pyły przemysłowe, wulkaniczne i . roślinne).
Podział atmosfery:
• troposfera - przylega do powierzchni Ziemi i ma różną grubość- Najgrubsza jest na równiku do 17 km, maleje nad biegunem 6-8 km Wraz z wysokością maleje temperatura 0,6 C na . 100 ni oraz. spada ciśnienie 9Hpa na 100 stopni. Zgromadzona jest tu prawie cała zawartość pary wodnej i 4/5 masy powietrza
• tropopauza - zamyka troposferę. Jest to cienka warstwa o stałej temperaturze - 55 C
• stratosfera - w wyższej warstwie tej sfery temperatura wzrasta na wysokości około 50 km do O G Ten wzrost temperatury powstał w wyniku zmiany tlenu na ozon pod wpływem promieniowania słonecznego. Powstaje dzięki temu warstwa ozonowa ochronna nie przepuszczająca promieni ultrafioletowych. Warstwa ta zanika coraz bardziej ponieważ chlor rozbija cząsteczki ozonu.
• startopauza wstęga do 55 km, charakteryzuj e się stałą temperaturą 0 C
• mezosfera -sięga do 55 do 85 km, charakterystyczny jest dla niej spadek temperatury do -90 C w jej górnej warstwie.
* Mezopauza - jest to cienka warstwa o stałej temperaturze - 80 C. Oddziela ona mezosferę od położonej nad nią termosfery
• termosfera - w jej dolnej warstwie znajduje się jonosfera, która rozciąga się do około 300 - 800 km Temperatura tam sięga około 1000 C: Spowodowane to jest dużą jonizacją gazów. Jonosfera powoduje odbijanie fal radiowych. Wyżej znajduje się egzosfera - najwyższa sfera atmosfery. Temperatura obniża się, aby w przestrzeni między plantowej osiągnąć -273 C. Gazy znajdują się w dużym rozproszeniu. Górna część tej warstwy nie jest określona


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#5 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:38

6. Omów czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza w troposferze. Wskaż miejsca o najmniejszej i największej temperaturze na kuli ziemskiej.
Temperatura powietrza zależy od:
• sfery oświetlenia - ruch wirowy oraz ruch obiegowy (przy ruchu obiegowym wraz ze wzrostem szerokości geograficznej temperatura powietrza maleje, ponieważ taka sama wiązka promienia słonecznego musi ogrzewać większą ilość powietrza w wyższych szerokościach geograficznych).
• rożne reagowanie lądów i mórz na promieniowanie słoneczne - lądy silniej odbierają, a morza mniej.
• od odległości od zbiorników wodnych
• od szaty roślinnej (podobnie jak zbiorniki wodne lokalnie modyfikują temperaturę)
• od prądów morskich - ciepły prąd ociepla, a zimny ochładza
• od wysokości nad poziomem morza
• od koloru podłoża -czarne podłoże szybciej się nagrzewa
• od rzeźby terenu
• od zanieczyszczenia (efekt cieplarniany)
• od napływających mas powietrza - wywołane są rozkładem ciśnienia
Najwyższe temperatury:
• Afryka - Dżibuti +63 C
• Libia - AL Azisija +58 C
• Stany Zjednoczone Ameryki - Death Valey + 57 C
• Izrael - Tirat Zeri +54 C .
• Australia - Clonowy - +53 C
• Hiszpania - Sewilla +50 C
• Argentyna - Rivadavia +49 C
Najniższe temperatury:
• Antarktyda - stacja Wastak -89 C .
• Rosja - Ojmiakon -71 C
• Grenlandia - Northice -66 C
• Rosja - Ust. Szcugor -55 C
• Argentyna - Sarmiento -33 C
• Maroko - tfrana-24 C . .


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#6 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:39

7. Co to jest klimat, z jakich elementów się składa? Omów czynniki klimatotwórcze.
Klimat jest to wieloletni, normalny dla danego obszaru przebieg stanów pogody. Ustalany jest na podstawie pomiarów przeprowadzanych przez 10 lat. Elementy klimatu:
• temperatura powietrza
• opady
• wiatry, które są wypadkową rozkładu ciśnień zimą a latem .
Czynniki meteorologiczne:
• rozmieszczenie głównych wyżowych i niżowych ośrodków barycznych - rzutuje na
kierunek wiatru, który zawsze wieje z niżu do wyżu. Rzutuje także na pogodę: jak jest wyż to występuje małe zachmurzenie, mała ilość opadów i są duże amplitudy temperatur pomiędzy zimą a latem; niż - duże zachmurzenie, duże ilości opadów, nieduże amplitudy temperatur pomiędzy zimą a latem
• rodzaje mas powietrza występujące nad danym obszarem - mogą być równikowe, zwrotnikowe, polanie, arktyczne, morskie albo kontynentalne i przejściowe.
• rozkład frontów atmosferycznych w różnych porach roku - Można mówić jeszcze o frondę zimnym lub ciepłym w zależności od tego, czy napływa powietrze ciepłe czy zimne. Czynniki nie meterologiczne:
• szerokość geograficzne, wraz z którą zmienia się oświetlenie obrazuje zmiany oświetlenia Ziemi, ilość docieranej energii słonecznej. A to powoduje, że mamy strefowe zróżnicowanie klimatyczne.
• rozkład lądów i mórz - obieg ciepła i wilgoci na tych obszarach wpływają na kształtowanie się mas powietrza morskiego (wilgotnego) i lądowego (kontynentalnego)
• wysokość nad poziomem morza - góry i wyżyny wpływają na klimat tych terenów i wytworzenie się charakterystycznego klimatu górskiego (wyższe opady, niższe temperatury, wiatry halne)
• szata roślinna - większe kompleksy leśne działają, jak zbiorniki wodne - łagodzą klimat
* prądy morskie - przebieg i rodzaje: ciepłe przynoszą wody, wyższe szerokości geograficzne przyczyniają się do podnoszenia temperatury powietrza, wilgoci; prądy zimne niosą ze sobą ochłodzenie i osuszenie klimatu
• pokrywa śnieżna i lodowa - jasne podłoże odbija promienie słoneczne i temperatura jest niższa,
ciemne przyciąga promienie słoneczne - temperatura wyższa
* rzeźba terenu .


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#7 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:40

8. Scharakteryzuj rozkład opadów i podaj czynniki, które wpływają na ten rozkład.
Opady powstają, gdy chmury są na tyle rozbudowane, że siła grawitacji przewyższa siły utrzymujące kropelki wody lub kryształki lodu w powietrzu. Do opadów zaliczamy: deszcz, śnieg, mżawkę, krupy i grady. Opady powstają najczęściej z chmur znajdujących się w dolnym piętrze - warstwowych, z chmur warstwowych piętra średniego oraz chmur kłębiastych burzowych wysoko rozbudowanych. O deszczu mówimy, gdy spadają kropelki wody o średnicy większej niż 0,5 mm, jeżeli są one mniejsze, to jest to mżawka. Śnieg tworzą płatki, czyli zrośnięte ze sobą igiełki lodu. Grad jest spotykany latem. Jest to opad bryłek lodu.
Opady są głównym dostarczycielem wody na powierzchni ziemi, natomiast osady atmosferyczne (rosa, szron, sadź, gołoledź) dostarczają około 20% wody.
Czynniki wpływające na rozkład opadów:
• szerokość geograficzna (ruch obiegowy)
• odległość od dużych zbiorników wodnych
• wysokość nad poziomem morza
• ukształtowanie powierzchni Ziemi
• prądy morskie
• kierunek wiania wiatru
• szata roślinna
• od wilgotności powietrza - para wodna najobficiej występuje w dolnej warstwie atmosfery. Zawartość pary wodnej zmniejsza się od równika ku biegunowi. Rejony o najwyższych rocznych sumach opadów: Oceania, u stóp Himalajów (występowanie monsunu letniego, opady przekraczają wartość 20.000 mm), Afryka -Kotlina Kongo, Ameryka Południowa - Nizina Amazonki oraz tereny znajdujące się w tzw. cieniu opadowym po zawietrznej stronie gór w skrajnych przypadkach są pustyniami. Rejony o najniższych rocznych sumach opadów: strefa zwrotnikowa (prądy wstępujące) i bieguny (małe parowanie). Wielkość opadów na Ziemi jest rozłożona nierównomiernie. Wielkość opadów jest zróżnicowana nie tylko przestrzennie, ale i czasowo. Średnia roczna ilość opadów na Ziemi wynosi około 850 mm. Roczne sumy opadów w strefie okołorównikowej dochodzą do 2000 mm. Przyczyną tego jest duża ilość pary wodnej w powietrzu oraz istnienie prądów wznoszących. Występują tu dwukrotnie w ciągu roku deszcze zenitalne. Wyższe szerokości geograficzne do 20 stopni szerokości geograficznej charakteryzują się jedną porą deszczową w okresie najwyższego położenia Słońca Opady roczne dochodzą tam do 1000 mm.
Następna sfera 20 - 30 stopni szerokości geograficznej na półkuli południowej i północnej. to strefa zwrotnikowa, charakteryzująca się bardzo małymi opadami przyczyniającymi się do powstawania pustyń, wyjątek stanowią tereny monsunowe.
Szerokości umiarkowane (do 60 stopni) cechują opady od 250 - 1000 mm rocznie, a na tak duże zróżnicowanie ma wpływ odległość obszarów od mórz i oceanów oraz rzeźba terenu. Największe opady spadają na zachodnie wybrzeża.
W strefie powyżej 60 stopni szerokości geograficznej opady wynoszą poniżej 250 mm, a na niektórych obszarach poniżej 100 mm rocznie.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#8 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:40

9. Omów pionowe i poziome ruchy powietrza na Ziemi
Pierwotnie przyczyną powodującą ruch powietrza jest różnica temperatury w rożnych . miejscach na powierzchni Ziemi. Powietrze nagrzane ulega rozszerzeniu i jako lżejsze unosi się do góry. Rozchodzi się ono na dużych wysokościach na boki, wskutek czego na powierzchni Ziemi w tym miejscu spada ciśnienie. Tam, gdzie powietrze oziębia się, kurczy i opada wytwarza się wysokie ciśnienie.
Pionowe ruchy powietrza - powietrze nagrzane unosi się do góry. Ilość ciepła zależy od kąta padania promieni. Najsilniej ogrzewają się tereny w strefie równikowej. Powietrze się nagrzewa, powiększa swoją objętość i unosi się do góry. Powstają ruchy wstępujące. W strefach podbiegunowych występuje znaczne oziębienie ziemi, zimne powietrze spada ku powierzchni. Są to prądy zstępujące,
Poziome ruchy powietrza na kuli ziemskiej są to wiatry stałe związane z układem barycznym. Od zwrotników ku równikowi wieją pasaty. W strefie zwrotnikowej powstaje układ wyżowy. W szerokościach umiarkowanych powstaje niż i wieją wiatry zachodnie. Na biegunach powstają wyże. Na półkuli północnej, północno-wschodniej, południowej i południowo-wschodniej wiatry wieją cały czas. Występują też wiatry zmienne, które zalezą od rozkładu układów barycznych.
Pasat jest to wiatr w strefie międzyzwrotnikowej. wiejący ze zwrotnikowych wyżów barycznych w kierunku niżu równikowego. Odchylony jest siłą Coriolisa w kierunku zachodnim
Monsuny - monsun zimny - wiatry wieją z lądu nad morze, a monsun ciepły - z morza na ląd. Monsun występuje w Azji Południowo-Wschodniej i częściowo Wschodniej
Bryza - wiatr lokalny wiejący na wybrzeżach mórz prostopadle do Unii brzegowej. W dzień wieje bryza morska (z morza na ląd), a w nocy bryza lądowa (z lądu na morze). Bryza morska jest chłodna i wilgotna, a lądowa ciepła i sucha.
Halny - wiatr fenowy w Tatrach. Powstaje dzięki różnicy ciśnień i temperatury.
Cyklon są to wiatry, które wieją w szerokości od 10 do 20 stopni. Występują najczęściej w najcieplejszym okresie roku. Tworzą się nad oceanami. Powodują bardzo duże spustoszenie. Występuje w Azji Zachodniej noszą nazwę tajfunów, a w Stanach Zjednoczonych - tornada.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#9 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:41

10. Jak przebiegają strefy klimatyczne na Ziemi? Omów jedną z nich.
Strefy klimatyczne:
• strefa klimatu równikowego
• strefa klimatu zwrotnikowego
• strefa klimatu podzwrotnikowego
• strefa klimatu umiarkowanego - ciepłego i chłodnego
• strefa klimatu okołobiegunowego
Strefa klimatu równikowego - w tym klimacie wilgotne powietrze jest silnie nagrzane w ciągu roku. Ruchy wilgotnego powietrza prowadzą do wysokich opadów. Opady nasilają się w czasie zenitalnego górowania słońca. Średnia temperatura wszystkich miesięcy przekracza 20 C, a dobowe i roczne amplitudy temperatury nie przekraczają kilku stopni. Strefa klimatu zwrotnikowego latem, zwłaszcza w klimacie suchym występują duże amplitudy dobowe. Przy średniej rocznej temperaturze 20 C najchłodniejszego miesiąca waha się ona od powyżej 20 C do l O C. Notuje się tu temperatury wyższe niż w pozostałych strefach. Opady przypadają na półrocze letnie lub są bardzo skąpe, sporadyczne. W strefie tej występują najliczniejsze i największe pustynie: Sahara, Pustynia Arabska, Wielka Pustynia Australijska, Kalania
Strefa klimatu podzwrotnikowego - średnia roczna temperatura wynosi od 10 do 20 C, a temperatura najchłodniejszego miesiąca od powyżej 10 C (w klimacie morskim) do poniżej O C (w klimacie kontynentalnym). Można wyróżnić tu klimat śródziemnomorski (w Basenie Morza Śródziemnego, w wąskim pasie wybrzeża wschodniego i zachodniego obu Ameryk, na południowych krańcach Afryki i Australii) i klimat kontynentalny suchy (Wyżyna Irańska, w Kotlinie Kaszgarskiej i w Tybecie, wschodnia Azja)
Strefa klimatu umiarkowanego - klimaty tej sfery są kształtowane w dużej mierze przez układy niżowe przemieszczające się z nad oceanów w kierunku wschodnim. Przy średniej rocznej temperaturze od 0 do 10 C, temperatura najcieplejszego miesiąca przekracza 10 C. Wyróżniamy:
• klimaty morskie i przejściowe (amplituda roczna poniżej 25 C)
• klimaty kontynentalne (amplituda roczna -wyższa od 25 C i sięgająca 35-45 C w warunkach skrajnie kontynentalnych)
• klimaty ciepłe (temperatura trzech miesięcy letnich przekracza 15 C)
• klimaty chłodne morskie (temperatura dwóch miesięcy letnich waha się od 10 do 15 C) Strefa klimatów umiarkowanych - w tej strefie przy średniej rocznej temperaturze poniżej O C, temperatura najcieplejszego miesiąca Jest niższa od 10 C. Opady są całoroczne, z przewagą śniegu, o małych sumach 250 mm. Wyróżnia się klimat:
• subpolarny (temperatura najcieplejszego miesiąca powyżej 0 C)
• polarny (temperatura najcieplejszego miesiąca poniżej 0C)
W zasięgu tej strefy znajduje się cała Antarktyda, Grenlandia, północne krańce Ameryki Północnej oraz Azji i niewielkie obszary w północnej Europie. W każdej strefie można wydzielić klimat górski i morski. Klimat górski cechują zmiany klimatyczne zachodzące piętrowo wraz ze wzrostem wysokości. Rozkład stref przebiega równoleżnikowo.
Kryterium podziału na różne strefy zależy od:
• temperatury
• wiatrów
• opadów


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#10 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:42

11. Podaj charakterystykę wód wszechoceanów.
Wody wszechoceanów są to wody trzech oceanów, mórz oraz zatok, które są często częściami morza.
Skład chemiczny wody morskiej to tlen, wodór, chlor, sód, magnez, wapń, potas, węgiel, kreon.
Średnie zasolenie na kuli ziemskiej wynosi 3,5%. Największe jest w zamkniętych zatokach i strefach dużego parowania. Największe zaś jest w morzu Czerwonym około 4%. Zasolenie maleje w kierunku biegunów. Temperatura wód oceanicznych - rozkład ogólny temperatury pokrywa się z rozkładem powietrza. Średnia temperatura powietrza wynosi 17 C, a na równiku 28 C, a na biegunach 0 C. Wraz z głębokością temperatura obniża się. W głębinach osiąga 0 C. Na rozmieszczenie temperatury w wodach oceanicznych ma wpływ:
• szerokość geograficzna
• strefowość klimatyczna
• ruchy wód morskich - falowanie (przypływy i odpływy) i prądy morskie
Falowanie najczęściej występuje fala wiatrowa. Inne to fala grawitacyjna i tektoniczna.
pływy morskie powstają na skutek grawitacyjnego działania księżyca lub słońca. Są to pionowe ruchy wody. Występują rytmicznie co 12h i 27minut.
Prądy morskie o istnieniu i rozkładzie prądów decydują wiatry - siła Coriolisa, bezwładność wód - zmiany temperatury.
Ocean składa się z warstwy głębinowej, przejściowej i powierzchniowej.
Największe zlewisko stanowi Ocean Atlantycki. Największy jest Ocean Spokojny, średni -
Ocean Atlantycki, a najmniejszy - Ocean Indyjski.

12. Scharakteryzuj wody podziemne i omów ich znaczenie.
Wody podziemne są to wody wypełniające pory i pęknięcia w skałach. Podział wód podziemnych:
• wody przypowierzchniowe np. bagno
• wody gruntowe - wody znajdujące się w strefie nasyconej. Znajdują się na około głębokości
20m. Są oddzielone warstwą przepuszczalną
• wody wgłębne zasilane są przez deszcze, lecz znajdują się w warstwach wodonośnych pokrytych otworami nieprzepuszczalnymi
• wody artezyjskie - ich występowanie związane jest zwożeniem warstw skalnych .
• wody głębinowe znajdują się głęboko pod powierzchnią ziemi. Izolowane są wieloma warstwami tworów nieprzepuszczalnych. Mają one często podwyższoną temperaturę i są zmineralizowane.
Wody podziemne mogą zalegać (w zależności od budowy geologicznej) w odpowiednio ukształtowanych warstwach (wody warstwowe), szczelinach skał osadowych i krystalicznych (wody szczelinowe) lub krążąc pod powierzchnią w szczelinach, kanałach i jaskiniach (wody krasowe).pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#11 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:43

13. Klasyfikacja jezior
Jezioro jest to woda obniżająca obniżenie terenu, zatrzymana w swym spływie do morza, nie podlegająca swobodnej wymianie z wodą morską.
Mineralizacja jezior zależy od:
• warunków klimatycznych
• rodzaju skały, w której występuje jezioro
• składu wód dopływowych
• bezpośredniego kontaktu z morzem
Podział jezior ze względu na mineralizację i zasolenie:
• jeziora słodkowodne (Mamry, Omega)
• jeziora z wodami słonymi (Morze Kaspijskie i Martwe oraz Jezioro Łebsko)
Podział jezior ze względu na pochodzenie:
• kosmiczne - powstałe na skutek uderzenia np. meteorytu
• tektoniczne (Bajkał)
• wulkaniczne (w kraterach wygasłych wulkanów)
• ukształtowane przez ruchy masowe (osuwiska)
• lodowcowe (Pojezierze)
• powstałe w wyniku erozji i akumulacji działalności rzek
• powstałe przez liczne działalności wiatrowe
• powstałe w wyniku działalności wód podziemnych (Krasowe)
• utworzone przez odcinanie mierzejami zatok morskich (Łebsko)
• pochodzenia biogenicznego i antropogenicznego (sztuczne)
• kresowe (rozproszenie skał)
Jeziora powstałe w skutek wewnętrznych procesów Ziemi:
• tektoniczne
• wulkaniczne
• zaporowe
Jeziora powstałe w skutek procesów zewnętrznych:
• polodowcowe
• morenowo-zaporowe - Śniardwy
• rynnowe, które zostały wyżłobione przez rzeki polodowcowe. Są to jeziora długie i głębokie
• oczka wytopiskowe - małe jeziora powstałe na skutek topnienia lodowców
• cyrkowe
• reliktowe - powstałe po dawnych morzach - Kaspijskie
• kresowe - powstałe przez zapadanie się stropów jaskiń
• wydmowe - powstałe między wydmami - Dolina Warty i Noteci
• zaporowe - przegrodzenie doliny rzecznej przez np. osuwisko
• przybrzeżne - powstałe przez odcięcie mierzeją zatok morskich - Łebsko
• zakolowe - powstałe na zakolu rzek
* wytworzone przez organizmy żywe np. bobry - Zegrzyński, Solińskie
• sztuczne (Zalew Zegrzyński)


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#12 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:44

l4. Scharakteryzuj sieć rzeczną na świecie. Podaj znaczenie gospodarcze rzek.
Rzeki dzielimy na stałe i okresowe. Rzeki stałe płyną w różnych klimatach i wykazują różnice wodostanów. Wahania wód zależą od:
• ukształtowania powierzchni
• szaty roślinnej
• budowy geologicznej
Rzeki okresowe występują w klimatach suchych, gdzie parowanie jest większe niż dopływ.
Czasem płyną z obszarów wilgotnych do suchych
System rzeczny tj. rzeka główna wraz z jej bezpośrednimi i pośrednimi dopływami, a także jeziorami w dorzeczu
Rzeka główna - rzeka wchodząca do morza lub kończąca swój bieg na obszarze bezodpływowym
Dorzecze jest to zlewisko całej rzeki do jej ujścia. .
Zlewnia jest to cały obszar terenu. Rozgraniczone są średnie dorzecza lub poszczególne zlewnie.
Obszar bezodpływowy jest to teren, po którym płynące rzeki nie wchodzą do morza lub kończą swój bieg, np. w jeziorach.
Najdłuższe rzeki:
• Nil
• Amazonka
• Missisipi
• Missouri
• Jangcy
Największe dorzecza:
• Amazonka
• Kongo
• Missisipi
Największe przypływy ma Amazonka
Ze względu na czas prowadzenia wody wszystkie rzeki dzielą się na stałe (Wisła, Loara) i rzeki okresowe (woda płynie przez część roku), rzeki sawann Na stany wód wpływają:
• zasilenia
• spływ
• parowania
• odpływ (zależy od spadku rzeki i podłoża)
• reżimu rzecznego (ustroju)
Reżim rzeczny jest to rytm zmienności przepływów wywołany cyklicznością zjawisk wywołujących je. Klasyfikuje sieje według rodzaju zasilenia, liczby okresów oraz wysokich i niskich stanów wód. Mogą to być reżimy proste, gdzie jest jeden okres wezbraniowy wywołany jednym rodzajem zasilania; (lodowcowy; deszczowy; monsunowy; deszczowy międzyzwrotnikowy; śródziemnomorski; śnieżny) oraz złożone, gdzie są dwa okresy wezbraniowe (np. rzeki polski), tj. w porach topnienia śniegu i dużych opadów. Znaczenie wody w gospodarce człowieka;
• dla celów komunalnych (zaspokojenie pragnienia, utrzymanie czystości, w lecznictwie)
• tanie i korzystne źródło energii wodnej
• lecznictwo - wody mineralne
• cele przemysłowe
* transport wodny
• rolnictwo
• rybołóstwo
• rozwój turystyki
• rozwój osadnictwa


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#13 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:45

15. Przedstaw podział skał od sposobu ich powstawania. Znaczenie gospodarcze skał
Skała jest to zespół różnych minerałów lub wielu osobników jednego minerału, powstały w sposób mineralny.
Minerał jest to pierwiastek lub mieszanina związków chemicznych w normalnych warunkach o stałym stanie skupienia, powstały w sposób naturalny.
Podział skał osadowych:
• okruchowe powstałe w wyniku rozkruszenia innych Skał np. iły, pisaki, żwir, glin, piaskowiec (sklejony piasek), zlepieniec (sklejony żwir)
• organiczne powstałe ze szczątków roślinnych lub zwierzęcych np. węgiel, torf, wapń, kreda
• chemiczne powstałe z wydzielenia się minerałów z roztworu np. sól kamienna, gips, siarka, wapien (w jaskiniach krasowych)
• metamorficzne powstałe w wyniku metamorfozy skał starszych (osadowych lub magmowych) pod wpływem czynników działających w głębi skorupy ziemskiej Ze względu na genezę skały dzielimy na:
• magmowe, które ze względu na miejsce zastygnięcia magmy dzielimy na: wylewne (bazalt) występują na powierzchni ziemi i głębinowe (granit) zastygłe pod powierzchnią ziemi
• osadowe powstałe na skutek gromadzenia się materiałów przenoszonych przez czynniki zewnętrzne
Podział skał magmowych ze względu na zawartość Si02:
• kwaśne jest to umowna nazwa stosowana na określenie skał magmowych zawierających
wolną krzemionkę w postaci kwarcu, a tylko niewielką ilość materiałów femicznych tj.
zawierających żelazo i magnez
* zasadowe jest to umowna nazwa skał magmowych nie zawierających wolnej krzemionki,
zawierających natomiast dużą ilość ciemnych materiałów femicznych: piroksenów, oliwinu, amfiboli

16. Omów wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi
Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem działalności procesów endo- i egzogenicznych. Wielkimi formami powierzchni Ziemi są kontynenty i baseny oceaniczne. Zasięg kontynentów jest większy niż to, co możemy obserwować oglądając mapę fizyczną. Do kontynentów przynależą szelfy i stoki kontynentalne zanurzone w oceanie. Z tego też względu należ}' wyróżnić powierzchnie lądowe i kontynenty. Na ziemi występuje duża przewaga obszarów zajętych przez oceany i morza nad obszarami lądowymi. Oceany i morza zajmują około 71% powierzchni Ziemi, zaś lądy 29%. Średnia wysokość lądów wynosi około 885 metrów nad poziomem morza, a średnia głębokość oceanów około 3800 metrów pod poziomem morza. Ukształtowanie powierzchni lądów:
• niziny są to obszary leżące poniżej 300 m npm. Oznaczają się mało urozmaiconą rzeźbą, mogą być płaskie tzw. równiny faliste i pagórkowate np. Nizina Amazonki, Nizina Wschodnio-Europejska, Nizina Chińska, Nizina Zatokowa, Nizina Zachodnio-Syberyjska
• depresje są to obszary lądowe położone poniżej poziomu morza. Najgłębsza depresja to Rów Jordanu. Depresje zalane przez jeziora nazywane są kryptodepresjami np. jezioro Bałkaj
• wyżyny są to obszary o wysokości powyżej 300 metrów do wysokości nawet kilku tysięcy metrów. Charakteryzują się powierzchnią falistą lub pagórkowatą. Występują małe wysokości względne. Najwięcej wyżyn jest w Afryce np. Wyżyna Tybet, Wyżyna Mongolska, Wyżyna Abizyjsaka, Wyżyna Brazylijska, Wyżyna Gujańska
• góry są obszarami o najbardziej urozmaiconej rzęzicie i osiągają największe wysokości. Mogą tworzyć długie pasma lub występować jako góry pojedyncze (wulkaniczne). Góry dzielimy na niskie, średnie i wysokie. Góry są położone południkowe np. Andy, Kordyliery i równoleżnikowo np. Alpy, Karpaty, Pieniny
Ukształtowanie dna oceanu:
• szelfy są to brzeżne części bloków kontynentalnych, zalane wodami oceanicznymi i morskimi. Powierzchnia Szelfu łagodnie opada w kierunku oceanu do-głębokości 200 metrów. Na krawędzi szelfu następuje załamanie spadku dna i przejście szelfu w skłon kontynentalny. Jest on bardzo stromy i opada do głębokości 3500-4000 metrów i więcej. Skłon kontynentalny jest granicą kontynentu. W obrębie szelfu i skłony, kontynentalnego występują podmorskie kaniony odznaczające się dużymi spadkami i długością ponad 100 km schodzące do głębokości przekraczającej 3000 metrów (stok kontynentalny);,
• stoki kontynentalne przechodzą dalej w baseny oceaniczne zbudowane z bazaltów przykrytych warstwą osadów głębokomorskich. Baseny oceaniczne położone są na głębokości od 4000 do 6000 metrów i odznaczają się najmniej urozmaiconą rzeźbą. Zajmują one 70% oceanów. Mamy Basen Angorski, Basen Peruwiański, Basen Brazylijski, Basen Północno-Zachodni i wiele innych. W ich obrębie wyróżnia się grzbiety śródoceaniczne i rowy oceaniczne
• grzbiety śródoceaniczne tworzą długi łańcuchy porozcinane dolinami ryftowymi. Łączna długość grzbietów wynosi około 60 tysięcy km. W obrębie grzbietów zachodzą zjawiska wulkaniczne i sejsmiczne. W ich obrębie znajdują się podłużne rozpadliny (ryft). Grzbiet Południowo-Atlantycki, Grzbiet Północno-Atlantycki, Grzbiet Arabsko-indyjsid
• rowy oceaniczne są to stosunkowo wysokie (do ponad 100 km) i długie ( do 5000 km) obniżenia dna oceanicznego o stromych zboczach. Zajmują 2% powierzchni Ziemi. Rów Mariański, Rów Atlantycki. Rowy powstają na krawędziach tektonicznych.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

Zmieniony przez - agucia w dniu 2003-05-11 01:45:43

#14 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:46

17. Jakie czynniki mają wpływ na ukształtowanie powierzchni Ziemi Omów jeden z nich?
Dzięki procesom wewnętrznym, tj. mającym swe źródło we wnętrzu Ziemi, powstają ogólne rysy ukształtowania powierzchni litosfery: lądy i oceany, a w ich obrębie formy nawiązują do wielkich struktur tektonicznych jak np. grzbiety i rowy w oceanach czy niziny, wyżyny i góry oraz formy tektoniczne i wulkaniczne o mniejszej skali, jak np. góry wulkaniczne, rowy, kotliny. Formy te na powierzchni litosfery podlegają działaniu promieniowania słonecznego, atmosfery, hydrosfery oraz siły ciężkości i biosfery. Czynniki wpływające na ukształtowanie powierzchni ziemi:
• wietrzenie: mechaniczne, chemiczne i biologiczne
• grawitacyjne ruchy masowe
• działalność wiatru - niszczenie, transport, akumulacja
• działalność wód płynących - erozja, transport, akumulacja
• zjawiska krasowe
• działalność lodowców
• budująca i niszcząca działalność morza
• osady denne
• struktury tektoniczne
We wszystkich tych czynnikach jest proces niszczenia, transportowania i akumulacji. Wietrzenie skał jest to rozpad skał pod wpływem działania wody, zmian temperatury powietrza i czynników biogenicznych. Mamy wietrzenie fizyczne - rozpad skał bez zmiany składu mineralnego pod wpływem rozsadzania skała przez zamarzniętą wodę, rozszerzenie i kruszenie się minerałów przy dużych różnicach temperatury dobowej; chemiczne -prowadzi do zmiany składu mineralnego pod wpływem działalności wody (rozpuszczanie) i innych procesów (utlenianie, uwęglanowienie); biologiczne - rozluźnienie fizyczne i chemiczne zwięzłości skał w wyniku działalności organizmów żywych (kopanie, rycie zwierząt, rośliny wydzielają związki chemiczne zmieniające skład skał, rozkład szczątków organicznych przez drobnoustroje tworzy glebę)
Zjawiska krasowe - wody powierzchniowe i podziemne zdolne są do rozpuszczania niektórych skał, takich jak wapienie, dolomity, gipsy, a także sole kamienne. Jest to, rozpuszczanie skał pod wpływem wody, która zawiera dwutlenek węgla. Procesy rozpuszczania skał to procesy krasowe. W ich wyniku powstaje charakterystyczny zespól, form rzeźby. Skresowiałą powierzchnię urozmaicają liczne zagłębienia powstałe w skutek rozpuszczenia skał. Z połączeniu wielu lejów krasowych powstają rozległe obniżenia zwane poljami. Podziemne rzeki poszerzają szczeliny drążąc w skałach jaskinie. Zjawiska klasowe rozwijają się najpełniej w obszarach, gdzie skały mają dużą niższość, są silnie spękane. Formy krasowe to: Tatry, Mroźna, Jaskinia Raj.

18.Scharakteryzuj formacje roślinne występujące w Europie.
Formacje roślinne są to zbiorowiska roślin o charakterystycznym składzie gatunkowym, występujące w danych warunkach ekologicznych uzależnionych od klimatu, gleby, rzeźby terenu i stosunków wodnych. Roślinność na ziemi charakteryzuje się strefowością, aczkolwiek występują też formacje astrefowe wynikające z wysokości nad poziomem morza lub też z odległości od mórz i oceanów. Podstawowymi formacjami roślinnymi są formacje leśne, sawannowe, bezdrzewne i pustynne.
W Europie przeważają lasy liściaste strefy umiarkowanej tracące liście na zimę (Europa Zachodnia) oraz lasy mieszane z niewielką ilością drzew: buk, wiąz, jesion, klomb, lipa. Cechują się bogatym runem i podszyłem. W miarę zwiększania się kontynentalizmu będzie pojawiać się więcej lasów iglastych Lasy liściaste wy stępuj ą w Europie Środkowej i Zachodniej, a mieszane w Środkowej. Tajga występuje w Północnej Europie, a tundra w obszarach okołobiegunowych. Na południu pojawia się roślinność śródziemnomorska. Jest to roślinność twardo Ustna: lawenda, liść babkowy, zarośla krzewiaste, nieraz sosny. Roślinność ta występuje w klimacie podzwrotnikowym. Występuje również roślinność wysoko górska, do której zaliczamy lasy iglaste i kosodrzewinę. A w okolicach Morza Czarnego są stepy związane z klimatem suchym i ciepłym. Występuje tam roślinność trawiasta, nie ma tam drzew. Jest to klimat kontynentalny.

19. Omów procesy glebo twórcze
Gleba jest to zewnętrzna powłoka litosfery. Na nią składają się cząsteczki mineralne i organiczne oraz powietrze i wilgoć glebowa.
Proces glebo twórczy zmienia skały w glebę. Odbywa się to w trzech etapach:
• wietrzenie skał (kruszenie)
• wkroczenie fauny i flory
• ukształtowanie powierzchni
Proces stopniowej zmiany zwietrzeliny skał lub luźnej skały w glebę nazywany jest procesem glebo twórczym. Tempo tego procesu jest zależne od podłoża, czyli skały macierzystej, klimatu i istniejącego świata organicznego. Podczas procesu glebo twórczego ogromną rolę odgrywa fauna i flora, dzięki której na powierzchni zwietrzeliny gromadzone są szczątki organiczne, które dają początek poziomowi próchniczemu. Oczywiście w początkowym okresie tego procesu dominującą rolę odgrywają bakterie, grzyby, mchy i porosty, a dopiero później wkracza wybiórczo roślinność trawiasta i wysoka. W jej obrębie rozwijają się coraz szybciej drobnoustroje, które przyspieszają rozkład obumierających roślin, co powoduje powstawanie poziomu próchniczego. Procesy glebo twórcze przebiegają w różny sposób, co prowadzi do powstawania różnych typów gleb. Ważna jest również rola podłoża. Najważniejszą cechą gleb jest jej żyzność, czyli zasobność i możliwość zaopatrywania roślin w składniki pokarmowe, wodę i tlen. Czynniki glebo twórcze:
• klimat
• woda
• organizmy żywe
• szata roślinna
• ukształtowanie powierzchni
• działalność człowieka
Rozluźnione w wyniku wietrzenia skały stają się porowate i nabierają zdolności pochłaniania i zatrzymywania wody oraz powietrza niezbędnego do życia roślin.

20.Omów wpływ na klimat prądów morskich - ciepłego i zimnego.
Prądy morskie są to jakby ogromne rzeki płynące w powierzchniowych wodach mórz i oceanów. Powstają one dzięki występowaniu stałych wiatrów oraz sile Coriolisa, a w mniejszym stopniu dzięki różnicom gęstości wody związanym z różnicą temperatury i zasolenia.
Prądy morskie ciepłe - temperatura wody jest wyższa niż temperatura wód otaczających. Prądy morskie zimne - temperatura wody jest niższa niż temperatura wód otaczających. Prądy zimne płyną od biegunów do równika.
Duży wpływ na klimat mają prądy morskie ciepłe i zimne. Prądy ciepłe przenoszą ciepłe wody w wyższe szerokości geograficzne. Tym samym przyczyniają się do zwiększenia temperatury na obszarach, obok których przepływają oraz do zwiększenia wilgotności, ponieważ prądy ciepłe przynoszą duże opady. Dlatego zachodzą nad nimi ruchy konwekcyjne sprzyjające powstawaniu chmur i opadów. Prądy zimne natomiast wpływają na ochłodzenie i osuszenie klimatu. Często przyczyniają się do powstawania pustyń nadbrzeżnych.
Prądy ciepłe - Brazylijski, Zatokowy, Północnoatlantycki, Południowo-równikowy, Północno-równikowy, Gwinejski, Mozambicki, Równikowy prąd wsteczny, Norweski, Północno-pacyficzny, Wschodnio-australijski Prądy zimne - Bengalski, Kanadyjski, Peruwiański, Oja-siwo, Kalifornijski, Zachodnioaustralijski, Grenlandzki, Dryf Wiatrów Zachodnich.

21.Omów, na czym polega obieg wody w przyrodzie. Jakie jest znaczenie tego procesu w gospodarce człowieka?
Hydrosfera jest to wodna powłoka Ziemi. Zaliczamy do niej wody w morzach i oceanach, jeziorach, rzekach. Ocenia się, że na Ziemi znajduje się około 1339,8 milionów km3 wody. Na obieg wody wpływa promieniowanie słoneczne i siłą ciężkości. Krążenie wody w przyrodzie jest nazwane cyklem hydrologicznym i obejmuje parowania z powierzchni wszelkich zbiorników wodnych z powierzchni terenu i z organizmów, a następnie ruch pary wodnej w atmosferze i opady, a dalej wsiąkanie wody i spływ powierzchniowy i podziemny. Część wody jest czasowo zatrzymana w postaci pokrywy -śnieżnej, lodowej czy też w postaci wody zatrzymanej w bagnach, jeziorach oraz w postaci wód podziemnych. Dla całej Ziemi lub wybranych obszarów możemy określić bilans wodny, czyli zestawienie ubytków i zysków wody w ciągu roku hydrologicznego. Do przychodów zaliczamy: zasoby wodne z poprzedniego okresu, opady atmosferyczne, przesiąkanie wody drogą podziemną z sąsiednich obszarów. Natomiast po stronie strat mamy: odpływy, straty na skutek parowania wody, podziemne przesiąkanie do sąsiednich obszarów oraz zasoby pozostawione na następny okres.
Woda zanieczyszczona w jednym miejscu rozniesie swoje zanieczyszczenie poprzez krążenie, np. Zatoka Gdańska, do której spływa Wisła. Obieg wody w przyrodzie odbywa się dzięki sile powietrza i temperatury.


22. Omów zjawiska krasowe.
Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wodę zawierającą dwutlenek węgla. Dotyczy to skał węglanowych: wapieni, dolomitów, gipsów, soli. Są to skały węglanowe głównie gipsowe.
W masywach poddanych procesom kresowania wyróżnia się formy powierzchniowe i podziemne. W wyniku rozpuszczania działalności wód powierzchniowych powstają:
• żłobki i żeberka krasowe są to żeberka pooddzielane od siebie bruzdami powstałymi na skutek rozpuszczania przez wody opadowe o głębokości nawet do 2 metrów. Woda rozpuszcza skały wapienne i powstają bruzdy.
• ospa krasowa - drobne zagłębienie o głębokości kilku milimetrów
Formami krasu podziemnego są:
• leje krasowe - zagłębienia o różnej średnicy powstające w skutek rozpuszczania skał przez wodę wpadającą do szczelin
• uwały - zagłębienia powstałe z połączenia kilku lejów krasowych
• polja - zagłębienia o powierzchni nawet do 600 km2, powstałe z połączenia wielu uwał i lejów krasowych. Do tej formy zaliczamy również wznoszące się ponad polje ostańce, takie jak humy. Ponadto na obszarach krasowych powstają doliny krasowe, którymi wody płyną okresowo lub stale, a następnie giną w szczelinach nazywanych ponorami.
• jaskinie będące podziemnymi próżniami utworzonymi pod wpływem rozpuszczania skał
• ponory - szczeliny, którymi woda wpływa
• kominy są to szczeliny poszerzone przez wpływające wody, ich szerokość wzrasta wraz z głębokością rozmywania szczelin pionowych
• wywierzyska - źródła krasowe, z których woda z obszaru krasowego wypływa pod ciśnieniem na powierzchnię
• stalaktyty są to nacieki rosnące w dół, powstałe z wylotu szczelin
* stalagmity - nacieki rosnące do góry z węglany wapnia, powstają z kropel wody spadających ze stalaktytów
* stalagnaty (kolumny) - formy powstałe z połączenia stalaktytów i stalagmitów
* leje zapadliskowe powstałe na skutek zawalenia się jaskiń.
• mogoty są to formy wznoszące się ponad powierzchnię zjawiska krasowego
• wąwozy lessowe
Intensywność krasu zależy od zawartości dwutlenku węgla, temperatury, ilości wody.
Zjawisko to zachodzi w skałach łatwo rozpuszczalnych, nieprzepuszczalnych, bardzo często spękanych.
Obszarami znanymi z rzeźby krasowej są tereny Moraw, Słowacji, wschodnich Alp, Masywu Centralnego, Chin, Indii, Kuby, Brazylii, Wenezueli, wschodniej Australii i w Kordylierach W Polsce zjawiska krasowe najliczniej występują na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej (Grota Łokietka), w Tatrach (Jaskinia Zimna), Górach Świętokrzyskich (Jaskinia Raj) i Sudetach.pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#15 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:46

23.Omów czynniki -wpływające na wietrzenie skat Wymień rodzaje wietrzenia
Wietrzenie jest to proces niszczenia skal.
Wietrzenie fizyczne - podstawowym czynnikiem decydującym o wietrzeniu mechanicznym jest oddziaływanie promieni słonecznych i związane z tym temperatury, zamarzanie wody oraz działalność organizmów żywych. Gdy następuje rozkład skal bez zmiany jej składu mineralnego wówczas mamy do czynienia z wietrzeniem fizycznym. Prowadzi ono do powstania pokryw gruzowych. Występuje na pustyni i w górach. Wietrzenie chemiczne doprowadza do rozkładu skal i zmiany składu mineralnego i chemicznego. Podstawą tego typu wietrzenia jest woda opadowa z zawartym w niej tlenem, azotem, dwutlenkiem węgla i innymi gazami.
Wietrzenie mrozowe - woda pod wpływem zamarzania zwiększa swą objętość do około 9% a to powoduje rozpad skał. Następuje to wówczas, gdy temperatura jest poniżej, zera.
Wietrzenie przy udziale żywym - zachodzą procesy chemiczne i mechaniczne wywołane np. rozsadzaniem skał
Wietrzenie zależy od:
• klimatu
• zmiany temperatury
* opadów
• rodzaju skał
* warunków orograficznych
• eksplozji
*świata organicznego
* szaty roślinnej
* ukształtowania powierzchni - jeżeli teren jest płaski to procesy będą przechodziły wolnopozdrawiam, zawsze do usług ;)

#16 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:48

24. Scharakteryzuj rozmieszczenie gleb na Ziemi i ocen ich przydatność dla rolnictwa.
Gleba jest to zewnętrzna powłoka litosfery. Na nią składają się cząsteczki mineralne i organiczne oraz powietrze i wilgoć glebowa. Gleby są rozmieszczone strefowo i asterfowo. Rozmieszczenie gleb na kuli Ziemskiej:
• tundrowe - tworzą się w klimacie subpolarnym, są płytkie i słabo wykształcone ze względu
na wieczną zmarzlinę. Uprawia się na nich jęczmień i ziemniaki Występują na północnych krańcach Eurazji i północnej części Ameryki Północnej, wybrzeże Grenlandii
• bielicowe - tworzą się w klimacie umiarkowanym chłodnym na piaskach porośniętych lessami szpilkowymi, jest tam słabo rozwinięty poziom próchniczy. Uprawia się tam żyto, owies, jęczmień, ziemniaki i rośliny pastewne. Występują w Europie Północnej i Środkowej, w Rosji, północna część USA, znaczne obszary Kanady. Dominują w Polsce
• brunatne -tworzą się na obszarach lasów mieszanych i liściastych w klimacie umiarkowanym i podzwrotnikowym o cechach oceanicznych. Uprawia się tam rośliny zbożowe, okopowe i przemysłowe. Występują w Europie Zachodniej i Południowej, Mandżuria, Japonia, Korea, część USA, Chiny, Australia Południowa, Nowa Zelandia, Chile, zachodnia Argentyna, Azja Mniejsza, Afryka Północna
*czarnoziemy - tworzą się w klimacie umiarkowanym na lessach, przy uprawie trawiastej cebulkowatej roślinności stepowiej. Uprawa pszenicy, buraków cukrowych, bawełny. Występuje w południowo-wschodniej Europie poprzez Węgry, Rumunię, Mołdawię, Ukrainę i Rosję aż od Jenisieji, południowa Syberia, Mandżuria, prerie USA, północno-wschodnia Argentyna i Urugwaj.
• kasztanowe - tworzą się w klimatach ciepłych i suchych. Uprawa pszenicy, kukurydzy, bawełny. Występuje na północ od Morza Kaspijskiego i Aralskiego po Bałchasz, Wyżyna Mongolska, część Wielkiej Równiny Prerii w USA
• szaroziemy pustynne - obszary pustynne w Azji Środkowej, Sahara, Środkowa Australia. Gleba ta nie nadaje się do uprawy. Jest słabo rozwinięty poziom próchniczy lub jego całkowity brak ze względu na brak wody i szaty roślinnej
• czarnoziemy, żółtoziemy - powstają w klimacie gorącym i wilgotnym - Afryka równikowa. Ameryka Środkowa. Uprawa kakao i drzew kauczukowych.
• rędziny - występują w klimacie umiarkowanym na wapieniach i w klimacie śródziemnomorskim. Są to gleby urodzajne, ale trudne do uprawiania.
• mady - tworzą się wzdłuż dolin rzecznych i na obszarach ujściowych z drobnego materiału naniesionego przez rzeki. Są bogate w próchnicę. Największe obszary w Egipcie, Mezopotamii, w Indiach, na Nizinie Chińskiej. Nadają się do wszystkich upraw.
• bagienne - są to gleby mało urodzajne, ponieważ wymagają osuszania. Występują na Nizinie Zachodniosyberyjskiej
• czarne ziemie - powstają na obszarach zarastających bagien, zanikających jezior, przy
Obniżonym poziomie wód gruntowych. Są to gleby urodzajne, ale wymagają odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. Najwięcej jest ich w Afryce Środkowej, w Indiach, w Urugwaju, w Polsce na Kujawach
• górskie - są to gleby płytkie, pozbawione wyraźnego profilu, niszczone przez silne wietrznie. Występują na terenach górzystych. Są słabe, stanowią podstawę hodowli. W dolinach uprawia się owies, ziemniaki
Strefowe gleby to gleby: tundrowe, bielicowe, brunatne, czarnoziemy, kasztanowe, czerwonoziemy, żółtoziemy, buroziemy, szaroziemy Astrefowe gleby to gleby: górskie, bagienne, mady, rędziny

pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#17 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:48

25.Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność lodowców.
Lodowiec - masa lodu powstała na lądzie, znajdująca się w stałym ruchu. Lodowce powstają tam, gdzie ukształtowanie terenu umożliwia gromadzenie się dużych ilości śniegu i spadzi, które w skutek niskich temperatur powietrza nie zostają stopione w cieplejszym okresie. Lodowiec górski występuje we wszystkich sterach klimatycznych i składa się z dwóch zasadniczych części: fala firnowego znajdującego się zawsze powyżej granicy wiecznego śniegu, gdzie odbywa się gromadzenie śniegu przekształconego w lód oraz jeziora lodowcowego. Lodowce dzielą się na lodowce górskie i lądowe. Lodowce górskie:
* formy niszczące:
• cyrki
• wykłady lodowcowe
• doliny ukształtne
• doliny zawieszona boczne
• formy akumulacyjne (gromadzące):
• morena czołowa
• morena denna
• morena boczna
• formy erozyjne:
* rynny
• zatopienia wytopiskowe
Lądolody - skutki ich działalności są dobrze widoczne na obszarach zlodowaceń plejstoceńskich
Warunkiem powstania lodowców i lądolodów są temperatury powietrza w ciągu roku (muszą wynieść średnio poniżej zera) i wysokie opady i topnienia.
Działalność lodowców:
• niszcząca - najlepiej widoczna w Górach Skandynawskich w postaci fieldów, a na wybrzeżach fiordów
• akumulacyjna - pierwszym efektem działalności jest zamaskowanie budowy przez czwartorzędowej. Przykryta została osadami (skałami), które powstały na skutek lądolodów. Są to gliny zwałowe. Powstały również głazy narzutowe, morena czołowa i denna. Również na skutek lądolodów powstały formy rzeczne lodowcowe, ozy, kemy, sandry a przed czołem lodowca ukształtowały się pradoliny. Na skutek działalności wiatru drobny materiał został wywiany i osadzony. W ten sposób powstały pokrywy lessowe.pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#18 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:49

26.Scharakteryzuj budowę wnętrza Ziemi.
Dzięki badaniom rozchodzenia się fal sejsmicznych w rożnych ośrodkach, można określić budowę wnętrza Ziemi.
Zewnętrzną warstwę tworzy skorupa ziemska, która składa się z dwóch warstw. Dolną tworzą bazalty składające się z krzemianów i bogate w magnez, dlatego czasem używa się nazwy sima. Górna warstwa jest zbudowana głównie ź granitów bogatych w krzemionkę i glin, dlatego nosi nazwę sial. Warstwy te oddzielane są od siebie nieciągłością Conrada przebiegającą na głębokości od 17-25 km
W obrębie skorupy ziemskiej możemy wyróżnić jej dwa typy: oceaniczny i kontynentalny. Skorupa oceaniczna jest charakterystyczna dla podłoża otwartych oceanów. Składa się na nią warstwa osadowa zalegająca do kilku metrów na zasadniczej warstwie bazaltowej. Skorupa kontynentalna jest złożona z warstwy osadowej na górze, pod którą znajduje się warstwa granitowa, a pod nią znajduje się warstwa bazaltowa. Kolejną sferą jest płaszcz górny, który sięga do głębokości około 700km. W górnej jego warstwie znajduje się atmosfera, będąca warstwą dużej plastyczności, w której skały są częściowo stopione i tworzą magmę. Pod nią przebiega naciągłość Golicyna. Strefa poniżej tej naciągłości będąca dolną warstwą płaszcza górnego nazywany jest crofesimą. Poniżej płaszcza górnego znajduje się płaszcz dolny nazywany nifesimą. Pod nim rozpościera się naciągłość Gutenberga.
Kolejną sferą jest jądro zewnętrzne, które prawdopodobnie jest w stanie ciekłym. Poniżej niego rozpościera się jądro wewnętrzne, które w przypuszczalnie jest w stanie stałym. Oba jądra zbudowane są najprawdopodobniej z żelaza z domieszką niklu, dlatego bywają one określone jako nife. Wraz z głębokością obserwuje się wzrost głębokości materii, wzrost ciśnienia (l atom co 3,7 metrów), wzrost temperatury. Wzrost temperatury jest charakterystyczny przez gradient geotermiczny, czyli przyrost temperatury w stosunku do określonego wzrostu głębokości. Średnia wartość dla skorupy ziemskiej wynosi 30 C/l km Innym wskaźnikiem jest stopień geotermiczny i jest to przyrost głębokości wewnątrz Ziemi, jakiemu towarzyszy wzrost o l C. Wartość średnia dla skorupy ziemskiej to 33 m/l C. W Polsce waha się on od 33 m na Kujawach do 96 m, w Piszu.


27.Gdzie występuje sawanna a gdzie step? Czym różnią się one?
Sawanna występuje głównie w klimatach podrównikowych, na obszarach otrzymujących średnio rocznie od 200 do 1500 mm opadów i o zmiennej długości pory suchej. Sawannę tworzą przede wszystkim różne gatunki traw i roślin zielonych oraz mniej liczne gatunki drzew i krzewów rosnących pojedynczo albo grupami lub tworzących zagajniki. W porze deszczowej roślinność bujnie się rozwija. Natomiast w porze bezdeszczowej zasycha.
Bogatsza roślinność utrzymuje się w dolinach rzek tworząc tzw. lasy galeriowe. W obszarach otrzymujących wysokie opady z długą porą deszczową, w sąsiedztwie wilgotnych lasów równikowych występuje sawanna wysoka, wilgotna z trawami osiągającymi do 4 m. Wysokości, licznymi drzewami tworzącymi zagajniki. Dalej od równika przy opadach niższych i krótszej porze deszczowej utrzymuje się sawanna niska sucha, z trawami do 2 m wysokości i pojedynczymi drzewami. Sawanna występuje
Stepowa roślinność składa się głównie z roślin zielonych. Rozwinęła się ona w klimacie kontynentalnym, umiarkowanym suchym. Przy rocznych opadach rzędu 350-450 mm przypadających głównie na wiosnę, na utworach zasobnych w wapń, a zwłaszcza na lessach pod roślinnością stepową rozwinęły się czarnoziemy. Lasy mieszane przy zwiększającym kontynentalizmie przechodzą w stepy lesiste. Roślinność stepu bujnie rozwija się na wiosnę. Latem przy niedoborze wilgoci większość roślin przerywa wegetację. Pełny spoczynek jednak przypada dopiero na zimę. W długich okresach suchych ulegająca powolnemu rozkładowi roślinność dostarcza ogromnej masy organicznej glebie oraz wielu mineralnych składników pokarmowych. Na południe od wilgotnych stepów, przy opadach 200-350 rozwinęły się suche stepy o roślinności niższej i mniej zwartej, a pod nimi rozwijają się gleby kasztanowe. Stepy występują na Nizinie Czarnomorskiej, Wyżynie Mongolskiej. Różnice między sawanną a stepem związane są z położeniem, czyli klimatem. I również na tym, że zimą roślinność na stepie jest przykryta śniegiem, a na sawannie nie.pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#19 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:49

28.Scharakteryzuj trzęsienia Ziemi (podaj przyczyny, główne rejony i skutki)
Trzęsienia Ziemi są to drgania skorupy ziemskiej, ich przyczyną jest rozchodzenie się fal sprężystych z głębszych sfer Ziemi. Rocznie jest rejestrowanych około 8-10 tysięcy trzęsień Ziemi, lecz niewiele z tej liczby jest odczuwalna przez człowieka. Miejsce, w którym tworzą się fale sejsmiczne, jest nazywane ogniskiem lub hipocentrum. Natomiast miejsce na powierzchni ziemi, do którego fale dotrą najszybciej, jest to epicentrum. Ze względu na położenie hipocentrum dzieli się trzęsienia na płytkie, gdy hipocentrum znajduje się na głębokości do 70 km, średnie od 70 do 300 km oraz głębokie od 300 do 700km. Najczęściej spotykane są płytkie trzęsienia Ziemi, których hipocentrum znajduje się na głębokości nawet 2-3 km np. trzęsienie w Agadirze w 1960 roku, które zniszczyło całe miasto Podmorskim trzęsieniom Ziemi towarzyszą fale nazywane tsunami (o wysokości do 40 m.), które rozchodzą się we wszystkich kierunkach z ogromną prędkością (nawet 900 km/h), powodujące ogromne zniszczenia na wybrzeżach. Siłę trzęsień Ziemi określa się przy pomocy Richtera (skala od O do 9 stopni, gdzie każdy następny stopień oznacza wstrząs o 10-krotnie większej energii) i skali Mercellego (skala 12 stopniowa określająca skutki trzęsienia). W zależności od przyczyny wywołującej trzęsienia Ziemi można wyróżnić trzy ich rodzaje. Trzęsienia tektoniczne są związane z przemieszczaniem mas skalnych w skorupie ziemskiej, występują przede wszystkim na granicach między płytami litosfery. Będą to sfery grzbietów śródoceanicznych, strefy podchodzenia jednej płyty pod drugą, a więc obszary tuków wysp i rowów oceanicznych. Występowanie tego typu trzęsień wiąże się również z obszarami fałdowań, które powstały podczas orogenezy alpejskiej, gdzie następuje rozładowanie naprężeń. Trzęsienia tego typu towarzyszą również uskokom. Jednym z najbardziej znanych uskoków jest San Adreas w Kalifornii, gdzie w 1906 roku nastąpiło przesunięcie poziomu warstw skalnych o 7 m. Na długości prawie 400 km tektoniczne trzęsienia Ziemi są najgroźniejsze i stanowią około 90% wszystkich trzęsień. Trzęsienia Ziemi wulkaniczne towarzyszą najczęściej wybuchom wulkanów i przedzieraniu się magmy przez skały. Są one znacznie mniej groźne od poprzednich i stanowią około 70% ogólnej liczby trzęsień Ziemi. Trzecim typem są trzęsienia Ziemi zapadliskowe związane z przemieszczaniem się stosunkowo niedużych mas skalnych np. podczas zapadania 'się stropów jaskiń bądź zawalania się wyrobisk górniczych. Te ostatnie nazywane są też tąpnięciami. Tego typu trzęsienia są z reguły słabe, mają niewielki zasięg i stanowią około 3% wszystkich trzęsień. Ze względu na częstotliwość występowania trzęsień Ziemi obszary Ziemi dzielimy na sejsmiczne, pensejsmiczne i asesmiczne. Obszary sejsmiczne charakteryzują się dużą częstotliwością silnych trzęsień Ziemi. Jest to strefa położona wokół Oceanu Spokojnego, grzbiety śródoceaniczne i obszary fałdowe powstałe podczas orogenezy alpejskiej. Obszary pensejsmiczne są to obszary, na których trzęsienia występują sporadycznie lub często, ale są bardzo słabe. Przykładem może być obszar Północnej Europy, Masyw Centralny, Ural, Wielkie Góry Wododziałowe i strefa Wielkich Rowów Wschodnioafrykańskich. Obszary asejsmiczne są pozbawione trzęsień Ziemi i są to stare platformy kontynentalne i dna oceaniczne z wyjątkiem strefy grzbietów i rowów. Najwięcej trzęsień jest notowanych na obszarach położonych wokół Pacyfiku - aż 80%. Skutki trzęsień Ziemi są ogromne, szczególnie na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Powodują one nie tylko wielkie straty materialne, ginie również dużo ludzi. Trzęsienie Ziemi, które nastąpiło w styczniu 1995 roku w Japonii, pochłonęło 5000 ofiar i pozostawiło bez dachu nad głową około 2 min osób. Jeszcze więcej ludzi zginęło podczas trzęsienia w Iranie w 1990 roku - około 40 tyś. Z tego względu konieczne są badania sejsmologiczne i wcześniejsze ostrzeganie ludzi
Skutkami trzęsienia Ziemi są zniszczenia, powstawanie fali tsunami, zmiany w ukształtowaniu skorupy ziemskiej.

29. Scharakteryzuj zjawiska wulkaniczne oraz podaj przykłady ich występowania
Zjawiska wulkaniczne to ogół zjawisk związanych z wydobywaniem się na powierzchnię Ziemi law i towarzyszących im substancjom. Zjawiska te występują tam gdzie nad ogniskiem magmy znajdują się spękania i słabsze miejsca w skorupie ziemskiej, pozwalające na przedarcie się magmy.
Wydostająca się z wnętrza Ziemi magma, po wydostaniu się na powierzchnię nosi nazwę lawy. W zależności od zawartości krzemionki w lawie wyróżniamy lawę kwaśną i zasadową. Lawa kwaśna jest bogata w krzemionkę, posiada dużą lepkość i dlatego płynie po woli, nie szybciej niż kilka kilometrów na godzinę. Tworzy jasne skały jak riolity czy porfiry. Lawa zasadowa jest uboższa w krzemionkę, ma małą lepkość, płynie szybko, do kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, tworząc długie potoki lub pokrywy lawowe o ogromnej powierzchni. Z zastygnięcia tej lawy powstają skały o ciemnej barwie, jak np. bazalty. Poza lawą produktami erupcji wulkanicznych są również gazy i utwory piroklastyczne. Najczęściej wydostającymi się gazami są: para wodna, tlenek i dwutlenek węgla, fluor, chlor, wodór, siarkowodór, azot i metan. Utworami piroklastycznymi są: fragmenty lawy rozpylone w powietrzu, a następnie zastygłe w locie lub na ziemi. Poza tym wydostają się ogromne ilości piasków i popiołów wulkanicznych. Opadłe piaski i popioły po scementowaniu tworzą skały nazywane tufami lub tuffity. Tworzy się również pumeks z licznymi próżniami po pęcherzykach gazów. Gdy lawa wydobywa się wzdłuż szczelin, mamy do czynienia z erupcjami linijnymi. Z tym typem spotykamy się na Islandii - wulkan Lalki czy na Nowej Zelandii - wulkan Waimangu. Tego typu erupcje są najczęściej spokojne a ze szczelin wydobywają się bardzo duże ilości lawy. Innym typem są erupcje centralne, gdy lawa wydobywa się z krateru wulkanicznego. Erupcje centralne mogą być wylewne, eksplozywne i mieszane. Erupcje wylewne cechuje tylko wydostawanie się lawy w zależności od jej typu, mogą powstawać wulkany stożkowe (lawa kwaśna) oraz wulkany tarczowe (lawa zasadowa). Wulkany eksplozywne cechują się wyrzucaniem tylko materiału piroklastycznego, np. Aquan w Gwatemali Wulkany o erupcjach mieszanych nazywane bywają stratowulkanami, np. Wezuwiusz Czasami na skutek eksplozji szczyt wulkanu zostaje rozerwany i powstaje zgłębienie w szczytowej partii stożka wulkanicznego, jest to Kaldera. Kalderę posiadają między innymi Wezuwiusz, Carter Lake. Około 20% istniejących wulkanów znajduje się na dnie mórz i oceanów. Większość z nich ma formę wulkanów tarczowych. Wulkany możemy również podzielić ze względu na ich aktywność. Wyróżnić możemy wulkany czynne, drzemiące, o bardzo rzadkich dupciach oraz wygasłe, gdzie działalność wulkaniczna już się zakończyła. Rozmieszczenie wulkanów jest związane z krawędziami płyt litosfery oraz ze sferą grzbietów śródoceanicznych. Liczby wulkanów czynnych ocenia się na nieco ponad 450. Erupcjom wulkanów towarzyszy wydostawanie się gazów nie tylko z krateru, ale również z okolicznych szczelin znajdujących się na zboczach wulkanu i u jego podnóża. Zjawisko to nosi nazwę ekshalacji. Wyziewy gazów mają miejsce na obszarach czynnej działalności wulkanicznej, jak i na obszarach, na których procesy te zakończyły się stosunkowo niedawno. Ekshalacje są znane między innymi z obszarów Nowej Zelandii, Islandii i Japonii. Na obszarach wulkanicznych spotykane są również gorące źródła - termy, które zawierają wiele rozpuszczalnych w wodzie soli, które mogą się wytrącać w ich pobliżu tworząc nawary. Szczególną ich odmianą są gejzery, wyrzucające regularnie gorącą wodę. Największym gejzerem był Waimangu na Nowej Zelandii. Liczne gejzery występują na Islandii - wulkan Hekla, w Yellowstone, we wschodniej Kalifornii, Nowej Zelandii, na Kamczatce i w Japonii, Najważniejsze wulkany to: Etna, Kamereun, Wezuwiusz, Misti Krakatu, Mauna Loa, Helka, Kluczewska Sopka. Najważniejsze obszary wulkaniczne to' wybrzeże Pacyfiku,. południowa Europa, Afryka Wschodnia, Małe Antyle.

30. Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzek.
Rzekę tworzą wody z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców. Woda w rzekach ulega odnowieniu co 10-11 dni. Rzeki mają duży wpływ na modelowanie powierzchni Ziemi. Modelowanie odbywa się poprzez:
• żłobienie - erozja podłoża
• przenoszenie - transport materiału
• osadzanie - akumulacja naniesionego materiału
Siła erozji rzecznej jest uzależniona od ilości wody w rzece i szybkości jej przepływu (zdecydowanie różnej w biegu górnym, środkowym oraz dolnym), masy i rozdrobnienia transportowanego materiału skalnego, a także od budowy geologicznej podłoża. Rzeki dokonują erozji wgłębnej, wstecznej oraz bocznej. Erozja wgłębna polega na pogłębieniu części dna przez uderzenia i zawirowania wody niosącej gruby materiał skalny oraz liniowym pogłębieniu dna w wyniku tarcia transportowanymi skałami. Erozja wsteczna polega na podcinaniu progów wodospadów i potoków górskich przez wody i materiały skalne, ulegające zawirowaniu u ich podstawy. Ten typ erozji występuje często w działalności niszczącej rzek górskich i wyżynnych. Postępująca erozja wsteczna prowadzi do przecięcia działu wodnego i zajęcia dorzecza rzeki sąsiedniej. Erozja boczna sprowadza się do podcinania i rozmywania brzegów rzeki. Jest widoczna szczególnie w krętych korytach, gdzie następuje szybkie przemieszczanie się nurtu rzecznego. Jej rezultatem są zakola rzeczne (meandry), które z czasem - w okresach przyboru wody - mogą zostać odcięte akumulowanym materiałem skalnym. Rzeka zatem wyprostuje swój bieg, pozostawiając starorzecze. Erozja wgłębna rzeki jest najbardziej intensywna w jej biegu górnym. Jej charakterystycznym wytworem są doliny rzeczne mające kształt litery V. W biegu środkowym i dolnym pogłębienia korytka jest słabsze, chociaż zachodzi, aż do osiągnięcia przez rzekę podstawy erozyjnej, czyli poziomu rzeki głównej, jeziora lub morza. W biegu środkowym rzeki bardziej widoczne jest erozja boczna. W biegu dolnym erozja jest, nieznaczna, co umożliwia akumulowanie transportowanego materiału skalnego.
Akumulacja zachodzi na większości odcinków koryta rzeki: Najbardziej widoczna jest jednak u jej ujścia, gdzie siła transportowa wody jest nie znaczna.

31. Wskaż na zależności pomiędzy typem gleby, klimatem i roślinnością na dowolnym przykładzie.
Rozwój roślinności jest uwarunkowany charakterem klimatu (a zwłaszcza wilgotności, temperaturami i nasłonecznieniem) i stosunkami glebowymi. Ilość wody w wierzchniej warstwie litosfery (wody glebowe) jest podstawowym czynnikiem determinującym rozwój roślin. Nasłonecznienie i temperatury determinują z kolei intensywności procesów fotosyntezy, czyli asymilacji węgla.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#20 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:50

GEOGRAFIA POLSKI

1. Scharakteryzuj główne elementy budowy geologicznej Polski na tle budowy geologicznej Europy.
Dzisiejsza budowa geologiczna Europy jest wynikiem nałożenia się wielu różnorodnych czynników, wśród których najważniejsze znaczenie miały procesy górotwórcze i sedymentacyjne. Działały one cyklicznie, powodując powstawanie różnego rzędu jednostek, od tych największych (np. platformy, łańcuchy górskie) do bardzo niewielkich (np. antykliny, zręby). Na terenie Europy można wyróżnić trzy podstawowe, wielki prowincje tektoniczne:
• platformę wschodnioeuropejską zwaną także Fennosarmacją
• obszar fałdowań paleozoicznych (kaledońskich i hercyńskich)
• obszar fałdowań alpejskich
Platforma wschodnioeuropejska zajmuje północno-wschodnią część Europy. Jej zachodnia granica przebiega od Półwyspu Jutlandzkiego, przez Polskę ku południowemu wschodowi, aż do wybrzeży Morza Czarnego. Na terenie Polski Platforma występuje w północno-wschodniej części kraju. Zbudowana jest ze skał prekambryjskich, magmowych i przeobrażonych
Obszar fałdowań paleozoicznych - kaledońskie - w Europie wypiętrzyły się Góry Skandynawskie, pomocna część Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w Polsce Sudety i północna część Gór Świętokrzyskich - obszar fałdowań hercyńskich - Europa południowo-zachodnia, zachodnia i środkowa, Ural - między pasmami gór powstały baseny - basen Paryski;
Panoński, w Polsce wypiętrzyły się Góry Świętokrzyskie, Sudety, baseny i Zapadlisko Górnośląskie. Ruchom hercyńskim towarzyszą intruzje magmowe (wybuchy wulkanów), powstają Karkonosze, Strzelina, Strzebonia, Ślazy. Towarzyszą również wylewy parfilów, melafilów, diabozów w Sudetach oraz w rejonie Krakowa. Intruzje magmowe wywołały mineralizację, dzięki której powstały niewielkie, ale powszechnie występujące złoża: żelaza, miedź, cynk, ołów, arsen, siarkę, kobalt, nikiel, bar a nawet uran, srebro i złoto. Na przedpolu gór hercyńskich tworzą się liczne złoża mineralne, głównie pochodzenia osadowego: ropa naftowa, gaz ziemny (Krosno Odrzańskie, Karlino oraz złoża miedzi największe w Europie (Głogów, Lubin, Złotoryja, Bolesławiec) i pokłady soli, które się ciągną przez Anglię, Holandię i Niemcy. Jednak złoża soli są głęboko i nieopłacalna się ich eksploatacja.
Obszar fałdowań alpejskich objął południe Europy, wypiętrzyły się Pireneje, Apeniny, Alpy, Góry Dynarskie, Karpaty. Wstępem do fałdowań alpejskich w Polsce było wypiętrzenie się wału Kujawsko-Pomorskiego. Powstały w czasie tej orogenezy Karpaty, a na ich przedpolu powstało Zapadlisko Przedkarpackie wypełnione wodami morskimi, które później zanikły. Powstały złoża:
• soli kamiennej (Bochnia, Wieliczka)
• gipsów (Niecka Niedziańska), w części tych gipsów powstała siarka (Tarnobrzeg)
• gaz ziemny i ropa naftowa (Jasło, Krosno, Gorlice).
W czasie fałdowania alpejskiego w starszych jednostkach (Sudety) utworzyły się łuki, pęknięcia, powstały stożki wulkaniczne, pokrywy lawowe i odmłodziła się rzeźba terenu.


2. Wpływ zlodowaceń czwartorzędowych na rzeźbę powierzchni Polski
Ostatnim z wielkich wydarzeń geologicznych, które miały znaczny wpływ na budowę geologiczną oraz ukształtowanie powierzchni Polski było zlodowacenie plejstoceńskie. Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu nastąpiło dość znaczne oziębienie klimatu, przy jednoczesnym wzroście opadów. Warunki te sprzyjały gromadzeniu się wielkich mas śniegu, które z czasem uległy przekształcenie w lodowce. Wówczas w Polsce miały miejsce trzy zlodowacenia: karpackie, zwane krakowskim - lodowiec oparł się o Karpaty i Sudety środkowopolskie - oparło się o wyżynę Lubelską, Kielecko-Sandomierską, Jurę Krakowsko-Częstochowską i o przedgórze Sudeckie bałtyckie - Zielona Góra, Leszno, Konin, Płock, Szczytno Konsekwencje zlodowaceń:
Istniejąca przed czwartorzędem rzeźba uległa zamaskowaniu przez osady grubość obszarów czwartorzędowych jest różna od kilku do kilkuset metrów, mniejsza na terenach starszych zlodowaceń
powstały różne formy bezpośredniej akumulacji lodowcowej: morena denna, morena czołowa, głazy narzutowe, formy rzeczno lodowcowe, ozy, kemy, sandry Na przedpolu lodowców wiejące wiatry od lądolodów pozostawiły pokrywy lessowe (Rzeszów, wyżyna Sandomierska, okolice Krakowa, podgórze Sudeckie, południowa część niziny Śląskiej). Powstały również formy erozyjne wód roztopowych, których śladem są liczne jeziora oraz pradoliny (np. Warszawsko-Berlińska, Głogowsko-Barudzka, Wieprza i Krzny, Narew i Biebrza). Wówczas, gdy na terenie Polski jest lodowiec to w górach następuje wietrzenie mrozowe, powstały gołoborza oraz powstają lodowce górskie i tworzą się formy podobne do form bezpośredniej akumulacji, morena boczna i doliny ukształtne.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#21 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:51

3.Scharakteryzuj klimat Polski
Klimat Polski jest umiarkowany, przejściowy między napływającymi masami powietrza morskiego (Ocean Atlantycki) i kontynentalnego (Europa Wschodnia i Azja). Klimat Polski jest Kształtowany przez masy powietrza o wielu właściwościach napływających z różnych kierunków. Najważniejszymi masami powietrza docierającymi nad terytorium kraju są masy powietrza podzwrotnikowo-morskiego docierające znad Wyżu Azorskiego przez cały rok masy powietrza podzwrotnikowo-kontynentalnego z północnej Afryki i Azji Mniejszej i południowo-wschodniej Europy, zaznaczające się latem i jesienią masy powietrza polarno-morskiego znad północnego Atlantyku docierające przez cały rok masy powietrza polarno-kontynentalnego znad wschodniej Europy i Azji, przeważające w zimie masy powietrza arktycznego znad Morza Arktycznego Wpływ na pogodę i klimat mają przede wszystkim masy powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego. Powietrze polarno-morskie latem przynosi zachmurzenie, ochłodzenie i wzrost wilgotności, natomiast zimą powoduje ocieplenie i częste mgły. Powietrze polarno-kontynentalne o cechach przeciwnych kształtuje słoneczną i upalną pogodę latem i mroźną zimę. Zachodnie obszary kraju są pod większym wpływem powietrza morskiego, zaś wschodnie pod wpływem powietrza kontynentalnego. Na początku jesieni docierają nad Polskę masy powietrza podzwrotnikowo-kontynentalnego, które kształtują słoneczną pogodę. Powietrze podzwrotnikowe-morskie latem przynosi dużo opadów, a zimą odwilże i mgły. Stosunkowo rzadko dociera powietrze arktyczne, które przynosi ze sobą silne mrozy i opady w zimę oraz przymrozki wiosną. Opady atmosferyczne są związane głównie z występowaniem frontów. W Polsce przeważają wiatry zachodnie, południowo-zachodnie i północno-zachodnie. Przynoszą one powietrze morskie o dużej wilgotności, co ma wpływ na zachmurzenie i opady. Udział wiatrów wschodnich wzrasta na terenach wschodnich. Inaczej wygląda sytuacja w górach, gdzie tworzą się wiatry fenowe oraz na wybrzeżach, gdzie zasięg bryz sięga do 20-30km. W Karpatach przeważają wiatry południowe i południowo-zachodnie.
Najmniejsze zachmurzenie przypada na wrzesień, a największe na listopad i grudzień. Sytuacja wygląda nieco inaczej w górach, gdzie maksimum zachmurzenia przypada na maj, a minimum na październik. W ciągu lata największe zachmurzenie jest notowane w KarkonoszachNasłonecznienie, czyli ilość czasu, w których bezpośrednie promienie słoneczne docierają do powierzchni ziemie, jest największe w czerwcu, a najmniejsze w grudniu. Temperatury średnie roczne wahają się w granicach od 6 do 8,5 stopnia. Najcieplejszymi obszarami są: Nizina Śląska, zachodnia część Kotliny Sandomierskiej i Nizina Południowo-wielkopolska. Najzimniejszym obszarem jest północno-wschodni kraniec kraju. Temperatury w górach są zdecydowanie niższe, co ma związek ze spadkiem temperatury wraz z wysokością. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego temperatury średnie wynoszą od 16 do 19 stopni, natomiast najzimniejszym jest styczeń, którego średnie temperatury mieszczą się w granicach -l do - 5,5 stopnia. Amplitudy średnie roczne wynoszą 18 stopni na wybrzeżu do 23 stopni na wschodzie kraju.
Średnie opady dla Polski wynoszą około 600 mm rocznie. Najmniejsze są na Kujawach i w części Wielkopolski - poniżej 500 mm rocznie. Na pojezierzach opady występują na poziomie 600-750 mm rocznie. Niziny - poza pojezierzami - otrzymują około 500-600 mm rocznie, a na wyżynach - 700-800 mm rocznie. Największe sumy opadów notowane są w górach - średnio ponad 800mm. Największa liczba dni z opadem przypada na listopad i grudzień, a najmniejsza na wiosnę. Wraz ze zróżnicowaniem klimatycznym zmienia się długość okresu wegetacyjnego; średnio trwa on 20dni, w północno-wschodniej Polsce spada on do 180 dni, a w górach trwa jeszcze krócej, zaś na Nizinie Śląskiej wydłuża się do 220 dni.

pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#22 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:52

4.Scharakteryzuj zasoby wodne Polski. W którym rejonie występuje deficyt -wody i czym jest spowodowany
Prawie cały obszar kraju znajduje się w zlewisku Bałtyku, w dorzeczach dwóch głównych rzek: Wisły i Odry. Poza nimi do Bałtyku uchodzą rzeki Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego, a wśród nich Wieprza, Słupia, Łeba, Łyna,. Pasłęka oraz małe obszary w zlewisku Morza Czarnego (Dorzecze Dunaju i Dniestru). Wahania stanów wody w rzekach górskich dochodzą do 10 m. (największe są na Dunajcu), a w rzekach nizinnych 5-6 m. Układ sieci rzecznej jest asymetryczny, nawiązuje do ogólnego nachylenia terenu z południa na północny zachód i do przebiegu form ukształtowania. Rzeki w swej drodze ku północy płyną zygzakiem, wykorzystują równoleżnikowe odcinki pradolin, a południkowymi odcinkami przerzucają się do następnej pradoliny. Działy wód na obszarach niżu są niskie, niektóre znajdują się w dnach pradolin. Ułatwia to budowę kanałów i połączenia systemów rzecznych. Sieć rzeczna Polski sprzyja tworzeniu tranzytowego szlaku wodnego łączącego systemy rzeczne Europy Zachodniej i Wschodniej. Wymaga jednak właściwej regulacji rzek. Największe kanały to:
• Kanał Augustowski (najstarszy, cele turystyczne)
• Kanał Bydgoski (przepływ towarów)
• Kanał Gliwicki (przepływ towarów)
• Kanał Elbląski (cele turystyczne)
• Kanał Wieprza-Krzny (służy do regulacji stosunków wodnych na terenach rolniczych, zadanie melioracyjne)
Jeziora- zajmują w Polsce około 1% obszaru. W większości są to jeziora polodowcowe:
• górskie, w Tatrach i Karkonoszach, jak np. cyrkowe (Czarny Staw pod Rysami), morenowe (Toporowe Stawki)
• tworzące pojezierza na nizinach (Pojezierze Pomorskie, Mazurskie, Wielkopolskie,
Suwalskie), a wśród nich rynnowe (Jeziorak), wytopiskowe (Białe), morenowe (Śniardwy). Ponadto występują małe jeziora zakolowe (starorzeczne), nadbrzeżne (Łebsko, Gardno, Sarbsko) i deltowe (Drużno). Największe zasoby jezior ma Pojezierze Mazurskie aż 36%, a Pomorskie 12%. Jednak jeziora zanikają. Dzisiaj stanowią około 25% zasobów jezior. Są one w mokradłach oraz w sztucznych zbiornikach wodnych (stawy) np. jezioro Zegrzyńskie. Służą one w celu zaopatrzenia w wodę, do celów turystycznych, poprawy żeglugi, zapobiegają powodzono np. jezioro Nyskie, Solińskie. Znajdują się również w wodach podziemnych np. Nizina Mazowiecka.
Zasoby wodne Polski są mniejsze niż zachodnich sąsiadów, głównie ze względu na mniejsze sumy opadów. Wykorzystanie gospodarcze wód powierzchniowych jest ograniczone z powodu wysokiego stopnia zanieczyszczenia. Na wielu obszarach zaznacza się deficyt wody. Obszary deficytu dla rolnictwa to: Nizina Wielkopolska, Garb Łódzki, Wyżyna Lubelska, Podlasie Lubelskie oraz pomocna część Niziny Mazowieckiej. Wynika to z cienia opadowego. Obszary deficytu dla gospodarstwa i przemysłu - wielkie miasta. Górnośląski okręg przemysłowy, rejon Wrocławia, łodzi, Wałbrzycha, okolice Kielc, Lublina, Krakowa. Spowodowane jest to dużym poborem wody. Polska pod względem zasobów jest zaliczana do najuboższych krajów Europy. Po przeliczeniu wody na jednego mieszkańca zajmujemy 20 miejsce wśród 27 państw europejskich. Bilans wodny jest wyrównywany Na przychód i rozchód wody składają się opady atmosferyczne i przypływ lub odpływ wody. Mamy bardzo mało zbiorników sztucznych około 5% wód, a w Europie jest ich około 20%. Przychód wody = opady (186,2 km) + dopływy spoza kraju (5,2 km) = 191,4 km Rozchód wody = odpływy (58,6 km) +- parowanie i zużycie (132,8 km) = 191,4 km podane zasoby pokrywają w zasadzie zapotrzebowanie ludności i gospodarki. Największe zbiorniki retencyjne znajdują się w Karpatach (Soliński), w Sudetach i na Pojezierzu Pomorskim. Do wód powierzchniowych doprowadza się rocznie ogółem 3,2 km ścieków przemysłowych i komunalnych, wymagających oczyszczenia. Dotychczas część ścieków była oczyszczana biologicznie (37%) i mechanicznie (32%). Ponadto 25% ścieków nie było oczyszczanych Zanieczyszczenie wód ściekami spowodowało znaczne i widoczne pogorszenie ich jakości. Jakość wody określana jest według trzech klas czystości.

pozdrawiam, zawsze do usług ;)

Zmieniony przez - agucia w dniu 2003-05-11 01:52:52

#23 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:53

5.Jaki typ gleb i gdzie występują w Polsce. Jakich gleb pod względem użytkowości w Polsce jest najwięcej
Gleby w Polsce zaczęły się tworzyć po ustąpieniu lodowca. Na początku były gleby tundrowe, pod lasami liściastymi brunatne, a pod iglastymi bielicowe. W Polsce występują:
• czarnoziemy około 1% powierzchni kraju - Wyżyna Lubelska, na zachód od Sandomierza, w zakolu Sanu koło Przemyśla, na północny-wschód od Krakowa, na południu Opolszczyzny
• czarne ziemie około 2% powierzchni kraju - Kujawy, na zachód od Warszawy, okolice
Ciechanowa, na wschód od Poznania, Nizina Śląska, na południe od Wrocławia, Nizina < Szczecińska
• Mady 5% powierzchni Polski - Żuławy
• Rędziny 1% powierzchni Polski (skały węglanowe i siarczanowe) - Wyżyna Lubelska, Nicko-Niedziańska, Nizina Śląska, okolice Opola, Wyżyna Śląska
• Brunatne (w miarę żyzne) i bielicowe (słabe) zajmują w Polsce około 80% ;
• bagienne i torfowe 3% powierzchni Polski - pradolina Biebrzy, Narwi, Noteci, Polesie Lubelskie
• górskie
W Polsce dominują gleby o średniej i małej przydatności rolniczej (żytnio-ziemniaczane) rejony o względnie urodzajnych glebach to:
• ziemia Proszowicka
• Wyżyna Lubelska
• Wyżyna Sandomierska
• Nizina Śląska
• Pogórze Sudeckie
• Żuławy Wiślane
• Ziemia Pyrzycka
• Kujawy
• na południowy wschód od kotliny Sandomierskiej
Rejony o niekorzystnych glebach:
• góry
• na północny wschód od Niziny Mazowieckiej
• Nizina Podlaska
• Pojezierze Pomorskie


6. Wymień rejony w Polsce o najbardziej zagrożonym środowisku. Omów jeden z nich podając przyczyny i skutki
Rejony najbardziej zagrożone to:
• Górny Śląsk
• Legnicko - Głogowski Okręg Miedziowy
• Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe
• Zagłębie Bełchatowskie
• Aglomeracja Krakowska
• Bałtyk i jego wybrzeże w strefie Zatoki Gdańskiej i ujścia Wisły
Legnicko - Głogowski Okręg Miedziowy jego rozwój wiąże się z odkryciem złóż rud miedzi w rejonie Głogowa i Lubina. Przeobrażenia środowiska zostały wywołane przede wszystkim w skutek uruchomienia kopalń: Lubin, Polkowice, Rudna, jak i będącej w budowie Sieroszewice oraz największych zakładów przetwórczych (m.in. huty miedzi Głogów lin, Legnica). Duży wpływ na środowisko miały też położone nieco, poza granicami LGOM-u: kopalnia Konrad w Lwinach. Zakłady Chemiczne Wizów w Łące, czy cementownia Podgrodzie w Raciborowicach na terenie LGOM-u mamy do czynienia ze znaczną degradacją powierzchni ziemi. Przyczynia się do niej nie tylko odkrywkowa eksploatacja wielu surowców skalnych, ale także składowanie dużej ilości odpadów na hałdach i w stawach osadowych. Szczególnie niekorzystne dla środowiska przyrodniczego są stawy odpadów poflotacyjnych rud miedzi, jako że ich istnienie powoduje:
• silne zmiany chemiczne i wodne w glebach
• wyłączenie dużych powierzchni z użytkowania rolniczego
• okresowe pylenie
Drugim silnie przekształconym elementem środowiska jest powietrze atmosferyczne. Najwięcej zanieczyszczeń powodują huty miedzi oraz Zakłady Chemiczne Wizów.
Szczególnie uciążliwe są pyły zawierające metale ciężkie oraz gazy: dwutlenek siarki, tlenek węgla, fluor, tlenek azotu itp. Zanieczyszczenie powietrza powoduje również wzrost ? zawartości niektórych metali (ołów, miedź, kadm. cynk) w glebie. W konsekwencji obserwuje się tu podwyższoną ilość tych pierwiastków w niektórych roślinach uprawnych, zwłaszcza takich jak ziemniaki, marchew, pietruszka itp., co spowodowało wydanie zakazu sprzedaży produktów rolnych wytworzonych na obszarach o ponadnormatywnej zawartości metali ciężkich w glebach.
Przemysł przetwórczy oddziaływa również na stan lasów. W wyniku jego wpływu, na terenie LGOM-u, prawie 14 tysięcy ha lasów uznanych jest za uszkodzone, a wiele innych jest silnie zagrożone.
Działalność górnicza spowodowała duże przekształcenia wód podziemnych i powierzchniowych. Wskutek znacznej eksploatacji tych pierwszych doszło do wytworzenia kilku lejów depresyjnych, które są przyczyną powiększenia się terenów wyraźnie przesuszonych.
Również wody powierzchniowe są bardzo silnie zmienione, czego dowodem może być fakt, że około 70% większych rzek tego obszaru (m.in. Odra, Kaczawa, Czarna Woda, Bóbr, Rudna) niesie wody, które nie odpowiadają normom i są poważnie zanieczyszczone m.in. solami i metalami ciężkimi.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#24 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:55

7. Omów czynniki kształtujące liczba ludności Polski
Liczba ludności Polski wynosi ponad 38,5 min, co daje jej 28 miejsce na świecie i 8 w Europie. Na zmiany liczby ludności w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wpływ miał cały szereg czynników, które możemy sklasyfikować w trzech podstawowych grupach:
• czynniki biologiczne (ruch naturalny ludności)
• czynniki losowe (zmiany liczby ludności wywołane przez wojny i klęski żywiołowe)
• migracje
Przed drugą wojną światową Polskę zamieszkiwało ponad 35 min mieszkańców. Straty wojenne wyniosły 7,5mln. Szacuje się, że kolejne 4mln wyemigrowały z Polski w trakcie działań wojennych. Polska utraciła w czasie wojny ponad 20% mieszkańców. Największą dynamikę wzrostu liczby ludności zanotowano w latach 1950-55 (przyrost naturalny - 20 promili). Pod koniec lat 60-tych przyrost naturalny osiągnął najniższy od czasu wojny poziom - 8,7 promila. Począwszy od lat 80-tych przyrost naturalny systematycznie maleje, w 93 roku wynosił około 2,5 promila. Taki przyrost można tłumaczyć pogorszeniem się ogólnej sytuacji ekonomicznej ludności i późniejszym wiekiem zawierania małżeństwa oraz upowszechnieniem się modelu rodziny 2+1 lub 2+2. Przyrost naturalny na terenach wiejskich jest wyższy, ale zaczyna maleć z powodu migracji młodszych roczników do miast. Od lat obserwuje się zjawisko wyludnienia wschodnich regionów kraju, skąd ludzie emigrują do dużych miast i okręgów przemysłowych. Największy przyrost jest na typowo rolniczych terenach województwo Polski południowo-wschodniej, Pomorza zachodniego i części południowo-wschodniej, a najmniejszy na Górnym Śląsku i w województwach miejskich - gdzie notuje się ujemny przyrost naturalny;
Największe migracje zagraniczne były zaraz po wojnie i w latach 80-tych. W ostatnich latach saldo migracji wynosi 13%. Wyjeżdżaj ą ludzie młodzi i bardzo dobrze wykształceni, co jest szkodą dla Polski. Największe skupiska migracji to:
• USA
* Niemcy
• Francja
niektórzy ludzie chcą powrócić do kraju, ponieważ byli skazani na wyemigrowanie Jednak Polskę nie jest na to stać, aby ściągnąć taką liczbę ludności. Do Polski przyjeżdżają również ludzie z krajów Trzeciego Świata, ponieważ wiedzą, że Polska ma wejść do Unii Europejskiej.


8. Scharakteryzuj strukturę ludności Polski pod względem pici, wieku i narodowości
Straty wojenne spowodowały zachwianie struktury płci ludności Polski. W 1945 roku na 100 mężczyzn przypadało 128 kobiet, ponieważ w czasie wojny zginęło więcej mężczyzn. Ocenie nastąpiła normalizacja struktury płci, na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet. Jest to efekt postępującej feminizacji zawodu i imigracji młodych kobiet do miast. Znaczną przewagą kobiet charakteryzuje się zawłaszcza okręg łódzki (przemysł włókienniczy).
Jednak rodzi się więcej mężczyzn, ale kobiety żyją dłużej.
Społeczeństwo polskie jest społeczeństwem młodym, ponad 38% stanowią ludzie poniżej 25 roku życia. Malejący od lat przyrost naturalny nie pozostaje jednak bez wpływu na strukturę wiekową. W roku 1960 ludzie poniżej 30 roku życia stanowili ponad 55% ludności, obecnie 45%. Rośnie natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym (ponad 65 lat), w roku 93 wynosił ponad 13%. Ludzie w wieku produkcyjnym stanowią 58% ogólnej liczby ludności Polski. Jest to spowodowane dużą aktywnością zawodową kobiet.
W porównaniu z okresem przedwojennym Polskę można określić jako kraj jednolity pod względem etnicznym. W roku 1931 ogólnej liczby mieszkańców (w tym 16% Ukraińców a 8,6% Żydów). Obecnie mniejszości narodowe stanowią 2% mieszkańców kraju. Poza granicami Polski żyje blisko 11 milionów Polaków, najwięcej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Brazylii. Najwięcej mniejszości narodowych w Polsce jest Białorusinów (są rozproszeni na całym terenie), Litwinów (północne tereny Polski), Niemców (Górny i Dolny Śląsk), Ukraińców, Żydów, Greków, Tatarów, Łemków i Romów.


9. Scharakteryzuj strukturę zatrudnienie i wykształcenia ludności w Polsce. Omów jakie zmiany zachodzą w ostatnich latach
Polska należy do krajów o stosunkowo wysokim poziomie aktywności zawodowej ludności, około 45% ludności pracuje zawodowo, w tym:
• 25% pracuje w przemyśle
• 28% pracuje w rolnictwie
• 32% pracuje w usługach: transport, handel
W Polsce jest duży wskaźnik pracujących kobiet. W ciągu ostatnich dziesięcioleci w Polsce nastąpiły duże zmiany w strukturze zawodowej ludności. W 1931 roku prawie 66% ludności zawodowo czynnej pracowało w rolnictwie. W okresie powojennym następuje stopniowy wzrost zatrudnienia w zawodach pozarolniczych. Tym nie mniej odsetek zatrudnienia w rolnictwie i leśnictwie jest w dalszym ciągu wysoki, wyższy jak w innych krajach Europejskich. Wynika to w głównej mierze silnego rozdrobnienia rolnictwa oraz niskiego poziomu mechanizacji prac polowych i gospodarczych. Jednocześnie w porównaniu z innymi krajami Europy, stosunkowo mały odsetek ludności pracuje w usługach.
Specyficznym zagadnieniem w Polsce jest istnienie dużej grupy ludności dwuzawodowej tzw. chłoporobotników. Są to osoby zatrudnione w zawodach pozarolniczych i jednocześnie prowadzą gospodarstwo rolne. Obniżenie tempa rozwoju przemysłu oraz gwałtowny wzrost cen mieszkań utrudnia rozwiązanie problemu ludności dwuzawodowej. Obecnie w Polsce jest bezrobocie jest rzędu 19%. Największe bezrobocie jest w północnej i północno-wschodniej Polsce oraz w rejonie Wałbrzycha (upadek kopalń rentownych), Łodzi i Jeleniej Góry (upadek przemysłu lekkiego)
Bezrobocie jest spowodowane:.
• migracjami
• przyrostem naturalnym
• zlikwidowaniem PGR-ów (województwo Krośnieńskie)
• zamknięcie kopalń - Wałbrzych
• załamanie się przemysłu w Łodzi
Obecnie w Polsce rośnie ludność z wyższym i średnim wykształceniem, następuje spadek zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie (restrukturyzacja przemysłu np. Górny Śląsk). Upadło dużo państwowych gospodarstw rolnych. Wzrosła liczba bezrobocia i ludzi pracujących w usługach.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#25 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:56

10.Omów zróżnicowanie urbanizacji w Polsce. Podaj przyczyny tego stanu rzeczy
Urbanizacja - proces rozwoju istniejących i budowa nowych miast. Rozwój miast i powstawanie nowych jest spowodowane wzrostem liczby ludności, rozwojem przemysłu, tworzeniem nowych miejsc pracy, migracjami (przemieszczaniem się ludzi ze wsi do miast).
Przyczyny urbanizacji:
• lepsze zarobki
• łatwiejszy dostęp do nauki
• łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej
• zapotrzebowanie w produkty AGD i RTV, ubrań itp.
• mechanizacja rolnictwa (pracują traktory, a nie ludzie)
Skutki procesu urbanizacji:
• zajmowanie nowych terenów leśnych lub rolniczych na budowę miast, dróg dojazdowych, szlaków komunikacyjnych
• zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, spowodowane komunikacją, miejską, transportem oraz działalnością przemysłu
* powstawanie znacznej ilości ścieków komunalnych bytowych oraz przemysłowych zanieczyszczających wodę albo glebę
• powstawanie deficytów wodnych na terenach sąsiadujących z miastami
• powstawanie znacznych ilości ścieków oraz problemy z ich utylizacją
• brak miejsc na nowo tworzone wysypiska śmieci
• negatywny wpływ hałasu i wibracji na zdrowie i organizm człowieka
• nadmierne zagęszczenie wpływające ujemnie na zdrowie i psychikę człowieka
Od czasów drugiej wojny światowej wzrosła ludność miast. W 1992 roku około 62% ludności w Polsce zamieszkiwała miasta. Najwięcej jest miast małych - około 52% ogólnej liczby. Tylko 8,5% ludności miejskiej jest w tych miastach. Najwięcej jest ludności w dużych miastach - ponad 100 tysięcy, mieszka w nich około 50% ludności miejskiej. Polska w stosunku do krajów Europy Zachodniej jest krajem średnio zurbanizowanym.
Zróżnicowanie zurbanizowania wynika:
• z występowania bogactw mineralnych (Dolny i Górny Śląsk) i rozwoju przemysłu
• czynnik historyczny (rozbiory - wcześniej rozwinął się zabór pruski - przemysł i bogactwa naturalne)
• czynniki naturalne - większy stopień urbanizacji na pograniczu krain np. Karpaty
Największy wskaźnik urbanizacji mają województwa uprzemysłowione: województwo Śląskie, Łódzkie, a w Mazowieckim - Warszawa - najniższy tereny wschodnie Polski
Konurbacja - Górny Śląsk


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#26 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:57

11. Omów występowanie i wykorzystywanie oraz problemy związane z eksploatacja węgla kamiennego
Głównym bogactwem mineralnym Polski jest węgiel kamienny. Występuje on w:
• zagłębiu Górnośląskim - znajdują się tam największe zasoby. Jest ich eksploatowanych około 98%. Przeciętna grubość pokładów wynosi około 2 m i są ułożone prawię poziomo. Jest to węgiel wysokokaloryczny - około 6000 kcal.
• zagłębie Dolnośląskie - są wielokrotnie mniejsze zasoby niż w Zagłębiu Górnośląskim, węgiel zalega tu w niekorzystnych warunkach geologicznych. Ze względu na wysokie koszty wydobycia oraz wyczerpywanie się zasobów, czynne tu kopalnie postawiono w stan likwidacji, zostały one zamknięte.
• zagłębie Lubelskie - niekorzystne warunki wydobycia pokładów zalegających na dużej głębokości - poniżej 700 m.; w bardzo trudnych warunkach hydrologicznych i są niezbyt dużej miąższości. W tym zagłębiu jest niecałe 2% eksploatacji. Obszar ten ma niewielki udział w ogólnej ilości wydobycia węgla kamiennego w Polsce.
Wydobycie węgla kamiennego w Polsce maleje, obecnie zajmuje 7 miejsce w świecie.
Węgiel jest jednym z podstawowych surowców eksportowych.
Węgiel kamienny jest podstawowym surowcem energetycznym. Jest to również surowiec chemiczny, ponieważ brakuje nam ropy naftowej i gazu ziemnego musimy korzystać z węgla kamiennego. Jest to węgiel pochodzący z karbonu.
Problemy:
• wyczerpywanie się złóż (zamykanie kopalń)
• przesuszanie gruntu następuje na skutek odwodnienia kopalni z wód, które zalewają kopalnie - tworzenie leja depresyjnego
• tąpnięcia - zawalanie się pustek, wywołane zapadaniem korytarzy w przypadku niestosowania płynnej podsadzki, po wydobyciu węgla takie wyrobisko powinno być zapełnione .wodą z piaskiem
• powstawanie hałd
• pogorszenie się warunków pracy dla górników - przebywająca głębokość rocznie zmienia się o, 15m, przebywają w wysokich temperaturach - obecnie pracują w temperaturze 30 stopni.
• spadek rentowności wydobycia węgla
• na skutek małej rentowności kopalń będą one zamykane, np. Górny Śląsk próbuje stworzyć miejsca pracy dla górników - przekwalifikowanie
Głównym przetwórcą węgla kamiennego jest nasz Polski przemysł - 60%. Eksportujemy około 20% węgla kamiennego.

12.Omów występowanie i wykorzystywanie oraz problemy związane z wydobyciem i przetwórstwem węgla brunatnego
Węgiel brunatny występuje w licznych złożach na terenie całego kraju. Ponadto 60% wydobycia pochodzi z kopalni "Bełchatów". Na dalszych pozycjach znajdują się kopalnie "Turów I", "Turów II" w Bogatyni, kopalnie zlokalizowane w rejonie Konin - Koło -Turek. Jako rezerwę traktowane są złoża w rejonie Kozienic i Inowrocławia. Pokłady węgla brunatnego w Polsce zalegają na małych głębokościach co umożliwia eksploatację metodą odkrywkową, charakteryzuje je również znaczna miąższość - od 30 do 50 m. Niewielka wartość kaloryczna sprawia, że transport na duże odległości jest nieopłacalny. Dlatego głównym odbiorcą węgla są elektrownie lokalizowane w sąsiedztwie kopalń. Na eksport i jako surowiec dla przemysłu chemicznego przeznacza się zaledwie kilka procent wydobycia. Górnictwo węgla brunatnego i związana z nim lokalizacja dużych elektrowni są istotnym czynnikiem lokalizacji energochłonnych działów przemysłów - szczególnie hutnictwa metali kolorowych (czego przykładem jest huta aluminium w Koninie).
Największe elektrownie (kopalnie?):
• Bełchatów
• Konin
• Turów
• Turek Problemy:
• przeobrażenie środowiska, degradacja rzeźby wywołana wykopywaniem dołów o . . powierzchni kilkuset km2 i głębokości kilkuset metrów (są to kopalnie odkrywkowe)
• powstawanie leja depresyjnego, spowodowane jest to wypompowaniem wód (jest kilkakrotnie większy niż kopalnia)
• przesuszanie gleb - zakwaszenie (kwaśne deszcze)
• zanieczyszczenie szaty roślinnej spowodowane zniszczeniem gleby (przesuszanie i kwaśne deszcze), emisji dwutlenku siarki
• duże zapylenia powietrza popiołami powstającymi w wyniku spalania węgla
• składowanie nakładu
• zanieczyszczenie powietrza popiołami z elektrowni

13. Omów występowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Omów źródła zaopatrzenia w te produkty
Wydobycie ropy naftowej w Polsce jest znikome, koncentruje się w rejonie Kamienia Pomorskiego, Kotliny Sandomierskiej, Karpat - Krosno - Sanok - Gorlice, Niziny Śląskiej - Krosno Odrzańskie oraz Bałtyku. Szacuje się, że złoże znajdujące się w rejonie Rozewia może dostarczyć około 100 tysięcy ton ropy naftowej rocznie. My sami pokrywamy 2% krajowego zapotrzebowania. Resztę importujemy z Rosji. Zmniejszenie importu ropy naftowej spowodowało niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych naszych rafinerii. Największa z nich to "Mazowieckie Zakłady Rafineryjno - Petrochemiczne w Płocku. Na ich lokalizację wpłyną przebieg rurociągu "Przyjaźń", którym dostarczana jest ropa naftowa z Rosji. Obecnie znaczny udział w zaopatrzeniu tęgo kombinatu ma ropa naftowa importowana drogą morską i przesyłana rurociągiem biorącym początek w Gdańsku. W mieście tym znajduje się druga pod względem wielkości rafineria.
Wydobycie gazu ziemnego w Polsce jest niewielkie, chociaż ostatnio nieco wzrosło. Zasoby tego surowca szacuje się na około 200mld m3. Do niedawna gaz ziemny wydobywano niemal wyłącznie w południowo-wschodniej części kraju, głównie w rejonie Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa - 80%. Nowe odkrycia geologiczne umożliwiły wydobycie gazu na Nizinie Wielkopolskiej, gdzie duże złoża znajdują się w rejonie Ostrowca Wielkopolskiego, ponadto w rejonie Trzebnicy, a także na terenie województw: zielonogórskiego, szczecińskiego, koszalińskiego. Złoża zachodniej części kraju zawieraj ą jednak gaz niskokaloryczny, o dużej zawartości azotu. Polska około 40% zapotrzebowania w gaz ziemny pokrywa sama. Resztę importujemy głównie z Rosji i półwyspu Jamalskiego. Gaz ziemny idzie do Polski i przez Polskę do Niemiec Gaz ziemny towarzyszy ropie naftowej


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#27 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:57

14. Omów przemysł elektroenergetyczny w Polsce
W produkcji energii Polska ma 23 miejsce w świecie i 9 w Europie. Produkcja energii elektrycznej na jednego mieszkańca wynosi 3730 KWh, co nam daje 27 miejsce w Europie. Najczęściej elektrownie są lokalizowane przy:
• bazie surowcowej
•wodzie
• rynku zbytu - okręgi przemysłowe
• koszty transportu np. huta aluminium znajdująca się blisko elektrowni w Koninie
• środowisko - doliny rzeczne
Największe elektrownie na węgiel kamienny:
• Dolna Odra
• Górna Odra
• GOP - Jaworzno, Łaziska Górne, Rybnik, Trzebinia
• Połańce
• Świeże Górne
• Puławy
• Ostrołęka
• Warszawa
Największe elektrownie na węgiel brunatny:
• Turów
• Bełchatów
• Konin
Największe elektrownie wodne:
• Żarnowiec
• Życiowo
• Solina
• Porombka Żar
Hydroelektrownie dają czystą energię, ale koszty budowy takich elektrowni są większe od kosztów budowy elektrowni cieplnych. Hydroelektrownie powodują zmiany stosunków wodnych i roślinności. Podstawowym paliwem zużywanym w polskich elektrowniach jest węgiel kamienny. Są również elektrownie opalane ropą i gazem ziemnym. Ich istotną zaletą jest znacznie mniejsza uciążliwość dla środowiska niż elektrowni bazujących na węglu. Rodzaj przetwarzanych paliw wywiera duży wpływ na lokalizację elektrowni:
• elektrownie spalające węgiel kamienny (55%) mogą być zlokalizowane zarówno w rejonach jego wydobycia, jak i w rejonach odległych od nich, a cechujących się znacznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, pod warunkiem, że będą zaopatrywane w wysokokaloryczny węgiel energetyczny
* elektrownie spalające węgiel brunatny (42%), jest to paliwo niskokaloryczne i jego transport jest nieopłacalny. Najniższe koszty transportu osiągane są wówczas gdy węgiel brunatny z kopalni przesyłany jest systemem taśmociągów bezpośrednio na teren elektrowni.
Produkcja energii elektrycznej maleje ponieważ ograniczyliśmy produkcję energochłonną (przemysł hutniczy). Do 2006 roku Polska energetyka ma bazować na tym co mamy (tak jest planowane).


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#28 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:58

15.Omów występowanie i wykorzystywanie surowców chemicznych w Polsce
Polska posiada największe w świecie złoża siarki. Pierwotnie siarkę eksploatowano metodą odkrywkową w Piasecznie koło Tarnobrzega i w Machowie. Obecnie siarkę wydobywa się metodą podziemnego wytopu w kopalniach "Jeziorka" koło Tarnobrzega, w Grzybowie koło Staszowa i w eksperymentalnej kopalni koło Lubaczowa. Polska jest jednym z największych producentów siarki na świecie, jednak w ostatnim okresie wydobycie zdecydowanie spadło, z 5mln ton na przełomie lat 80-tych i 90-tych, do 2,9mln ton w roku 1992, co jest następstwem opanowania rynków światowych przez producentów tańszej siarki.
Sól Kamienna - górnictwo soli kamiennej rozwinęło się w dwóch rejonach kraju, na Podkarpaciu oraz na Kujawach. Kopalnictwo soli na Podkarpaciu ma bardzo bogate tradycje, jednak do dziś przetrwały tylko dwie kopalnie - w Bochni i w Wieliczce. Najwięcej soli wydobywa się na Kujawach i w Wielkopolsce - Inowrocławiu, Wapnie, Mogilnie i Kłodowie. W Kłodowie i w rejonie Zatoki Puckiej złożom soli kamiennej towarzyszą niewielkie złoża soli potasowo-magnezowych. Surowcem przemysłu chemicznego są również gips i anhydryt, eksploatowane w Niecce Niedziańskiej, w Głubczycach - Gdańsk. Występowanie na terenie Polski bogatych złóż siarki i soli kamiennej przyczyniło się do dynamicznego rozwoju przemysłu związków nieorganicznych i nawozów sztucznych. W dziale przemysłu nieorganicznego najlepiej rozwinięty jest przemysł siarkowy. Zakłady produkujące kwas siarkowy lokalizowane są najczęściej na terenie zakładów chemicznych, które go wykorzystują. Największymi producentami kwasu siarkowego są Zakłady Przetwórcze Siarki w Machowie. Sól kamienna wykorzystywana jest głównie do produkcji sody i chloru. Znacznie rozbudowany jest przemysł nawozów sztucznych, najliczniejsze są zakłady produkujące nawozy fosforowe. Nawozy azotowe pierwotnie wytwarzano z koksu - duże fabryki są koło węgla koksującego. Można tu wymienić Tarnów i Kędzierzyn
Stosunkowo słabo rozwinął się przemysł organiczny. Główną przyczyną jest uboga baza surowcowa. Podstawowymi surowcami przemysłu związków organicznych są: ropa naftowa i gaz ziemny. Ten dział wymaga również stosowania nowoczesnych technologii i zaangażowania znacznych środków finansowych. Największym zakładem produkującym tworzywa sztuczne i kauczuk jest kombinat w Oświęcimiu. Barwniku, garbniki i odczynniki chemiczne produkuje zakład w Brzegu Dolnym koło Wrocławia. Jednym z największych producentów farb i lakierów jest notowany na giełdzie "Polifarb" Cieszyn. Dobrze rozwinął się przemysł farmaceutyczny, którego zakłady, ze względu na rynek zbytu i zaplecze naukowo-techniczne, lokalizowane są w dużych miastach.. podobnie jest z zakładami branży perfumeryjno-kosmetycznej. Znaczne zmiany zaszły w ostatnich latach w polskim przemyśle gumowym. Duże zakłady produkujące opony - w Olsztynie i Dębicy - dzięki inwestycjom kapitały amerykańskiego i francuskiego rozwinęły na dużą skalę produkcję eksportową.
Siarka: Tarnobrzeg, Police koło Szczecina, Gdańsk
Zakłady przemysłu sodowego: Kujawy, Kraków
Nawozy sztuczne: Tarnów, Puławy, Włocławek, Kędzierzyn
Przemysł włókienniczy: Warszawa, Łódź, Wrocław, Białystok, Radom,
Przemysł gumowy: Dębica, Olsztyn - Stomil
Przemysł Farmaceutyczny: Polfa Poznań, Polfa Warszawa, Kraków, Łódź, Jelenia Góra
Sól kamienna: Podkarpacie - Bochnia, Wieliczka, Kujawy, Rybnicki okręk węglowy
Chlor: Włocławek, Brzeg Dolny
Nawozy fosforowe: Toruń, Police, Gdańsk, Luboń koło Poznania, Tarnobrzeg


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#29 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:59

16.Przedstaw rozmieszczenie hutnictwa w Polsce oraz podaj źródła zaopatrzenia w te surowce. Przedstaw problemy związane z restrukturyzacją tego przemysłu.
W Polsce hutnictwa żelaza już od połowy XIX w oparte było w dużej mierze na rudach pochodzących z importu. Spośród metali kolorowych w Polsce eksploatowane są na dużą skalę jedynie złoża rudy miedzi, cynku i ołowiu. Złoża rudy miedzi występują w trzech rejonach-na Dolnym Śląsku, w Kabatach i w . Górach Świętokrzyskich. Na Dolnym Śląsku znajdują się dwa zagłębia miedziowe, pierwsze w rejonie Bolesławiec - Złotoryja i drugie w rejonie Lubin - Głogów. Złoża rudy miedzi stały się podstawą rozwoju Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Rudy zawierają wprawdzie tylko 2 do 4% czystego metalu, ale charakteryzuje je znaczna miąższość pokładów i domieszka wielu cennych metali (srebro, ołów i arsen). Polska zajmuje 6 miejsce na świecie pod względem wielkości produkcji miedzi elektrolitycznej, większość produkcji przeznaczana jest na eksport. Dzięki domieszkom srebra w złożach rudy miedzi Polska jest również jednym z czołowych producentów tego metalu w Europie. Rudy cynku i ołowiu eksploatowane są w rejonie Olkusza, Bytomia i Tarnowskich Gór. Podobnie jak w przypadku rud miedzi, złoża cynku i ołowiu charakteryzuje niska zawartość czystego metalu. Dlatego też opłacalny jest ich przerób jedynie w sąsiedztwie miejsc . wydobycia. Największe huty to "Bolesław" koło Olkusza i zakład w Tarnowskich Górach. Produkcja cynku w pełni zaspokaja potrzeby krajowe, sprowadza się jedynie niewielkie ilości koncentratów cynku i znaczne ilości ołowiu. W całości na surowcach importowanych bazuje hutnictwo aluminium. Od czasu zamknięcia uciążliwej dla środowiska huty w Skawinie koło Krakowa aluminium dostarcza jedynie huta w Koninie; O Jej. lokalizacji w rejonie eksploatacji węgla brunatnego zadecydowała znaczna energochłonność procesów , technologicznych. W Polsce przerabia się również niewielkie ilości rudy niklu eksploatowanej na Dolnym Śląsku.
Polska jest 10 państwem w produkcji miedzi. Ponadto produkujemy niewielkie ilości niklu, magnezu, aluminium, które sprowadzamy z Węgier. Złoża miedzi, cynku i ołowiu Polska w pełni sama zaspakaja.
Mamy bardzo rozbudowane hutnictwo żelaza, ale mamy problemy z jego sprzedażą. Z tego powodu zakłady są zamykane, ludzie zwalniani. Oprócz tego przemysł ten zanieczyszcza środowisko. I jest potrzebny duży kapitał, by wprowadził filtry.
W Polsce pracuje około 20 hut. Największe z nich to:
• Katowice
• Pokój
• Łabędy
• Kraków
• Ostrowiec Świętokrzyski
• Częstochowa


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#30 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 00:59

17.Przedstaw główne rejony występowania i wykorzystania surowców skalnych w Polsce
Pod pojęciem surowców skalnych rozumiemy wszelkie surowce mineralne wykorzystywane w przemyśle materiałów budowlanych, w przemyśle szklarskim i porcelanowo-fajansowym. Do najważniejszych materiałów budowlanych należą kamienie budowlane, cement, wapno, wyroby betonowe, prefabrykaty, stolarka budowlana, szkło i fajans. Polska posiada dużo surowców skalnych. Najbardziej zasobny pod względem ilości i rodzajów surowców skalnych jest rejon sudecki, gdzie znajdują się kamieniołomy granitu (Strzegoń, Strzelin), marmurów, piaskowców, wapieni, gabra, porfirów i melafirów. Drugim co do znaczenia regionem są Góry Świętokrzyskie z kamieniołomami marmurów kieleckich, piaskowców, kwarcytów, dolomitów i wapieni. Skały budowlane są pozyskiwane również w Beskidach i na Pogórzu Karpackim. Margle i kamienie eksploatuje się na terenie Wyżyn: Krakowsko-Częstochowskiej, Lubelskiej i Śląskiej oraz na Kujawach i w województwie opolskim. Sudety i Pogórze Sudeckie oraz rejon Kielce - Skarżysko Kamienna to główne obszary koncentracji przemysłu kamieniarskiego w Polsce. Przemysł wapienniczy jest ściśle uzależniony od bazy surowcowej - ze względu na koszty transportu surowca, lokalizuje się w rejonach eksploatacji skał wapiennych (to samo dotyczy przemysłu cementowego).
Największym producentem gipsu w kraju są Zakłady Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy" nad Nidą niedaleko Pińczowa. Systematycznie maleje produkcja cegieł, wypieranych przez materiały prefabrykowe. Prowadzi to do upadku licznych małych cegielni, rozproszonych na terenie całego kraju, bazujących na złożach glin i iłów czwartorzędowych. Bogate tradycje ma w Polsce przemysł szklarski, najstarsza huta szkła (w Szklarskiej Porębie) pochodzi z XIV wieku. Przemysł szklarski rozwinął się w wielu rejonach, głównie jednak w części południowej i południowo-zachodniej. Duże huty szkła znajdują się również w Piotrkowie Trybunalskim, Wołominie, Ożarowie i Białymstoku. Huty w Sandomierzu, Piotrkowie i Dąbrowie Górniczej specjalizują się w produkcji szkła płaskiego. Krosno, Zawiercie i Tarnów - szkło gospodarcze, Wołomin i Ożarów - szkła technicznego. W produkcji kryształu specjalizują się zakłady wytwarzające wszelkiego rodzaju opakowania szklane. Produkcja szkła ozdobnego i włókien szklanych to domena zakładu w Krośnie. Przemysł ceramiczny bazuje na złożach glinek iłów ceramicznych, niestety na terenie Polski 'nie występują szczególnie cenione w tej branży kaoniny. Przemysł ceramiczny najlepiej rozwinął się na terenie Dolnego Śląska, gdzie produkuje się porcelit, wyroby fajansowe i kamionkowe. Produkcja glazury i terakoty to domena zakładów w Opocznie i Suchedniowie koło Kielc i we Włocławku. Poważną konkurencją dla polskiego przemysłu ceramicznego jest import glazury, terakoty i wyrobów fajansowych z dwóch krajów, które stanowią światową czołówkę tej branży, Włoch i Hiszpanii.pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#31 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:00

18.Wymień główne okręgi przemysłowe w Polsce. Omów jeden z nich
Główne okręgi przemysłowe:
Górnośląski Okrąg Przemysłowy
Okręg Bielski
Okręg Krakowski
Okręg Częstochowski
Okręg Opolski
Okręg Sudecki
Okręg Turoszowski
Okręg Staropolski
Okręg Bydgosko-Toruński
Okręg Wrocławski
Okręg Poznański
Okręg Gdański
Okręg Łódzki
Okręg Szczeciński
Okręg Warszawski
Górnośląski Okręg Przemysłowy to największy w Polsce i jeden z największych w Europie okręgów przemysłowych, którego rozwój - dzięki bogatej bazie surowcowej, rozpoczął się jeszcze w okresie zaborów. Złoża węgla kamiennego stały się podstawą rozwoju górnictwa węglowego, przemysłu koksowniczego i energetycznego. Na dużą skalę rozwinęło się też hutnictwo żelaza i metali niezależnych (lokalne złoża rud cynku i ołowiu). Obecnie z GOP-u pochodzi większość węgla kamiennego i ponad 50% produkcji wyrobów hutniczych. W związku z rozbudowanym lokalnym rynkiem zbytu rozwinął się przemysł elektromaszynowy, specjalizujący się w produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa i hutnictwa, rozwija się również produkcja urządzeń dla energetyki, konstrukcji stalowych i odlewów. Na terenie GOP-u istnieją zakłady produkujące obrabiarki i środki transportu.
Stosunkowo słabo rozwinięty jest na tym terenie przemysł chemiczny - z wyjątkiem przetwórstwa surowców energetycznych. Północną część charakteryzuje większe zróżnicowanie branżowe, w części południowej, w Rybnickim Okręgu Węglowym, dominuje przemysł wydobywczy. GOP jest wyraźnie zdominowany przez górnictwo oraz energochłonne i surowcowochłonne branże przemysłu przetwórczego, co poważnie ogranicza możliwość dalszego rozwoju okręgu. Dodatkowym utrudnieniem jest jednokierunkowe wykształcenie kadr i mały odsetek pracowników z wyższym wykształceniem.
Okręg Bielski zdominowany jest przez branże przemysłu elektromaszynowego i włókienniczego. Na tym terenie rozwinęła się produkcja środków transportu (fabryka samochodów w Bielsku Białej) i maszyn dla przemysłu włókienniczego. Okręg Bielski znany jest z produkcji wysokiej jakości tkanin wełnianych i obuwia. Należy również zwrócić uwagę na duży kombinat chemiczny w Oświęcimiu i browar w Żywcu.


19 .Na wybranym przykładzie wykaż wpływ przemysłu na środowisko i zdrowie człowieka
Głównym sprawcą zanieczyszczenia powietrza i zdrowia człowieka jest przemysł, a ściślej rzecz biorąc około 13 tysięcy zakładów zatrudniających blisko połowę polskich robotników. Oddziałują one na środowisko emitując gazy i pyły do atmosfery, odprowadzając ścieki do rzek lub jezior, zatruwając wody podziemne oraz deformując powierzchnię terenu. Wśród zanieczyszczeń powietrza szczególnie groźne są dwutlenki siarki i tlenki azotu. Skażenie powietrza jest źródłem powstawania opadów zawierających kwas siarkowy zakwaszających glebę, niszczących faunę i florę.
Górnośląski Okręg Przemysłowy:
W GOP-ie wydobywa się węgiel, rudy cynku i ołowiu. Na to wszystko potrzeba jest dużo wody. Niedostatek wody spowodowany jest:
• GOP jest położony na dziale wodnym pomiędzy Wisłą a Odrą (tu biorą one swój początek, więc są mało zasobne, głównie odbiorcami są ścieków przemysłowych i komunalnych. W ściekach przemysłowych jest pył węglowy, kwas siarkowy, chlorek wapnia. W ściekach komunalnych dominują związki organiczne - tłuszcze, białka, węglowodany). 2/3 wód powierzchniowych na terenie GOP-u nie nadają się do użytkowania. Natomiast wody podziemne na skutek działalności ludzkiej, przez składowanie opadów oraz na skutek odwadniania kopalni utworzyły leje depresyjne, przez co spada wydajność studni
• powietrze - na terenie GOP-u jest około 170 zakładów, które emitują w powietrze różnego rodzaju zanieczyszczenia. Są to między innymi dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlenek siarki, amoniak, jak i pyły ołowiu, rtęci, cynku.
• rzeźba powierzchni - na powierzchnię terenu spadają kwaśne deszcze, które powodują degradację gleby.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#32 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:01

20.Scharakteryzuj czynniki warunkujące rozwój rolnictwa w Polsce
Rolnictwo jest to podstawowa gałąź produkcji materialnej, tj. wytwarza produkty żywnościowe i surowce przemysłowe przez uprawę roślin oraz chów zwierząt. Wykorzystuje ono zasoby oraz Siły przyrody i dlatego jest uzależnione od warunków przyrodniczych. Spośród warunków przyrodniczych największy wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce wywierają warunki klimatyczne i stosunki wodne oraz warunki glebowe i rzeźba terenu. Duży wpływ na rolnictwo ma budowa geologiczna, przebieg zlodowaceń oraz późniejsza działalność wód.
Klimat w Polsce jest sprzyjający rozwojowi rolnictwa (umiarkowany):
• najdłuższy okres wegetacji jest na terenie Polski zachodniej i północno-zachodniej, jak również w kotlinach śródgórskich: Sandomierska, Oświęcimska
• najkrótszy okres wegetacyjny w Polsce jest w górach i w Polsce północno-wschodniej:
Suwalszczyzna. Okres ten trwa 220 dni.
Wielkość opadów i rozkład ich w ciągu roku:
• małe opady są w Polsce centralnej, gdzie występuje cień opadowy, w reszcie kraju opady są sprzyjające. Rozkład opadów jest korzystny dla roślin okopowych (burak) i niekorzystny dla zbóż, bo maksimum opadowe przypada na lipiec:
Rzeźba terenu jest bardzo korzystna, gdyż 3/4 Polski jest niziną, lekko pofalowaną, równomiernie oświetloną.
Stosunki wodne - woda potrzebuje melioracji i są one przeprowadzane 75% nasze rolnictwo głównie korzysta z wód opadowych.
Gleby - w Polsce występuje 6 klas gleb. Najlepsze gleby stanowią około 3,3%. Są to czarnoziemy, mady, rędziny, czarne ziemie, ziemie brunatne i występują one na:
• Wyżynie Lubelskiej
• Wyżynie Sandomierskiej
• Nizinie Śląskiej
• Podgórze Karpackie
• Żuławy Wiślane
• ziemia Proszowicka
Najwięcej jednak w Polsce jest gleb średnich i słabych. Na najlepszych uprawia się pszenicę i buraki cukrowe.

21 .Scharakteryzuj strukturę własnościowa, wielkościową oraz społeczną rolnictwa w Polsce.
Struktura własnościowa:
W rolnictwie Polskim występują trzy formy społeczno - własnościowe:
• gospodarstwa indywidualne - stanowią 82%, jest to własność prywatna; zatrudniają gro ludności w rolnictwie
• gospodarstwa państwowe - 7%
• spółdzielnie produkcyjne
Udział gospodarstw państwowych jest największy w północno-zachodniej i północnej Polsce. Na skutek przemian: część gospodarstw uległo likwidacji. W latach l960-1980 nastąpiło zahamowanie wzrostu liczby gospodarstw, a następnie jej zmniejszenie. Pozytywne tendencje w strukturze gospodarstw przejawia się w powolnym wzroście liczby gospodarstw dużych (powyżej 10 ha użytków rolnych) i bardzo małych (do 2 ha), a zmniejszeniem się liczby gospodarstw małych (2-5 ha) i średnich (5-10 ha). Przeciętnie gospodarstwa mają 6,3 ha. Najmniejsze występują w południowej i wschodniej Polsce. W Polsce jest 6% gospodarstw powyżej 15 ha.
Struktura wielkościowa:
Przeciętna wielkość gospodarstw indywidualnych wynosi 7,6 ha. Tendencja tych gospodarstw jest rosnąca.. Ponad 56% gospodarstw jest do 5 ha, a powyżej 15% - 8,4%. Są to gospodarstwa na własne potrzeby. Najmniejsze gospodarstwa są wokół wielkich aglomeracji: warszawskiej, katowickiej oraz w Polsce południowo-wschodniej. Bardzo dużym rozdrobnieniem gospodarstw .charakteryzuje się południowo-wschodnia Polska (Podkarpacie, Karpaty) oraz na terenach podmiejskich aglomeracji (warszawskiej, górnośląskiej). Z południa ku północy średnią wielkość gospodarstw indywidualnych wzrasta - maleje udział gospodarstw małych, a wzrasta dużych.
Struktura społeczna:
W rolnictwie jest zatrudnionych około 10% ludności czynnej zawodowo. W stosunku do Unii Europejskiej odsetek ludności czynnej zawodowo w rolnictwie jest wyższe. Największą liczba ludności zamieszkuje .tereny północno-wschodniej Polski, a .najmniej w rejonach silnie uprzemysłowionych np. Warszawa, Katowice. Tendencje w rolnictwie są spadkowe, ale na skutek prywatyzacji zakładów ludność jest zwalniana i przechodzi do sektora rolniczego. Ludność wiejska jest słabiej wykształcona. Wieś polska się starzeje, ponieważ młodzi migrują do miast oraz z północno-wschodniej części Polski dużo migruje kobiet. Gospodarstwa są mało wydajne, ponieważ dużo osób pracuje w małych lub rozdrobnionych gospodarstwach. Tendencje tych gospodarstw są rozwijające się. Ludzie powinni znaleźć zatrudnienie w infrastrukturze wsi, np. aby młodzi zostawali na wsi, to trzeba zbliżyć wygląd wsi do miasta.


22. Omów strukturę użytkowania ziemi w Polsce i jej zróżnicowanie przestrzenne
Użytki rolne stanowią blisko 60% powierzchni kraju, z czego 76% stanowią grunty orne, 21% trwałe użytki zielone, około 1% sady. Największy udział użytków rolnych charakteryzuje centralne rejony kraju, co wynika z oddziaływania rynków zbytu dużych aglomeracji miejskich (Warszawa, Łódź). Obszary centralnej Polski głównie Kujawy i Mazowsze, charakteryzuje również najwyższy w skali kraju udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych. Najniższym odsetkiem użytków rolnych charakteryzują się tereny górskie. Górny Śląsk oraz Pas Pojezierzy. Użytki rolne mają tendencję spadkową.' Większy udział gruntów rolnych jest w gospodarstwach prywatnych. Większy udział mają' Wielka Brytania, Dania, Węgry. Sady (1%) występują głównie na Kujawach, Wyżynie Lubelskiej i Podkarpaciu. Jest to podyktowane przede wszystkim warunkami i środowiskowymi: uprawa drzew owocowych wymaga długiego okresu wegetacyjnego, równomiernych i obfitych opadów atmosferycznych oraz łagodnych ziem. Blisko 90% ' sadów w Polsce przypada na gospodarstwa indywidualne.1 Ich udział wzrasta w pobliżu wielkich miast - okolice Grójca, Góry Kalwarii, Płońska, Płocka, Lublina, Radom, Nowego Sącza, Gorzów Wielkopolski Zwarte obszary (13%) łąk i pastwisk występują w Polsce' Północno-wschodniej, na Pojezierzu Mazurskim, w dorzeczu Narwi, Biebrzy i Bugu oraz na Podlasiu. Rozległe obszary zajmują również łąki górskie (hale) w Sudetach,' Karpatach i na Podkarpaciu. Najmniejszy udział łąk i pastwisk ma Polska centralna. W dużej mierze przyczyniło się do tego niewłaściwe prace melioracyjne, które doprowadziły do nadmiernego obniżenia się poziomu wód gruntowych (zwłaszcza w Wielkopolsce i na Kujawach) oraz cień opadowy. W Polsce dominują łąki z wysokim poziomem wód gruntowych, mniejszą powierzchnię zajmują łąki, występujące w dolinach rzecznych, bardzo urodzajne, wzbogacone żyznymi namułami. Najmniej wartościowe są łąki terenów bagiennych.
Tereny leśne zajmują 28,6% powierzchni kraju, a nieużytki ponad 10% (na terenach uprzemysłowionych lub ze słabymi glebami).


23 .Przedstaw rejonizacje upraw pszenicy i żyta oraz podaj czynniki na nią wpływające
Zboża zajmują największą powierzchnię spośród wszystkich roślin uprawnych, w roku 94 blisko 70% ogólnej powierzchni użytków rolnych stanowiły pola zajęte pod ich uprawą. W Polsce w ostatnich latach zmniejszyła się powierzchnia upraw zbóż, w porównaniu z rokiem 1980 o blisko 10%; Wyraźny spadek zanotowano na przełomie lat 1991-92, co można tłumaczyć ogólnym kryzysem rolnictwa i utrzymującymi się od kilku lat niekorzystnymi warunkami pogodowymi (długotrwałe susze). Konieczne stało się importowanie zbóż, co było spowodowane również niekontrolowanym eksportem zbóż w 91-92 roku i drastycznym ograniczeniem zapasów w przedsiębiorstwach handlowych i przetwórstwa spożywczego. Spadek powierzchni zasiewów dotyczy przede wszystkim podupadających gospodarstw państwowych. Udział gospodarstw prywatnych wzrósł z 75% do blisko;90%. Pszenica jest najważniejszym zbożem chlebowym uprawianym w Polsce, zajmuje 28% powierzchni przeznaczonej pod uprawy zbóż (z czego 78% przypada na gospodarstwa prywatne). Jest to stosunkowo mało w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i. Południowej, gdzie pszenica zajmuje od 25% do 30% ogólnej powierzchni zasiewów (w Polsce 18,6%). Można to tłumaczyć dużymi wymaganiami klimatyczno - glebowymi tej rośliny. Najlepiej udaje się na żyznych czarnoziemach stepowych i rędzinach, wymaga łagodnego, ciepłego klimatu. Główne rejony uprawy pszenicy to: Nizina Śląska, Przedgórze Sudeckie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Kujawy, Ziemia Pyrzycka, okolice Przemyśla Podkarpacie, Ziemia Proszowicka. Od roku 91 zbiory pszenicy w Polsce systematycznie malej ą (w ciągu 4 lat o ponad 17%), największy spadek (ponad 60%) zanotowały gospodarstwa państwowe. W Polsce zdecydowanie dominuje pszenica ozima (następstwo stosunkowo krótkiego okresu wegetacyjnego) - zajmuje ponad 70% powierzchni upraw tego zboża w kraju.
Żyto dominuje pod względem powierzchni upraw - 29% powierzchni zajętej pod uprawę żyta. W Polsce powojennej stopniowo ograniczano powierzchnię uprawy żyta na korzyść pszenicy, jednak kryzys ostatnich lat przyczynił się do zwiększenia zasiewów. Ma dużo mniejsze wymagania niż pszenica, jest odporna na suszę i przymrozku, dobrze udaje się na słabych glebach, co decyduje o jego popularności. Na Polskę przypada jednak 21% światowych zbiorów żyta. Główne rejony uprawy to: Nizina Mazowiecka i Podlasie, wschodnia Wielkopolska, Wysoczyzna Piotrkowska. Żyto nie jest tylko zbożem chlebowym, ale również cenioną rośliną paszową i surowcem dla przemysłu (między innymi spirytusowego). Ponad 86% powierzchni upraw żyta przypada na gospodarstwa indywidualne (88% zbiorów krajowych). Najwyższe plony uzyskują gospodarstwa państwowe, są one jednak dwukrotnie niższe niż w krajach Unii Europejskiej - 21,8 q/ha (kraje Unii Europejskiej średnio 40-50 q/ha). Polska ma 1,1% produkcji światowej zbóż, w tym pszenica 4%, a żyto 21,8%. W Europie pszenica zajmuje 4,3%, a żyto 24%. Plony pszenicy wynoszą 34,6 q/ha, a żyta 23 q/ha. Plony są dużo mniejsze jak w krajach europejskich wysoko rozwiniętychpozdrawiam, zawsze do usług ;)

#33 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:01

24. Przedstaw rejonizacja upraw buraków cukrowych i ziemniaków oraz podaj, jakie czynniki na nią wpływają?
Podstawowe rośliny okopowe uprawiane w Polsce to ziemniaki i buraki cukrowe. Burak cukrowy to najważniejsza z roślin przemysłowych (3% ogólnej powierzchni uprawy). Jest rośliną o dużych wymaganiach klimatyczno-glebowych (konieczne intensywne nawożenie), a uprawa należy do bardzo pracochłonnych. Dlatego podobnie jak ziemniaki, uprawiany jest głownie w gospodarstwach indywidualnych, które uzyskują nieznacznie niższe plony. Burak cukrowy jest jedną z nielicznych roślin uprawnych, których areał w ostatnich latach zwiększył się. Wynika to z dużego znaczenia tej rośliny. Wykorzystywany jest to produkcji cukru (ze względu na nietrwałość tej rośliny duże plantacje na ogół sąsiadują z cukierniami), a liście i wytłoki (odpady przemysłowe) stanowią cenną paszę.
Polska należy do dziesiątki światowych producentów buraka cukrowego, a uzyskane plony kształtują się na poziomie 300 q/ha (w krajach UE do 500 do 700 q/ha). Zmniejszenie się plonów (i zbiorów) buraka cukrowego w latach 90-tych to efekt ogólnego kryzysu w rolnictwie, a przede wszystkim spadku zużycia nawozów sztucznych. Główne rejony uprawy buraka cukrowego to: Nizina Śląska, Przedgórze Sudeckie, Wielkopolska (gdzie na dużą skalę rozwinął się przemysł cukierniczy). Kujawy. Żuławy Wiślane, Wyżyna Lubelska, Ziemia Pyrzycka. Plony buraka cukrowego wynoszą 392 q/ha i są porównywalne wydajnością w krajach Europejskich.
Ziemniaki pod względem powierzchni upraw stanowią trzecią (po pszenicy i życie) rośliną uprawną- 13% ogólnej powierzchni upraw przy niewielkiej tendencji spadkowej. Ziemniaki można uprawiać na glebach słabych, nie toleruje natomiast nadmiernej wilgoci w glebie, są również wrażliwe na niską temperaturę. Ze względu na dużą pracochłonność uprawą ziemniaków zajmują się głownie rolnicy indywidualni (98% powierzchni zasiewów). Uprawa koncentruje się na Mazowszu, Podlasiu, we wschodniej Wielkopolsce, w Małopolsce, na Wysoczyźnie Piotrkowskiej, w Karpatach i na Podkarpaciu. Na znaczną koncentrację uprawy w Polsce centralnej wpływa zapotrzebowanie rynków dużych aglomeracji miejskich i rozwinięta hodowla trzody chlewnej. Na Dolnym Śląsku i Pomorzu powoli odchodzi się od stosowania ziemniaków jako rośliny paszowej, dlatego też powierzchnia upraw ulega tam znacznemu ograniczeniu. Ziemniaki są również cennym surowcem dla przemysłu spożywczego (głównie spirytusowego) i chemicznego. Pod względem powierzchni upraw ziemniaków Polska zajmuje 4 miejsce na świecie (po Chinach, Rosji i Ukrainie). Na Polskę przypada 8,4% produkcji światowej Uzyskiwane plony (136 q/ha) należą jednak do najniższych w Europie (dla porównania w Niemczech wynoszą blisko 400 q/ha). Ziemniaki stanowią 9,6% światowych zbiorów.

pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#34 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:03

25 .Przedstaw chów zwierząt gospodarskich w Polsce
Podstawowym czynnikiem przyrodniczym warunkującym rozwój hodowli w Polsce jest baza paszowa. Trwałe użytki zielone w Polsce charakteryzuje mała wydajność, wynika to z nieuregulowania stosunków wodnych i ograniczonego nawożenia./Hodowla jest tym samym uzależniona od uprawy roślin paszowych i produkcji pasz treściwych. Bydło stanowi 27% pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce (jako, zwierzęta gospodarskie rozumiemy tu bydło, trzodę chlewną, owce i konie. W ostatnich latach pogłowie bydła uległo znacznemu ograniczeniu. Zdecydowana większość bydła hodowanego w kraju przypada na gospodarstwa indywidualne - ponad 91%, a najwięcej na gospodarstwa małe i średnie o powierzchni od 2 do 15 ha. Pogłowie bydła w gospodarstwach państwowych i spółdzielczych w porównaniu z rokiem 1980 spadło blisko o 85%. W Polsce na 100 ha użytków rolnych przypada 41,3 sztuk bydła, jest to bardzo niska obsada w porównaniu z krajami UE, gdzie na 100 ha przypada nawet 100 sztuk bydła. Główne rejony hodowli bydła w Polsce to: Karpaty i Podkarpacie, północno-wschodnia część Mazowsza, Podlasie, Kujawy i południowa Wielkopolska.
O takiej strukturze przestrzennej decyduje:
• baza paszowa (Karpaty, Podkarpacie, Polska północno-wschodnia)
• zapotrzebowanie na mleko (Mazowsze, Podlasie, Kujawy)
• rozwinięty kierunek mięsny hodowli (Mazowsze, Wielkopolska)
• znaczne rozdrobnienie gospodarstwa i duże zasoby siły roboczej (Karpaty, Podkarpacie) Trzoda chlewna stanowi 68% ogólnego pogłowia zwierząt gospodarskich, 86% przypada na gospodarstwa indywidualne. Pogłowie trzody chlewnej w Polsce ulega dużo mniejszym wahaniom niż pogłowie bydła. Obecnie znów pojawia się tendencja wzrostowa. Podobnie jak w przypadku bydła, największy udział w hodowli trzody chlewnej mają gospodarstwa małe i średnie, które uprawiają przede wszystkim rośliny stosowane w żywieniu trzody chlewnej (ziemniaki, żyto, jęczmień). O popularności hodowli trzody chlewnej w Polsce decyduje znaczne spożycie wieprzowiny, duży udział roślin pastewnych w strukturze zasiewów i duże walory świń jako zwierząt hodowlanych. Główne rejony hodowli to:
Wielkopolska i Kujawy, obszary intensywnego rolnictwa towarowego. Hodowla rozwinęła się również na Mazowszu oraz w województwach: gdańskim, lubelskim i opolski, ze względu na sąsiedztwo dużych aglomeracji miejskich i zakładów przetwórczych. Wraz ze wzrostem znaczenia pasz pochodzenia przemysłowego obserwujemy spadek korelacji pomiędzy rejonami hodowli trzody chlewnej i uprawy ziemniaków. Na trzodę chlewną przypada 62% produkcji żywca rzeźnego - spożycie wieprzowiny w Polsce od lat wykazuje wyraźną tendencję wzrostową. Z pogłowia blisko 19,2 min sztuk Polska należy do pierwszej dziesiątki hodowców na świecie, a obsada 104 sztuk na 100 ha użytków rolnych jest bardzo wysoka (wyższa jedynie w krajach intensywnego rolnictwa jak Niemcy - 152 sztuk/100 ha, czy Belgia - 439/100 ha).
Owce - chów owiec w Polsce nastawiony jest głównie na produkcję wełny i skóry, produkcja mięsna i mleczna rozwinęła się na dużą skalę tylko w Karpatach i na Podkarpaciu. Owce hoduje się również na Górnym Śląsku, Podlasiu, w Wielkopolsce i na Wysoczyźnie Piotrkowskiej. O takiej strukturze przestrzennej decydują głównie warunki paszowe (ubogie pastwiska Karpat i Śląska) oraz zapotrzebowanie na wełnę jak o efekt rozwoju przemysłu włókienniczego (Wysoczyzna Piotrkowska i Górny Śląsk). Krajowa produkcja wełny nie zaspakaja jednak potrzeb przemysłu. Pogłowie owiec w Polsce wynosi 870 tysięcy sztuk, czyli 3% pogłowia zwierząt gospodarskich.. Konie są w Polsce głównie zwierzętami pociągowymi, hodowane są również dla celów sportowych i na mięso Pogłowie koni, podobnie jak i w innych krajach świata, systematycznie maleje. W dużym stopniu jest to efekt masowego eksportu koni jako zwierząt rzeźnych, głównie do Włoch i Francji. W kraju produkcja koniny jest stosunkowo wysoka, dużo wyższa niż produkcja baraniny Konie hoduje się głównie w Karpatach i na Podkarpaciu, na Podlasiu i na Polesiu, we wschodniej części Niziny Mazowieckiej i na Wyżynie Małopolskiej. Jak łatwo zauważyć są to rejony, w których przewyższa własność indywidualna i które charakteryzuje znaczne rozdrobnienie gospodarstw Drób - w Polsce jest stosunkowo młodym działem hodowli. Wstrzymanie kredytowanie zakupu pasz (głównie kukurydzy) i wzmożony import mięsa drobiowego ze Stanów
Zjednoczonych doprowadziły do upadku wielu ferm - głównie państwowych. W ostatnich .latach daje się jednak zauważyć oznaki poprawy sytuacji, ponownie rośnie liczebność stad. _ produkcja jaj i mięsa drobiowego Powstają specjalistyczne gospodarstwa hodowlane i rozwija się przetwórstwo mięsa drobiowego, przykładem może być notowane na giełdzie przedsiębiorstwo "Indykopol". Produkcja mięsa drobiowego w Polsce przewyższa łączną produkcję baraniny, koniny i mięsa cielęcego. Chów drobiu wykazuje ścisły związek z rozmieszczeniem dużych rynków zbytu - aglomeracji .miejskich.
Kozy - są hodowane dla mleka
Króliki - na mięso i futerko
Lisy, szynszyle, nutrie - na futro

26.Przedstaw produkcję zwierzęcą rolnictwa w Polsce na tle produkcji niektórych państw europejskich
Polska ma 4,7% produkcji mięsa w Europie i 1.3% produkcji światowego mięsa. Więcej od nas produkuje Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Włochy, Rosja. Produkujemy około 63% mięsa wieprzowego, wolowego - 17% i drobiu - 15%. Inne gatunki mięsa u nas nie są produkowane, bo nie mamy takiej tradycji w spożyciu. Mamy większą produkcję na jednego mieszkańca niż średnia światowa - Polska 65kg, a świat 34kg. Niższa jest w Niemczech, Czechach, Holandii, Francji, Hiszpanii, a wyższa w Rosji i Ukrainie. Do niedawna eksportowaliśmy dużo mięsa do Rosji. Jednak na skutek kryzysu z Rosji na rynek wszedł towar z UE z dotowanym towarem przez nią. To spowodowało nadprodukcję naszego rynku, spadły ceny mięsa, a to spowodowało strajki rolników Eksportujemy również do Europy Zachodniej mięso w postaci żywych zwierząt - konie (Włochy), owce (Wielka Brytania).
Mleko - 5% produkcji w Europie i około 3% światowej produkcji. Więcej produkują Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rosja. Są to kraje większe i mają większe pogłowie bydła. Produkcja na l mieszkańca wynosi 317 kg w Polsce, a średnia światowa wynosi 87kg. Mamy jednak mniej mleka na l mieszkańca niż w wielu krajach Europy. Związane jest to z mniejszą wydajnością krów, a to jest związane z paszą i odmianami krów. Jaja - około 3,2% produkcji w Europie i około 1% na świecie. Więcej jaj produkuje Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy. Na jednego mieszkańca przypada 8,4 kg jaj, a w większości krajów Europu wynosi 12 kg na l mieszkańca. Związane jest to z większą wydajnością kur, a to z paszą. Jednak Polska ma zdrowsze mleko i jaja, ponieważ są mniej sztuczne.
Wełna - mamy wełnę trwałą. Większą produkcję zwierzęcą mają państwa wysoko rozwinięte


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#35 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:04

27.Scharakteryzuj transport kolejowy w Polsce
Sieć linii kolejowych w Polsce została ukształtowana w Polsce w XIX wieku i w I połowie XX wieku. Od połowy lat 80-tych obserwuje się spadek linii kolejowych, przede wszystkim w wyniku likwidacji mało uczęszczanych tras. W 1994 roku długość linii kolejowych w Polsce wynosiła 24,3tys km, co dawało gęstość sieci kolejowej 7,3 km/100km. Wielkość ta sytuuje Polskę na 5 miejscu w Europie. Istnieją jednak duże dysproporcje przestrzenne w gęstości linii kolejowych. Województwa o największej gęstości kolejowej to: katowickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie, legnickie, warszawskie. Ponad 49% linii kolejowych jest, zelektryfikowanych, co w skali Europy jest dobrym wynikiem.
Z powodu recesji gospodarczej zmniejszyło się zapotrzebowanie na usługi kolejowe. Zajmują się one przede wszystkim przewozami następujących ładunków: węgla kamiennego, metali i wyrobów z metali, rud, ropy naftowej i jej przetworów oraz węgla brunatnego i koksu. Koleje wykonują także prace w zakresie przewozów pasażerskich.
Szczególnie duże nasilenie występuje na głównych szlakach tranzytowych, pomiędzy największymi miastami kraju.
Najważniejsze połączenia:
• GOP - Szczecin - Świnoujście
•GOP- Gdynia - Gdańsk
• GOP-Warszawa
• GOP - na wschód od Medyki
Najważniejsze węzły kolejowe to:
• Tarnowskie Góry
• Wrocławski
• Poznański
• Warszawski
• Łódzki


28. Scharakteryzuj transport samochodowy w Polsce
Jest to jeden z bardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi transportu. W przewozach pasażerów nastąpiły ogromne zmiany i tu zdecydowanie przeważa ten rodzaj transportu nad kolejowym. Samochodami przewozi się ponad 5-krotnie więcej ładunków niż koleją, jednak na krótszą odległość. W ostatnich latach wzrosła również liczba samochodów. Jedynie liczba autobusów się nie zmieniła. Ten gwałtowny wzrost liczby samochodów nie wiąże się z rozwojem inwestycji w zakresie budowy dróg kołowych. Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni wyniosła 235tys km i wzrosła w ostatnich latach o około 40tys km Drogi ulepszone obejmują 193tys km. W Polsce nie ma autostrad. Gęstość sieci dróg kołowych w Polsce jest za mała, wynosi 75 km dróg na 100 km2 powierzchni. Jest ona nierównomierna. Drogi międzynarodowe:
• Słubice - Warszawa - Terespol
• Cieszyn - Piotrków Trybunalski - Warszawa
• Cieszyn - Warszawa - Gdańsk
• Cieszyn - Piotrków Trybunalski - Gdańsk
• Kudowa - Wrocław - Leszno - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk
• Chyżyne - Kraków - Radom - Warszawa - Elbląg - Gdańsk
• Zgorzelec - Legnica - Opole - Katowice - Kraków - Tarnów - Rzeszów - Przemyśl -Medyka
• Jakuszyce - Jelenia Góra - Legnica - Lublin - Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski -Szczecin - Świnoujście
• Jakuszyce - Jelenia Góra - Legnica - Lublin - Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski -Szczecin - Lubieszyn
• Jakuszyce - Jelenia Góra - Legnica - Lublin - Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski -Kołbaskowo
• Jakuszyce - Jelenia Góra - Legnica - Lublin - Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski -Szczecin - Gryfice - Koszalin - Słupsk - Lębork - Gdańsk
Transport samochodowy jest droższy niż kolejowy, bardziej zanieczyszcza powietrze, ale przewozi więcej ludzi i jest docelowy.


29 Jaką rolę odgrywa żegluga śródlądowa, morska i transport lotniczy w Polsce
Żegluga śródlądowa odgrywa bardzo małą rolę w Polsce. Długość dróg wodnych śródlądowych wynosi około 4 tyś. km, ale żegluga może odbywać się jedynie w półroczu letnim i nieregularnie ze względu na zmienność stanów wód. Największe przewozy mamy na Odrze (Szczecin - Górny Śląsk), i na Wiśle - poniżej Włocławka oraz na Noteci i dolnej Warcie.
Największe porty:
• Szczecin - Rogalica
• Płock
• Wrocław
• Warszawa - Żerań
• Gliwice
• Bydgoszcz
• Kozile
Drogi wodne powyżej 400 ton:
• Włocławek - Gdańsk (Wisła)
• Włocławek - Elbląg (Wisła)
• Gliwice - Szczecin (Odra)
• Poznań - Kostrzyn (Warta)
• Bydgoszcz - Gorzów Wielkopolski (Noteć) Kanały:
• Gliwicki
• Bydgoski
• Augustowski
• Elbląski
Transport morski wykonuje największą pracę przewozową (53% ogólnej ilości tonokilometrów) ze względu na wielkość jednostek pływających i odległości jakie te jednostki pokonują. Żegluga morska obsługuje przewozy międzynarodowe Polski oraz przewozy między obcymi portami. Ze względu na dużą odległość przewozów międzykontynentalnych zajmuje ona l miejsce pod względem liczby wykonanych tonokilometrów. Przewozy żeglugą morską są tanie korzysta ona z portów morskich:
• Szczecin - węgiel kamienny, rudy żelaza, środki chemiczne
• Gdańsk - paliwa płynne, węgiel kamienny
• Gdynia
• Świnoujście
Transport lotniczy nie odgrywa znaczącej roli w przewozach krajowych, większe znaczenie ma tylko w międzynarodowych przewozach pasażerskich. W 1994 roku LOT obsługiwał 53 linie zagraniczne i 4 linie krajowe. Regularne połączenia utrzymane są z 35 państwami. Liczba samolotów wzrosła w wyniku zakupu nowoczesnych samolotów. W 1992 roku oddano do eksploatacji duży port lotniczy "Okęcie IF' w Warszawie. Pozostałe większe lotniska to Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Szczecin. Transport krajowy:
• Warszawa - Gdańsk
• Warszawa - Wrocław
• Warszawa - Goleniów
• Warszawa - Kraków
• Warszawa - Rzeszów
Transport lotniczy zagraniczny:
• Warszawa Okęcie
• Kraków Balice
• Gdańsk Rębiechowo


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#36 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:04

30. Jakie gałęzie przemysłu i dlaczego rozwinęły się w Warszawskim Okręgu Przemysłowym?
Jest drugim pod względem ogólnego znaczenia okręgiem przemysłowym w kraju. Głównymi ośrodkami tego okręgu są: Warszawa, Pruszków, Legionowo, Otwock, Skierniewice, Żyrardów, Wołomin, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna i Mińsk Mazowiecki. Jest to okręg nie surowcowy. Bazą surowcową dla niego są płody rolne, gliny, pisaki. W strukturze produkcji wyraźnie dominuje przemysł elektromaszynowy, a zwłaszcza: obrabiarkowy, maszyn budowlanych, samochodowy (Żerań - Deaewoo) i lotniczy (Okęcie) oraz produkcja traktorów (Ursus), telewizorów i innych urządzeń elektronicznych. Drugim pod względem znaczenia jest przemysł spożywczy (tłuszczowy, mięsny, mleczarski i owocowo-warzywny), a następnie paliwowo-energetyczny (elektrociepłownie) i chemiczny (tworzywa sztuczne, środki piorące, wyroby gumowe i lekarstwa). Stosunkowo małe znaczenie ma natomiast produkcja papieru i tektury, stali i odlewów żeliwnych oraz wyrobów gliniarskich, pończoszniczych, odzieży i obuwia. Okrąg Warszawski jest największym w kraju centrum przemysłu poligraficznego, fonograficznego i filmowego, co dodatkowo podkreśla jego nie surowcowy charakter. Przemysł bazuje tutaj głównie na dużych zasobach kwalifikowanej siły roboczej oraz na rozległych możliwościach kooperacji i współpracy z zapleczem naukowo-badawczym. Jest przy tym w znacznym stopniu zorientowany na produkcję rynkową, zaspokajającą nie tylko potrzeby lokalne, ale również potrzeby całego kraju.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#37 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:05

GEOGRAFIA EKONOMICZNA

1.Na czym polega i gdzie występuje zjawisko eksplozji demograficznej. Wyjaśnij przyczyny i skutki tego zjawiska
EKSPLOZJA DEMOGRAFICZNA duży przyrost ludności objawiający się wysokim wskaźnikiem przyrostu naturalnego oraz zmniejszoną liczbą zgonów. Eksplozja demograficzna nastąpiła w XX wieku.
Przyrost naturalny jest to różnica między urodzeniami, a liczbą zgonów.
Państwa, które mają przyrost naturalny powyżej 30%: - Irak, Iran, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia
Największy przyrost naturalny -występuje na kontynentach: - Afryka, Azja Południowa i Północno Wschodnia, Ameryka Łacińska
Niższy przyrost naturalny mają państwa wysoko rozwinięte gospodarczo, znajdujące się w Europie, Ameryce Północnej i Australii.
Ujemny przyrost naturalny - Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina, Węgry. Bułgaria, Niemcy, Czechy. Białoruś, Wiochy, Litwa, Chorwacja.
Przyczyną mniejszego przyrostu naturalnego w krajach jęst:
* model kulturowy
• kataklizmy /Ukraina, Czarnogóra/
• wojny /Chorwacja/
• większe wykształcenie kobiet (Niemcy, Włochy)
Przyczyny eksplozji demograficznej:
* model kulturowy
• postęp w medycynie /zmniejszenie śmiertelności kobiet po porodzie, dzieci
• zmniejszenie śmiertelności na skutek głodu /wzrost produkcji rolnej/
Konsekwencje:
• przedłużył się średni wiek życia człowieka
• szybki, roczny wzrost liczby ludności
• przyrost naturalny w całości nie nadąża za wzrostem produkcji rolnej i przemysłowej - powoduje to problemy związane z wyżywieniem, uzyskaniem pracy i wykształcenia .pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#38 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:06

2.Scharakteryzuj główne kierunki migracji ludności na świecie wskakując na przyczyny oraz konsekwencje ruchów migracyjnych.
MIGRACJA przemieszczanie się ludności, w celu zmiany miejsca zamieszkania,, związane z przekraczaniem granic administracyjnych.
Emigracja - proces odpływu ludności
Imigracja - proces napływu ludności
Reemigracja - proces powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania .
Ze względu na zasięg przestrzenny są migracje:
• zewnętrzne - międzypaństwowe, międzykontynentalne, emigrant przekracza granicę państwa lub kontynentu
• wewnętrzne - na obszarze danego kraju, bez przekraczania jego granic, jest to wieś -miasto, miasto - wieś. Konsekwencją migracji wewnętrznej może być;
1. odpływ młodej ludności ze wsi
2. brak rąk do pracy na wsi
3. upadanie gospodarstw
4. napływ ludności ze wsi może spowodować brak mieszkań w mieście
Przyczyny migracji:
1. Ekonomiczne
• chęć polepszenia sobie warunków bytowych
• wyjazd Polaków do USA
• wyjazd ludności biedniejszej do kraju UE
2. Polityczne
• w celu uniknięcia prześladowań politycznych
• przemieszczanie się ludności byłego ZSRR na teren Rosji
• wyjazd Wietnamczyków do USA
• wyjazd Albańczyków do Włoch itp.
3. Religijne
• prześladowania religijne
• problem tolerancji dla innych ludzi
4. Przyrodnicze
• wzrost intensywności klęsk żywiołowych
• degradacja środowiska przyrodniczego
5.Rodzinne:
• związane z zawieraniem małżeństw lub łączeniem rodzin
Wyróżniamy również migracje: :
* stałe - kiedy imigrant nie planuje powrotu
• okresowe - kiedy imigrant planuje powrót /najczęściej związany pracą zarobkową/
Początki migracji spowodowały odkrycie geograficzne Główny kierunek migracji - Europa. Największa fala migracji nastąpiła po n wojnie światowej spowodowane zmianą zasięgu wpływów. W dzisiejszych czasach kierunki migracji południe - północ meksykanie - USA oraz wschód - zachód gdzie kanałem przerzutowym jest Polska.
Konsekwencje ruchów migracyjnych:
• państwa emigracyjne - utrata młodej ludności często wykształconej, rozbicie rodzin, napływ dewiz
* zmniejszenie się wielkiego bezrobocia
• Państwa migracyjne -pozyskanie tamę) siły robocze), asymilacja ludności napływowej), odrębność kulturowa, zwiększenie bezrobocia - wzrost napięć.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#39 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:06


3. Omów rozmieszczenie ludności na świecie podając przyczyny tego zjawiska.
Rozmieszczenie przestrzenne ludności kształtowało się w ciągu wieków, przede wszystkim w zależności od warunków klimatyczno-glebowych i ich przydatności dla rolnictwa. Już w średniowieczu najgęściej zaludniony był pas bardzo starego osadnictwa na żyznych glebach..
Na rozmieszczenie ludności zaczął oddziaływać również przemysł.
Ekumena - obszary zamieszkane przez człowieka
Anekumena - obszary nie zamieszkałe przez człowieka
Obszary anekumeny - pustynie, tereny wiecznej zmarzliny, tereny wysokogórskie
Tereny subekumeny - częściowo /czasowo/ zamieszkane przez człowieka np. tereny półpustynne
Obszary najgęściej zaludnione - Azja Południowa, Południowo Wschodnia, Europa, Ameryka wokół wielkich metropolii, Afryka - Dolina Nilu, rejon zatoki Gwinejskiej, Australia Wschodnia
Przyczyny:
• czynniki naturalne: klimat wysokość nad poziomem morza, ukształtowanie terenu, warunki glebowe, odległość od morza, bogactwo naturalne
• warunki ekonomiczne: poziom rozwoju gospodarczego, typ gospodarki /rolnictwo czy przemysł/, charakter rolnictwa /jeżeli zmechanizowane to gęstość zaludnienia mniejsza
Mało ludności - Dania, Norwegia
Dużo ludności - Belgia, Luksemburgpozdrawiam, zawsze do usług ;)

#40 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:06

4. Na czym polega urbanizacja. Jakie są przyczyny tego zjawiska?
URBANIZACJA jest to proces społeczny i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby ludności, powiększenie się obszarów miejskich i udziałów ludności miejskiej w całości zaludnienia.
Proces urbanizacji przebiega w czterech zasadniczych płaszczyznach:
• demograficzne - polega na przemieszczaniu się ludności ze skupisk wiejskich do miast, koncentracji ludności w miastach i stałym wzroście odsetka mieszkańców danego obszaru
• przestrzenna - na zwiększeniu się obszaru miast, powiększeniu ich pojemności oraz intensyfikacji zabudowy, powstaniu nowych miast i osiedli nie rolniczych oraz przekształceniu innych ośrodków mieszkalnych na wzór miejski
• ekonomiczne - na stałym wzroście liczby ludności pracujących w zawodach poza rolniczych
• społeczne -wyraża się w przyswojeniu sobie przez przybyszów ze wsi "miejskiego życia", a także w przenikaniu miejskich wzorów.

5. Omów konsekwencje urbanizacji
Dodatnie:
• nagromadzenie dużego potencjału wytwórczego na małym obszarze
• rozwój handlu
• łatwiejsza możliwość kształcenia oraz dostęp do dóbr kultury
• fachowa opieka lekarska
Ujemne:
• napływ ludności wiejskiej do miast - kłopoty adaptacji ludności wiejskiej, nadmierna rozbudowa miast, brak rąk do pracy na wsi
• nadmierny rozwój przemysłu i komunikacji
• przestępczość, narkomania, choroby cywilizacyjne
• powstawanie dzielnic nędzy, brak wodociągówpozdrawiam, zawsze do usług ;)

#41 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:07

6. Omów zróżnicowanie poziomu wyżywienia ludności na świecie i wskaż, na przyczyny występowania stref głodu.
Problemy wyżywienia ludności świata, dzienne zapotrzebowanie człowieka to 2500-3000 kcal.
Wpływ na to mają:
• warunki klimatyczne; większe zapotrzebowanie kalorie będzie w krajach zimniejszych. Eskimosi będą więcej potrzebowali niż Afrykanie.
• rodzaj wykonywanej pracy
Człowiek musi dostarczać organizmowi:
• białko 70 - 80 gramów
• kalorie
• witaminy, mikroelementy, sole mineralne
Stan wyżywienia na świecie:
• 1/3 ludności spożywa mniej pokarmów niż powinna
• 1/10 ludności głoduje
• ok. 30mln ludzi rocznie umiera z głodu
• 1/4 ludności spożywa więcej niż tego wymaga organizm
Spożywanie ponad normę występuje w krajach o wysoko rozwiniętej gospodarce /Australia, Ameryka, Europa Zachodnia/.
Około 60-80% zbóż stanowi główne pożywienie ludności Azji.
50% zbóż to wyżywienie Afryki
30% Ameryka Łacińska
20% inne rejony świata
Przyczyny głodu:
• niska produkcja rolna w krajach rozwijających się
• wysoki przyrost naturalny - wyższy niż wzrost produkcji rolnej
• brak funduszy na zakup żywności
Skutki głodu:
1. Upośledzenie fizyczne i psychiczne. Dziecko do 4 roku życia musi jeść mięso, bo to wpływa na rozwój kory mózgowej
2. Choroby wywołane brakiem niektórych składników w pożywieniu:
• brak białka - obrzęki, upośledzenie wątroby
• brak wit. A - kurza ślepota /choroba powszechna w Indiach/
• brak wit. C - zanik mięśni, paraliż
• brak wit. D - krzywica
• brak jodu - zakłócenia w pracy tarczycy
• brak żelaza - anemia /szpinak/
Sposoby zapobiegania zjawiska głodu:
1. ograniczenie przyrostu naturalnego
2. powiększenie obszarów gruntów rolnych
3. uprawa nieużytków /osuszanie/
4. nawadnianie gleb
5. zwiększanie plonów
• wzrost nawożenia
• stosowanie środków ochrony roślin
• stosowanie odmian wysokopiennych


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#42 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:08

7. Wyjaśnij na czy m polega i gdzie występuje intensywna gospodarka rolna?
GOSPODARKA INTENSYWNA opiera się na dużych nakładach pracy "żywej" /ludzi i zwierząt/ lub kapitału pozwalającego na mechanizację pracy, stosowanie nawożenia i różnych odmian roślin i zwierząt /prowadzenie nawodnień i odwodnień/. Ten system odznacza się wysoką wydajnością na jednostkę powierzchni. Jest to najczęściej gospodarka towarowa. W krajach wysokorozwiniętych gospodarczo, które mają małą powierzchnię i dużą liczbę ludności, gdzie cały czas używana jest woda na małej powierzchni, uzyskuje się dużą wydajność /cała Europa zachodnia/. Jest również w krajach wysoko rozwiniętych w pobliżu wielkich aglomeracji /USA bydło na mleko/
Duży nakład pracy ludzkiej występuje w Chinach. Występuje gospodarka intensywna, oparta na bardzo dużych nakładach pracy przy produkcji ryżu /Indie, Wietnam/. Niemcy mają gospodarkę intensywną, ale mniej niż Holendrzy /mniej nawozów sztucznych/. Jest to gospodarka kapitałochłonna i pracochłonna. Występuje w:
• Europie Zachodniej
• Dolinie Kalifornijskiej
• Nizinie Zatokowej
• Japonii
• Jawie
• Nizina Chińska
• Nizina Gangesu

8. Wyjaśnij na czy m polega i gdzie występuje ekstensywna gospodarka rolna.
GOSPODARKA EKSTENSYWNA odznacza się stosunkowo niską wydajnością. Opiera się na małych nakładach pracy i środków produkcji na jednostkę powierzchni. Ta gospodarka występuje w krajach rozwijających się lub słabo rozwiniętych gospodarczo. Najczęściej jest ona nastawiana na zaspokojenie potrzeb własnych lub na potrzeby rynku wewnętrznego. Są to olbrzymie tereny:
Afryki
Ameryki Środkowej
Ameryki Południowej
Australia
Pampa /wypas bydła/
Stany Zjednoczone
Obszary byłego ZSRR
Bliski Wschód
Polska /małe miasta/
Zdarza się również, że gospodarka ekstensywna jest prowadzona w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, bo kraje te nie mają potrzeby produkowania większej ilości produkcji, np. USA, gdzie hodowla bydła w pobliżu wielkich aglomeracji prowadzona jest intensywnie /na mleko/, natomiast hodowla bydła na mięso jest ekstensywna

Do pytania 7 i 8
Zróżnicowanie typów gospodarki rolnej zależy od wielu czynników natury społecznej własnościowej i ekonomicznej. Istotną rolę odgrywa również presja demograficzna. Duża gęstość zaludnienia i dalszy szybki wzrost liczby ludności zmusza do stosowania najefektywniejszych sposobów wykorzystania każdego skrawka ziemi, co startowi dodatkowy czynnik pozwalający na rozróżnienie gospodarki intensywnej i ekstensywnej


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#43 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:08

9. Przedstaw rejonizację upraw pszenicy oraz zróżnicowanie jej plonów na świecie, które kraje są eksporterami tego zboża?
Rozmieszczenie obszarów uprawy zbóż jest zależne od warunków klimatycznych. Istotne znaczenie ma długość okresy wegetacyjnego, o temperaturach odpowiadających wymaganiom poszczególnych rodzajów zbóż oraz od odpowiedniego rozkładu opadów w ciągu roku.
PSZENICA to 1/4 produkowanych zbóż. Jest to główne zboże uprawne na świecie. Występuje we wszystkich strefach klimatycznych oprócz okołobiegunowej i równikowej. Jest to zboże z długim okresem wegetacyjnym. Główni producenci:
1. Chiny 18,3% - Nizina Chińska - dobre gleby
2. Stany Zjednoczone
3. Indie
4. Rosja
5. Francja
6. Kanada
Główne rejony występowania pszenicy:
• Zachodnia Europa
• Pogórze Kazackie
• Zachodnia Nizina Gangesu
• dorzecze rzeki Indus
• Nizina Chińska
• Nizina Mandżurska
• Ameryka Północna - Kanada, USA
• Ameryka Południowa - Nizina Lamp laty, Południowo Wschodnia Brazylia
• Australia Południowo Wschodnia
• Afryka - Delta Nilu, RPA
Eksporterzy:
1. USA - 30%
2. Kanada
3. Francja
4. Australia
5. Argentyna

10. Przedstaw rejonizację upraw ryżu oraz podaj zróżnicowanie jej plonów na świecie które kraje są eksporterami tego zboża?
RYŻ jest niezwykle pszennym zbożem, wysokopiennym o stosunkowo krótkim okresie wegetacyjnym- plony 2-3 razy na rok. Ryż wymaga klimatu zwrotnikowego /monsunowy/ i podzwrotnikowego, bardzo wilgotnego, ale jednocześnie ciepłego i gorącego. Produkcja ryżu jest mniejsza niż pszenicy, jednak ryż jest o wiele wydajniejszym zbożem, ponieważ można trzykrotnie zbierać plony. Do produkcji ryżu potrzebne są olbrzymie ilości wody i ciepła. Ryż jest uprawą pracochłonną /pracuje duża liczba ludności/.
Główni producenci to Chiny - 34%. Indie- 22% i Indonezja. Są to dwa kraje, które stanowią połowę produkcji
Rejony:
• Azja Południowa i Południowo Wschodnia
* Delta Gangesu
* Dolina Jangcy
* Europa - bardzo małe obszary
* Ameryka Północna - Nizina Zatokowa
* Południowa Brazylia
* Australia Północno wschodnia
Średnie plony to 36q/h. Największe plony ma Egipt 78q/h, USA 68q/h, Japonia 62q/h, a najmniejsze Kambodża i Tajlandia.
Eksporterzy:
* Tajlandia 32% (5mln ton)
* USA 13%(2,7mln ton)
* Wietnam (1,7mln ton)
* Pakistan (1mln ton)
* Chiny
* Włochy
* Hiszpania

11. Przedstaw rejonizację upraw roślin cukrodajnych oraz podaj największych producentów.
TRZCINA CUKROWA to 60% całej produkcji. Wymaga ona urodzajnych gleb, dużej wilgoci, ciepłego klimatu, wysokiej temperatury. Jest to trawa dochodząca do wysokości 12 metrów, jest ona rośliną wieloletnią. Najwięcej trzciny cukrowej uprawia się w Ameryce Środkowej i Południowej.
Główni producenci:
1. Brazylia 25% - zachodnie wybrzeże
2. Indie 22% - Dolina Gangesu, Wybrzeże Półwyspu Indyjskiego
3. Chiny 7%
4. Tajlandia 4%
5. Kuba 4% - kraje wilgotne i ciepłe - warunki dogodne do uprawy
6. Meksyk 4%
BURAK CUKROWY wymaga dobrych gleb, słońca w okresie dojrzewania, klimat umiarkowany i ciepły.
Główni producenci:
1. Francja (12%)
2. Niemcy (10%)
3. Ukraina (9%)
4. USA (9%)
5. Polska
6. Rosja
Przetwórstwo trzciny cukrowej i buraka cukrowego odbywa się blisko miejsc, gdzie się produkuje. Jest to spowodowane tym, że w przeciągu 24h wyrabia się dużą ilość cukru tj. Nawet 50% sacharozy

12. Omów rejonizację upraw roślin oleistych na świecie
SOJA daje nie tylko olej, ale także białko: l kg soi = 3kg mięsa pod względem białka wolowego. Jest łatwiejsza w hodowli niż zwierzęta. Jest rośliną ciepłolubną - klimat umiarkowany ciepły, podzwrotnikowy gorący, dobre gleby. Wśród roślin oleistych najwięcej uprawia się soi. Uprawia ją się przemiennie z kukurydzą i jęczmieniem.
Producenci:
• USA - 46,5%
• Brazylia - 20,3%
• Chiny- 10.7%
• Argentyna - 9,6%
Te państwa dają ponad 85% światowej produkcji. Jest to roślina motylkowata i wzbogaca glebę w azot, a to polepsza strukturę gleby.
RZEPAK klimat umiarkowany, zwrotnikowy, dobre gleby, nie lubi przymrozków.
Producenci:
• Chiny 30%
• Kanada 16,5%
• Indie 9,5%
* Francja 9,5%
Polska jest na 7 miejscu.
ORZESZK1 ZIEMNE klimat ciepły, zwrotnikowy tropikalny suchy /niewiele wilgoci/, podrównikowy. Producenci:
• Chiny 36,9%
• Indie 25,4%
• USA 5.6%
• Nigeria 5,4%
Te państwa dają ponad 70% światowej produkcji.
SŁONECZNIK - klimat umiarkowany ciepły, dobre gleby.
Producenci:
* Argentyna /Pampa/ 21,1%
* Rosja 16%
* Ukraina 10,9%
* Francja 7,6%
* USA 6,9%
OLIWKI strefa śródziemnomorska - ciepły, łagodny, gleby wapienne. Producenci:.
* Włochy 32.4%
• Grecja 17,3%
* Hiszpania 17,5%
* Turcja 6,8%
Owoce palmy kokosowej i owoce kopry - Malezja 53,8%, Indonezja 22%, Nigeria

13. Omów rozmieszczenie upraw używek i podaj głównych producentów i eksporterów.
UŻYWKI rośliny nie mające specjalnych wartości odżywczych. Działają na system nerwowy.
• kawa - klimat ciepły, o umiarkowanych opadach, żyzne gleby. Są to krzewy.
PRODUCENCI: Brazylia 20%. Kolumbia, Indonezja, Meksyk, Ugandy
EKSPORTERZY: Brazylia, Kolumbia, Meksyk, Uganda, Gwatemala
• Herbata - niezbyt żyzne gleby, klimat ciepły, równomierne opady, tereny wyżynne. Z ziaren herbaty można otrzymać olej techniczny. Są to krzewy.
PRODUCENCI: Indie, Chiny, Sri Lanka, Kenia, Indonezja
EKSPORTERZY: Indie. Sri Lanka, Chiny, Kenia, Indonezja
• kakao - klimat równikowy - ciepły, duże opady. Jest to drzewo.
PRODUCENCI: wschodnie rejony Wyżyny Brazylijskiej, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Indonezja, Malezja EKSPORTERZY:
• tytoń - równe wymagania glebowa - klimatyczne np. w USA klimat ciepły, zwrotnikowy lub podzwrotnikowy a nawet umiarkowany. Jest to roślina jednoroczna. Liście zawierają nikotynę, którą używa się do papierosów, cygar i tabaki. Ale im chłodniejszy klimat tym , gorszy tytoń. 50% Polaków pali.
PRODUCENCI: Chiny 40%, USA, Indie, Brazylia
EKSPORTERZY:

14. Wymień rośliny włókniste i podaj głównych producentów.
BAWEŁNA klimat ciepły, suchy, nie lubi nadmiernej wilgoci, klimat o długiej wegetacji, bez opadów w okresie dojrzewania, bez przymrozków.(Chiny, USA- Indie)= 60%, Pakistan, Uzbekistan, Kazachstan
LEN klimat umiarkowany, chłodny, wilgotny. Mogą być słabe gleby. (Rosja, Chiny. Francja) = 70%, Rumunia
KONOPIE wysokie wymagania glebowe i klimatyczne, wysokie temperatury, klimat ciepły. Gleby muszą być wilgotne. Chiny, Indie, Rumunia = 70%, Rosja
JUTA klimat gorący /dużo wilgoci w glebie/. (Indie, Bangladesz, Chiny) = 90%, Tajlandiapozdrawiam, zawsze do usług ;)

#44 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:09

15. Omów rejonizację hodowli bydła na Świecie.
Przedmiotem chowu zwierząt na dużą skalę jest zaledwie kilka gatunków zwierząt. Największą rolę odgrywa chów bydła. Chów bydła może być nastawiony na produkcję mleka, uzyskanie mięsa lub może łączyć te dwa cele,
• Kierunek mleczny - rozwija się głównie w pobliżu dużych obszarów zurbanizowanych, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na mleko i jego potrzeby. Ponieważ transport mleka na duże odległości nie opłaca się, istnieje potrzeba produkcji w pobliżu rynku zbytu. Niemcy, Holandia, Dania
• Kierunek mięsny - rozwija się na rozległych naturalnych pastwiskach stanów USA, w Argentynie, Kazachstanie, Brazylii, Australia /hodowla intensywna/
• Kierunek mleczno - mięsny - najbardziej rozpowszechniony kierunek, rozwinął się w Europie i na obszarach o Europejskim typie gospodarki. Polska, Chiny, Rosja
Obraz rozwoju hodowli mierzony pogłowiem bydła jest bardzo uproszczony. Dla uzyskania bardziej wnikliwego obrazu bierze się pod uwagę Ilość mleka uzyskiwaną z jednej sztuki w ciągu roku, nakłady kosztów poniesione na jednostkę produktu, wartość lub ilość produktów gospodarki hodowlanej na jednego zatrudnionego. W ostatnim okresie nastąpił spadek produkcji mięsa wołowego z powodu choroby wściekłych krów. Chów nie występuje w klimacie równikowym wybitnie wilgotnym, z powodu wilgoci i muchy tse tse.
Rozmieszczenie:
* Pampa (tereny, gdzie są dobre gleby)
* preria
* step
* Europa (bujne łąki i pastwiska)
Hodowcy bydła:
* Indie (obiekt kultu - święte krowy) - 15% światowego pogłowia
* Brazylia
* Chiny
* USA
* Argentyna
* Rosja
* Etiopia
Eksporterzy wyrobów mlecznych:
* Nowa Zelandia
* Holandia
* Dania
Eksporterzy wyrobów mięsnych:
* Brazylia
* Nowa Zelandia
* USA

16. Omów rejonizację trzody chlewnej i owiec na świecie.
CHÓW OWIEC jest szeroko rozpowszechniony w świecie. Zwierzęta te chowa się przede wszystkim dla wełny skór i futer, a dodatkowo uzyskuje się mięso i pewne ilości mleka. Na największą skalę chów owiec rozwinął się w krajach dysponujących rozległymi, niezbyt wydajnymi, suchymi pastwiskami, na których pasza jest zbyt skąpa dla bydła. Największe pogłowie owiec posiadają: Australia 126mln szt., WNP 134mln, Chiny 127mln, Nowa Zelandia 49mln. Mało zużywają wody. Najlepszą wełnę dają owce w klimacie o zmiennych temperaturach. Największa produkcja wełny jest w Australii.
Producenci:
* Australia 12%
* Chiny
* Iran
* Nowa Zelandia
Hodowla owiec przeżywa regres ponieważ wełna jest wypierana przez tkaniny sztuczne. Eksporterzy owiec nie odgrywają dużej roli.
CHÓW TRZODY CHLEWNEJ. W 1991 roku pogłowie trzody chlewnej wynosiło 859mln szt., a bydła 1296mln szt. Mimo, iż chów trzody chlewnej jest mniej rozpowszechniony niż chów bydła, dostarcza on około 37% światowej produkcji mięsa, podczas gdy wołowina stanowi około 29%. Jednakże mięso wieprzowe ze względu na dużą zawartość tłuszczu jest na rynkach światowych jest mniej cenione niż mięso wołowe. Jest ona hodowana na mięso, kości, skórę. Hodowla jest uwarunkowana paszą. Rozwinięta jest w rejonach, gdzie są duże uprawy ziemniaków, jęczmienia, kukurydzy i gdzie jest duża ilość opadów. Jest to łatwa hodowla.
Chów trzody chlewnej odznacza się bardzo wysokim stopniem koncentracji: w samych ^ Chinach skupia się prawie 41% światowego pogłowia świń. Ponadto dobrze rozwinięty ten rodzaj hodowli jest we Wspólnocie Niepodległych Państw - 9.5% pogłowia światowego/Stany Zjednoczone 5,2%, Brazylii 4%. Do dużych producentów wieprzowiny należą również: Polska, Niemcy. Hiszpania, Meksyk i Rumunia. Niektóre nakazy religijne nie pozwalają spożywać mięsa wieprzowego.
Producenci:
Chiny
USA
Brazylia
Niemcy
Rosja
Polska - 8 miejsce
Eksporterzy:
• Chiny
• Brazylia
• USA
• Polska


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

Zmieniony przez - agucia w dniu 2003-05-11 02:09:42

#45 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:10

17. Omów znaczenie lasów dla przyrody i gospodarki czlowieka. Podaj główne kompleksy leśne na świecie
27% powierzchni Polski
62,2% powierzchni Szwecji
69,2% powierzchni Finlandii
28,3% powierzchni USA
Znaczenie lasów:
• lasy asymilują na drodze fotosyntezy dziesiątki miliardów ton C02. Wiążąc węgiel z masą organiczną. Oddają wolny tlen do atmosfery. Wydajność lasu zależy od gatunków drzew i krzewów w danym ekosystemie, np. dziesięcioletni Buk zaspakaja w porze wiosenno-letniej dobowe zapotrzebowanie tlenu dla dziesięciu osób. korony drzew w okresie wegetacyjnym spełniają rolę naturalnych filtrów redukujących inne zanieczyszczenia atmosfery, np. l ha lasu liściastego zatrzymuje blisko 70 ton, a iglastego 35 ton pyłów przemysłowych;
• lasy są ważnym czynnikiem regulującym warunki wodne. Lasy magazynując wody opadowe zapobiegają niebezpieczeństwu powodzi, obniżeniu zwierciadła wód płytowych i zapewniają utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleb. Zapobiegają rozwojowi procesów erozji gleby, modyfikacja gleb
• las jako czynnik glebo-twórczy - gleba leśna zawiera wszystkie skały mineralne niezbędne dla odżywienia roślin
• lasy zawarte i wysokopienne redukują prędkość wiatrów i jego ujemne oddziaływanie na kultury rolne po stronie zawietrznej - pasy "wiatrochronne", niweluje różnice temperatur
• znaczenie rekreacyjne lasów, dotlenienie organizmów, bakteriobójcze oddziaływanie przez rośliny leśne lotnych cząstek antybiotyków, wyciszenie hałasu
• las stanowi swoistego rodzaju laboratorium badawcze
• lasy stanowią siedlisko zwierzyny, roślin leczniczych, jagód, grzybów, a przede wszystkim cennego surowca w postaci drewna, dostarczają funduszy z turystyki i rekreacji
Na czym polega zróżnicowanie gospodarki leśnej:
• następuje stopniowe zubożenie składu gatunku roślinnego i zwierząt tworzących biocenozy leśne /państwa wysoko rozwinięte
• w przyrodzie wszystkie organizmy występują w każdym biotypie, są wzajemnie ze sobą sprężone; zanik z niektórych z nich wywołuje załamanie się procesów łańcuchowych itp.
• maleją możliwości wytwarzania różnych preparatów roślinnych, mających w zastosowanie w kosmetyce, medycynie;
• lasy tropikalne i ich rola w oczyszczaniu środowiska; zanik lasów grozi przekształceniu ich w nieużytki, a nawet w pustynie; w konsekwencji prowadzi to do nieodwracalnych strat żywicielskich /niszczenie gleb/
Główne kompleksy leśne i ich charakterystyka:
• Lasy liściaste /lasy mieszane/ - las klimatu umiarkowanego o dużej wilgotności. Tworzą go liczne gatunki drzew liściastych /dąb, grab, lipa, klon, wiąz, jesion/ i zwykle drobna domieszka świerka i sosny, sięgające 30-35 m. wysokości, zarzucające liście na zimę. Poniżej przepuszczających światło koron rośnie podszyt /krzewy: jarzębina, leszczyna, trzmielina/, a przy ziemi runo leśne /drobne rośliny zielne: zawilce, przylaszczki, szczawik zajęczy, złoć. Śledziennica/. Bardzo liczne gatunki zwierząt: z ssaków dzikich, sarny, jelenie, łosie, żubry, wilki, rysie.
• Las monsunowy - las na obszarach o wysokiej temperaturze i bardzo dużych opadach sezonowych.
W porze deszczowej przypomina puszczę tropikalną, a w porze suchej najwyższa warstwa drzew zrzuca liście, niższe organizmy zachowują je- przez cały rok.
• puszcza tropikalna /tropikalny las deszczowy; wilgotny las równikowy/ -formacja roślinna strefy okołorównikowej, stanowiąca największe i najbogatsze lasy świata. Rośnie tu ogromna liczba gatunków roślin: drzew sięgających 50m wysokości, lian, paproci, porostów, mchów, storczyków. Brak pór roku powoduje, że w tym samym czasie rośliny są w różnych stadiach rozwoju, a drzewa nie mają słojów rocznych. Wielkim problemem współczesnego świata jest wycinanie puszcz tropikalnych w celu uzyskania cennego drewna oraz terenów rolnych.
* Tajga - lasy iglaste w chłodnej kontynentalnej odmianie klimatu umiarkowanego, na południu od tundry a na północy od stepów i lasów liściastych oraz mieszanych, składających się z niewysokich /do l Om/ świerków, jodeł, sosen i modrzewi. W tajdze żyją roślinożerne myszy, norniki, wiewiórki, łosie i niedźwiedzie; drapieżnikami są lisy, wilki rosomaki, rysie. Tajga stanowi po puszczy tropikalnej drugi pod względem wielkości i znaczenia kompleks leśny na ziemi.
* tundra - bezleśna formacja roślinna obszarów podbiegunowych w strefie wiecznej zmarzliny, składająca się z traw, turzyc, krzewinek, mchów w miejscach wilgotnych i porostów w miejscach suchych. Rośliny są niskie, by móc przetrwać zimę pod śniegiem. Bardzo krótki sezon wegetacyjny powoduje, że u wielu roślin rozwój kwiatów i owoców trwa kilka sezonów. Niska temperatura i duża ilość wody w lecie bardzo utrudniają działalność organizmów glebowych, co powoduje powstaniu torfu. Zwierzęta roślinożerne to: leming, zające, renifery; drapieżnikami są lis polarny, gronostaj, wilk i sowa polarna.
• lasy górskie - swoim bogactwem i dynamiką wzrostu upodabniają się do lasów równikowych w niskich szerokościach. Lesistość krajów leżących w tej strefie jest na ogół bardzo duża.pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#46 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:11

18. Omów rozmieszczenie wydobycia zlot węgla kamiennego na świecie, jakie problemy powstają na skutek wydobycia i ubytkowania tego surowca?
Jednym z najważniejszych źródeł energii, z których korzysta człowiek jest węgiel kamienny znajdujący również zastosowanie jako surowiec w hutnictwie i przemyśle chemicznym w tzw. karbochemii. Węgiel powstał z drzew kopalnych w różnych okresach geologicznych. Wysokiej jakości gatunki węgla pochodzą z okresu zwanego węglowym lub karbońskim, inne gatunki z okresów późniejszych, głównie trzeciorzędu. Światowe zasoby węgla kamiennego ocenia się na około 10 tysięcy miliardów ton. Szczególnie duże są w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Rosji. Rozmieszczenie:
• Zagłębie Angielskie
• Zagłębie Rury
• Zagłębie Górnośląskie
• Zagłębie Peczorskie
• Zagłębie Donieckie
• Zagłębie Kuźnieckie
• Zagłębie Chińskie
• Zagłębie Damada
• Zagłębię Australijskie
• Zagłębie Appalaskie
Eksporterzy węgla kamiennego:
• Australia 30%
• USA 15%
• RPA 10%
•Kanada 7%
• Polska około 6 miejsca
Wydobycie węgla kamiennego:
Chiny 35%
USA 24%
Indie
RPA
Rosja
Australia
Polska 4%
Państwa które mają największe wydobycie (głównie chodzi o Chiny)nie są eksporterami. Węgiel ten jest wydobywany wówczas na zapotrzebowanie rynku wewnętrznego.
Węgiel kamienny jest wykorzystywany do przemysłu energetycznego i chemicznego.
Skutki wydobywania węgla kamiennego:
• wyczerpywanie złóż
* przesuszanie terenu na skutek odwadniania kopalń
• zapadanie się korytarzy
• powstawanie hałd na skutek składania skały płonnej (skała, której nie można spalić)
* pogarszanie się warunków pracy
* spadek rentowności wydobycia np. w Polsce jest problem z zamykaniem nierentownych kopalń.
Koszty produkcji energii z węgla są wyższe niż koszty energii uzyskanej z ropy naftowej i gazu ziemnego. Na. skutek spalania węgla następuje degradacja środowiska. Występuje problem ze składaniem popiołów, zanieczyszczenie gazowe i płytowe do atmosfery.

19. Omów rozmieszczenie wydobycia zlot ropy naftowej. Podaj głównych eksporterów oraz przedstaw główne szlaki transportu tego surowca.
Ponad 60% spośród dotychczas znanych zasobów ropy naftowej znajduje się w rejonie Zatoki Perskiej, przy czym największymi dysponuje Arabia Saudyjska. Duże złoża roponośne posiada Rosja, z czego najbardziej zasobne występują w Syberii Zachodniej. Obfitują w niej także tereny położone w rejonie Zatoki Meksykańskiej i południowej części morza Kaspijskiego. Do dużych należą również złoża północno wschodniej części Sahary i delty Nigru w Afryce, wysp Azji Południowo-Wschodniej, niedawno odkryte w szelfie Morza Północnego oraz na terenie Chin. Prowadzone badania geologiczne wskazują, że obfituje w nie również dolina Amazonki.
Sytuacja wydobycia ropy naftowej od 1973r w związku z kryzysem państw bliskiego wschodu:
* Zmniejszenie zapotrzebowania na ropę naftową w wyniku intensyfikacji przedsięwzięć zmierzających do oszczędnej gospodarki paliwami
• stopniowe zastępowanie ropy naftowej innymi paliwami, zwłaszcza gazem ziemnym
• rozbudowa elektroenergetyki jądrowej;
Wydobycie ropy naftowej w świecie odznacza się dużym stopniem koncentracji, w 1991 r bowiem ponad 3/4 wydobycia skupiło się w 14 państwach, w tym że na były ZSRR, Arabię Saudyjską i Stany Zjednoczone przypadło ponad 45%.
Na liście światowych producentów tego surowca znajdują się kraje, które uprzednio charakteryzowały się niewielką produkcją lub niemal zupełnie nie wydobywające ropy naftowej; należą do nich: Meksyk, Chiny, Wielka Brytania, Norwegia.
• W Stanach Zjednoczonych górnictwo naftowe rozwinęło się głównie na południu kraju, w stanach: Teksas i Luizjana, a także Oklahoma, nowy Meksyk i Kansas. Następny o istotnym znaczeniu stosunkowo niedawno zagospodarowany rejon roponośny znajduje się w północnej części Alaski, w pobliżu przylądka Barrow. Wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych od wielu lat nie zaspakaja zapotrzebowania krajowego, a rozwój jego na większą skalę wyczerpałby szybko zasoby. Dlatego też kraj ten jest dużym importerem ropy, sprowadzanej z Wenezueli, Meksyku oraz krajów Bliskiego Wschodu.
• Bardzo dużym wydobyciem ropy naftowej odznacza się Rosja. Największe doża roponośne występują w Syberii Zachodniej na rzeką Ob, w pobliżu ujścia Irtyszu i na północ od miasta Tiumeń. Bardzo duże znaczenie ma również tzw. drugie Baku rozciągające się między rzekami Wołga i Karna a górami Uralu. Z tego właśnie rejonu z okolic Samry biegnie rurociąg "Przyjaźń", którym transportowana jest ropa naftowa do Polski, Niemiec, Węgier, Słowacji i Czech. Duże tradycje ma górnictwo ropy naftowej w rejonie Baku w Azerbejdżanie, gdzie wydobycie jest także prowadzone z dna Morza Kaspijskiego. Kazachstan i Turkmenia również eksploatują złoża położone w rejonie Morza Kaspijskiego.
• Kraje Bliskiego Wschodu oraz afrykańskie - Nigeria, Libia, Algieria są dostawcami ropy do państw Europy. Same ze względu na niski poziom rozwoju gospodarczego zużywają niewielkie ilości tego surowca.
• Największe złoża w sektorze brytyjskim znajdują się na północny wschód od Szetlandów oraz na wschód od wybrzeża Szkocji. Wśród państw Europy szczególnie dużymi importerami ropy naftowej są Włochy, Francja, Niemcy, duże ilości sprowadza również Holandia. Silniej rozbudowany przemysł rafineryjny mają Stany Zjednoczone, Rosja i Japonia.
Rozmieszczenie złóż ropy naftowej jest nierównomierne.
Największe zasoby tego surowca posiada:
* Bliski Wschód - Arabia Saudyjska, Irak i Kuwejt
• Ameryka Północna i Południowa około 17%
• Afryka i Azja około 15%
• Europa około 8%
Lokalizacja ropy naftowej:
• wokół Zatoki Perskiej
• wokół Zatoki Meksykańskiej
•Alaska
•Morze Karaibskie
•Afryka Północna - Egipt, Nigeria
•Zachodnia część Syberii
•nad Morzem Kaspijskim
•północna część Chin
•Indonezja
•Morze Północne
•Zagłębie Uralskie
•Wydobycie:
•Arabia Saudyjska
•USA
•Rosja
•Iran
•Chiny
Eksporterzy:
• Arabia Saudyjska
• Iran
• Rosja
• Norwegia
• Kuwejt
Importerzy:
• USA
•Japonia
• Francja
• Niemcy
• Włochy
Główne szlaki przewozu ropy naftowej:
Zatoka Perska - Europa Zachodnia
Zatoka Perska - Japonia
Zatoka Perska - USA
Zatoka Perska - Australia
Indonezja - Australia
Wenezuela - Brazylia
Wenezuela - USA
Wenezuela - Kanada
Wenezuela - Europa Zachodnia
Nigeria - Europa
Nigeria - Ameryka Północna
Bak - Europa
Zachodnia Syberia - Europa Zachodniapozdrawiam, zawsze do usług ;)

Zmieniony przez - agucia w dniu 2003-05-11 02:12:39

#47 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:13

20. W których krajach i dlaczego rozwinęła się szczególnie silnie produkcja energii elektrycznej.
Produkcja energii elektrycznej jest kosztowna, dlatego też na jej rozbudowę bardzo duży wpływ wywiera poziom rozwoju ekonomicznego krajów. Dobitnie świadczy o tym fakt, że 58% światowej produkcji energii elektrycznej przypada na grupę krajów najwyżej rozwiniętych, 18,3% na państwa powstałe po rozpadzie ZSRR i kraje Europy Środkowo- wschodniej, a tylko 23% na kraje rozwijające się. W ZSRR jest rozwinięty przemysł ciężki i energochłonny.
Poziom rozwoju produkcji elektrycznej w poszczególnych krajach najlepiej odzwierciedla wielkość jej produkcji na jednego mieszkańca. Szczególnie dużą produkcję osiągnęły:
• Norwegia /ponad 26 tyś. Kwh/
• Kanada /19 tyś. Kwh/
• Szwecja /16.3 tyś. Kwh/ ze względu na wyjątkowo korzystne warunki rozwoju hydroenergetyki i w związku z tym małe koszty wytwarzania energii elektrycznej Do produkcji energii elektrycznej zużywane są paliwa stale, produkty rafinacji ropy naftowej, gaz ziemny, pierwiastki promieniotwórcze oraz energia wód. Największe znaczenie mają elektrownie cieplne, które dostarczają 64% światowej produkcji energii elektrycznej, kolejne miejsce zajmują hydroelektrownie z 18% udziałem, a 17% przypada na elektrownie jądrowe. W Kanadzie, Szwecji. Szwajcarii, Austrii, a więc w krajach obfitujących w liczne górskie rzeki na hydroelektrownie przypada 50-70% produkcji-energii elektrycznej, w Norwegii (hydroenergetyka) niemal 100%, Stanach Zjednoczonych kilkanaście procent, a np. Niemczech, Holandii, na Węgrzech udział jest znikomy. W Rosji i Stanach Zjednoczonych znajdują się największe w świecie hydroelektrownie o mocy kilku tysięcy megawatów, np. elektrownie ....................................................................................Elektrownie cieplne, które mają dominujący udział w światowej produkcji energii elektrycznej, mimo że korzystają z różnych paliw, bazują głównie na węglu. Spalają one około 2/3 wydobywanego w świecie węgla kamiennego i ponad 95% wydobywanego węgla brunatnego. Stosunkowo nieduży udział w światowej produkcji energii elektrycznej mają dotychczas elektrownie jądrowe, lecz w niektórych krajach odgrywają już dużą rolę. Dotyczy to szczególnie Francji, w której przypada na nie ponad 70% wytworzonej energii elektrycznej i Belgii z nieco mniejszym udziałem, a także np. Szwecji, Szwajcarii /ponad 50%/. Złoża rudy uranowej /gdyż jako paliwo stosuje się uran/ występują w świecie w niewielkich ilościach, a koszty ich eksploatacji są wysokie. Wydobywa się je min. w Kanadzie nad Wielkim Jeziorem Niedźwiedzim, w Stanach Zjednoczonych w stanach Kolorado i Utah, w Rosji w środkowej Syberii, w RPA, Nigrze, w Australii na Ziemi Arnhaema.
Najwięcej energii elektrycznej wytwarzają:
• USA
• Chiny (wyroby na rynek wewnętrzny)
• Japonia
• Rosja
• Kanada
• Niemcy
• Francja
• Indie
Największa produkcja na jednego mieszkańca przypada w:
• Norwegii - 26247 kwh .
• Kanada- 18940 kwh
Najmniejsza produkcja na jednego mieszkańca:
• Etiopia - 20 kwh
Energia elektryczna szybko rośnie:
• w 1960 - 2338
• w 1970 - 5053
• w 1990 - 8346
• w 1995 - 12681

21. Scharakteryzuj główne rodzaje elektrowni. Podaj surowce wykorzystane s problemy związane z uzyskaniem energii oraz głównych producentów.
Główne rodzaje elektrowni:
1.Elektrownia cieplna - elektrownia, w której energię elektryczną uzyskuje się przez przetwarzanie energii chemicznej paliw - węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego itp. /elektrownia cieplna paliwowa/
Ponadto wyróżniamy elektrownie cieplne:
• elektrownia cieplna geotermiczna, wykorzystujące energię cieplną wnętrza Ziemi. Wykorzystywana jest przy niej gorąca woda i gorące źródła (wulkanizmy). Występuje w Islandii, Japonii, Meksyku, Nowej Zelandii i Włoszech
• elektrownia cieplna maretermiczna, wykorzystująca różnice temperatur różnych warstw wody morskiej.W następstwie zwiększającej się masy spalonego węgla rośnie zawartość C02. Procesowi spalania paliw towarzyszy emisja do atmosfery różnego, rodzaju pyłów.
Problemy:
• zanieczyszczenie środowiska pyłami oraz gazami
• wyczerpywalność złóż
Występowanie energii cieplnej:
Białoruś - 99,9%
polska - 97,2%
RPA-94.3%
Chiny
Indie
Jest stosunkowo niska rentowność energii opalanych węglem, tylko około 40%.
2.Elektrownia jądrowa - elektrownia, w której ciepło zamieniająca wodę w parę dostarczane Jest przez reaktor jądrowy, czyli urządzenie do wyzwalania energii w wyniku kontrolowanej, łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych substancji rozszczepialnych, np. uranu lub plutonu, zawartej w paliwie jądrowej. Po katastrofie w Czarnobylu zapanowało przekonanie, że ryzyko związane z użytkowaniem energii jądrowej jest dość duże.
3.Elektrownia wiatrowa - dzięki specjalnym urządzeniom zamienia energię wiatru w energię elektryczną, która może być produkowana już przy prędkości ok. 2,5m/s.(Na 1/3 terytorium Polski wieją wiatry czynne elektrycznie o prędkości 4-16m/s. Zasięg tych terenów pokrywa się z rejonami rolniczych potrzeb energetycznych. Występowanie:
• USA
• Francja
• Holandia
• Kuwejt
Występują tu problemy z magazynowaniem. Jest w tej chwili w fazie eksperymentu i są duże koszty.
4.Elektrownia wodna /hydroelektrownia/ - elektrownia, w której prądnice napędzane są turbinami wodnymi. Wykorzystuje potencjał energetyczny bystrych rzek górskich lub spiętrzonych wód zbiorników zaporowych.
Zalety występowanie elektrowni wodnych:
• są czyste dla środowiska
• są łatwe dla eksploatacji
• wykorzystują surowiec naturalny - wodę
Wady:
• zmiana środowiska
• wysoki koszt hydroelektrowni
Największe elektrownie:
• Itaipu - Ameryka południowa
• Brazylia
• Kolumbia
• Wenezuela
Najlepsze elektrownie wodne:
• Norwegia
• Kanada
• Szwajcaria
• Nowa Zelandia
Energia pływów morskich:
• rzeka Rance
• półwysep Bretoński
• półwysep Kolskipozdrawiam, zawsze do usług ;)

Zmieniony przez - agucia w dniu 2003-05-11 02:14:10

#48 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:15

22. Wymień główne okręgi przemysłowe na świecie. Scharakteryzuj jeden z nich
OKRĘG PRZEMYSŁOWY to jednostka terytorialna przemysłu w skład, którego wchodzi kilka miejscowości z dobrze rozwiniętym przemysłem. Czynniki lokalizacji przemysłu:
zasoby siły roboczej
baza surowcowa
baza energetyczna
rynek zbytu
infrastruktura techniczna
zasoby wody
korzyści aglomeracji
Istotną rolę w powstaniu okręgów przemysłowych w świecie odegrało, a w części krajów odgrywa nadal występowanie surowców mineralnych. Dotyczy to w szczególności dużych zagłębi węgla kamiennego. Szczególna rola zagłębi węgla kamiennego wiąże się z tym, że węgiel ten przez długi czas był najważniejszym surowcem energetycznym na świecie, a jego jednostkowe zużycie w energochłonnych gałęziach przemysłu było znaczenie większe niż obecnie, w związku z czym ich lokalizacja z dala od miejsc wydobycia węgla była nieopłacalna. Przykładami dużych okręgów powstałych na bazie węgla kamiennego są:
Okręg Doniecki
Reńsko - westfalski /Zagłębię Ruhry/
Górnośląski
Pomocny we Francji
Okręg w USA
Okręg Przyjezierny - ?
Okręg Johanesburski
Chiny - Fuszin Anschain
Indie - Danadara
Podział przemysłu:
• ciężka chemia
• produkcja stali
• produkcja maszyn
• budowlany
• różnorodnych środków transportu
W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo odchodzi się od przemysłu ciężkiego na rzecz produkcji samochodów i przemysłu elektronicznego. Drobne zapotrzebowanie w energię stały się podstawą lokalizacji hut metali niezależnych. W ślad za hutnictwem rozwinęła się produkcja odlewów, ciężkich maszyn i urządzeń taboru kolejowego, zarówno ze względu na dogodne warunki zaopatrzenia w surowce dostarczane z hut, jak też znaczny popyt na niektóre z tych wyrobów na lokalnym rynku. Węgiel kamienny stał się podstawą rozwoju elektroenergetyki, a węgiel koksujący - przemysłu koksochemicznego, na bazie którego rozwinęła się produkcja nawozów azotowych i tworzyw oraz włókien syntetycznych. W zaniku jest wydobycie węgla w zagłębiu Nord - Pas de Calais, straciła na znaczeniu koksochemia wyparta przez petrochemię, dużemu zmniejszeniu uległa produkcja hutnictwa żelaza, część elektrowni węglowych została zastąpiona elektrowniami jądrowymi, rozbudowany został przemysł elektromaszynowy, zmalała rola tradycyjnych jego branż. Duże zmiany także nastąpiły w Okręgu Reńsko - Westfalskim w Niemczech. I tam również znacznie zmalało górnictwo węgla kamiennego, hutnictwa żelaza, przemysłu koksochemicznego. Rozwinął się natomiast na. dużą skalę przemysł elektromaszynowy/skupia on ok. 40% zatrudnionych/, w tym różnorodnych maszyn i urządzeń dla przemysłu, samochodowy i elektroniczny, aczkolwiek nadal dużą rolę odgrywają przemysły ciężkie maszyn i urządzeń, konstrukcji stalowych, metalowy mających dogodne warunki zaopatrzenia w energię oraz surowce pochodzące z hut. Rozwinął się także przemysł rafineryjny i chemiczny. Zmniejszyła się natomiast rola przemysłu włókienniczego o starych tradycjach /podobnie jak w Okręgu Północnym we Francji/.
Zmiany w obydwu omawianych okręgach są odzwierciedleniem przekształceń zachodzących w strukturze produkcji przemysłowej Francji i Niemiec, zmniejszenia się roli węgla w ich gospodarce, wzrostu roli ropy naftowej, ograniczenia udziału hutnictwa w całokształcie produkcji przemysłowej, szybkiego wzrostu gałęzi cechującej się wyższym stopniem przetworzenia surowców.
W krajach o niskim poziomie rozwoju ekonomicznego największe znaczenie mają w nich nadal górnictwo, hutnictwo, przemysł ciężkich maszyn i urządzeń, metalowy, elektroenergetyczny (produkcja energii elektrycznej).
Jednym z nielicznych przykładów powstania dużego okręgu przemysłowego na bazie rud żelaza jest Okręg Uralski w Rosji. Wraz z rozwojem Hutnictwa, które zaopatrywane jest w węgiel koksujący dostarczany z Zagłębia Karagandy i Zagłębia Kuźnieckiego, powstały tam dogodne warunki rozwoju przemysłu metalowego i maszynowego, głównie odlewów, konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz hutnictwa. Obok okręgów powstających dzięki dogodnym warunkom surowcowym i paliwowym rozwinęły się inne o odmiennej jednak strukturze produkcji, np. Okręgi Paryski, Londyński, Mediolanu, Turynu, Warszawski czy Centralny (Moskiewski) w Rosji. Koncentracji przemysłu w tych okręgach sprzyjają zasoby wykwalifikowanej siły roboczej, rozwój placówek naukowo-badawczych, rynek zbytu. Dominują w nich przemysły o dużym udziale myśli technicznej i wysokim stopniu przetwarzania surowców. Ze względu na duże rynki zbytu, a także w związku z tym, że wielkie miasta są ośrodkami powstawania i wyrobów konsumpcyjnych. Duże z reguły znaczenie w skali kraju ma zlokalizowany w nich przemysł poligraficzny, chociaż jego udział w całokształcie produkcji przemysłowej tych okręgów jest niewielki. Koncentracja przestrzenne przemysłu kształtują się w ośrodkach portowych i w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Jako przykład mogą posłużyć Rotterdam, Marsylia, wielkie portowe miasta Japonii, Stanów Zjednoczonych, Bombaju w Indiach. Struktura produkcji w tego typu okręgach i ośrodkach jest uzależniona w dużym stopniu od tego, jakie surowce się w nich przeładowuje.
Okręgi związane z bazą surowcową powstałe w pełnieniu roli administracyjnej, sile roboczej, rękach zbytu. Jest to przemysł energooszczędny, materiałooszczędny. Są to obrabiarki, sprzęt optyczny, samochody, tworzyw sztucznych, włókien, przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy. Jest to przemyśl skoncentrowany w wielkich aglomeracjach:
Tokio
Japonia
Londyn
Paryż
Moskwa
Madryt
Mediolan
Monachium
Los Angeles
San Francisco
Rio De Janeiro
Kair
Bombaj
Dżakarta (Indonezja)


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#49 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:15

23. Omów organizacje integracji gospodarczej na Świecie
Warunkiem rozwoju gospodarczego każdego państwa jest szeroka współpraca międzynarodowa. Są nią zainteresowane wszystkie kraje na świecie. Sprzyja to powstaniu różnorodnych międzynarodowych organizacji gospodarczych. Spośród różnych organizacji gospodarczych na świecie największą rolę odgrywa UNIA EUROPEJSKA. Powstała l XI 1951 r EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ /EWG/. Unia zrzesza obecnie 15 państw Europy Zachodniej: Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Szwecję. Wielką Brytanię i Włochy. Jest to organizacja powstała na mocy traktatu rzymskiego, podpisanego w 1957 roku. Celem Unii jest stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego państw członkowskich o wspólnej polityce ekonomicznej, monetarnej, zagranicznej, prawnej i policyjnej, wzrost stopy życiowej i zacieśnienie współpracy między krajami wspólnoty. Przyczyny powstania:
* procesy łączące państwa rozwój turystyki
* rozwój stosunków gospodarczych
* rozwój handlu swobodny przepływ
* towarów Zadania:
• swobodny przepływ kapitału
• siły roboczej
• specjalizacja produkcji tzw. podział pracy
• wspólna waluta EURO
• wspólna polityka handlowa i rolna
• przeciwstawienie się gospodarce Stanów Zjednoczonych i Japonii
Organami Unii są:
• Rada Europejska - zbiera się dwa razy do roku dla ustalenia wytycznych polityki Unii
• Komisja Unii Europejskiej - komisja zajmuje się bieżącym kierowaniem Unii
• Rada Ministra
• Zgromadzenie Parlamentarne Unii, zwane także Parlamentem Europejskim - w pewnych
sprawach Rada lub Komisja Unii mają obowiązek zasięgnąć opinii Parlamentu Komitet Ekonomiczno-Społeczny - reprezentują organizacje ekonomiczne i społeczne, związki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców i konsumentów państw Unii Europejski Trybunał Sprawiedliwości - rozstrzyga sprawy między członkami Unii. Koncentracja potencjału gospodarczego umożliwia państwom Unii skuteczną konkurencję na rynkach światowych ze Stanami Zjednoczonymi i z Japonią. Państwa stowarzyszone z Unią mogą:
• korzystać z handlu z krajami Unii z ulg lub zwolnień z opłat celnych na niektóre, bądź na wszystkie towary w ustalonych ilościach
* korzystać z funduszy Unii, jeśli jej władze przyznają im pomoc
• być - na specjalne zaproszenie - obserwatorami podczas posiedzeń-organów Unii. Polska z Czechami i Węgrami rozpoczęła w 1990 r starania w ówczesnym EWG o przyjęcie na członka stowarzyszonego. Stowarzyszenie Polski z Unią jest traktowane jako wstęp do pełnego członkostwa naszego kraju w przyszłości w Unii. Konieczne będą zmiany gospodarcze, a także dostosowanie się do zachodnioeuropejskich standardów w dziedzinie prawa, standardów w dziedzinie ochrony kultury i środowiska, ochrony zdrowia, edukacji, samorządu terytorialnego, środków masowego przekazu czy sportu. Planami Unii jest zjednoczenie Europy.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#50 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:16

24. Wymień trzy szlaki żeglugi morskiej na świecie. Scharakteryzuj przyczyny dużych przewozów na nich.
Transport morski jest najtańszy. Żegluga morska obsługuje około 70% obrotów handlowych. Duże znaczenie ma w państwach wyspiarskich i handlowych dostęp do morza np. w Japonii
Dzięki zagospodarowaniu przez człowieka sieci rzecznej i uzupełnieniu jej sztucznymi drogami wodnymi (kanały, zbiorniki wodne, śluzy, pochylnie), w wielu państwach nastąpił rozwój transportu wodnego śródlądowego, który stał się w przewozach ładunków masowych konkurencyjnych dla innych gałęzi transportowych. Najszybszy rozwój żeglugi śródlądowej nastąpił w Europie na Renie i jego dopływach, w Ameryce Północnej w dorzeczu Missisipi oraz w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. W Europie głównym szlakiem morskim jest Ren który podobnie jak Dunaj uzyskał status rzeki międzynarodowej - dostępnej dla wszystkich krajów. Szlak wodny rzeki Ren łączy duże okręgi przemysłowe - Zagłębie Ruhry, Okręg Miluzy (Francja) i Bazylei (Szwajcaria) z dużymi portami nad Morzem Północnym. W Europie Południowej rzeką o największym znaczeniu dla transportu jest Dunai. W Rosji, na Białorusi i Ukrainie najważniejsze drogi wodne to połączone kanałami Wołga, Karna, Dniepr i Don. Wołga dzięki kanałom Wołga -Don i Białomorskiemu zapewnia dostęp do Morza Kaspijskiego, Bałtyckiego, Białego, Akowskiego i Czarnego. Połączenie Okręgu Centralnego (Moskiewskiego) z Wołgą zapewnia Kanał Moskiewski. Najważniejszą drogą morską Stanów Zjednoczonych jest system Wielkich Jezior, na wybrzeżu którego powstało kilkaset portów. Duże znaczenie mają ponadto rzeki Missisipi i Missouri oraz Ohio. Główne rzeki żaglowe Chin to: Jangcy, Huang-Ho i Sinciang, z odgrywającym ogromną, rolę Wielkim Kanałem Chińskim. Spośród rzek azjatyckich należy Wyróżnić: Mekong, Irawadi, Tygrys, Ganges, Brahmaputrę. W Afryce żegluga śródlądowa na dużą skalę rozwija się na rzekach: Nil, Kongo, Niger i Zambi. W Ameryce Południowej największą rolę odgrywa Amazonka, a także ujście Parany (La Plata) i Paragwaj.
Na świecie możemy wyróżnić trzy grupy liczących się portów morskich. Porty Północno-Zachodniej Europy, z których najważniejsze to: Rotterdam, Londyn, Hamburg. Porty Północno-Wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych (Nowy Jork, Filadelfia, Boston) oraz porty Dalekiego Wschodu - Jokohama, Osaka,Szanghaj Singapur, Honkong. Ogromną rolę odgrywają wielkie kanały - Sueski, Panamski i Kiloński Nie tylko pozwalają na wydatne skrócenie długich rejsów, ale także pozwalają ominąć najbardziej niebezpieczne dla żeglugi akweny.
Główne szlaki:
• Atlantyk - Europa
• Atlantyk - Ameryka Północna
* Europa - Afryka
• Ameryka Północna - Ameryka Południowa
• Zachodnia część USA - Azja Wschodnia i Południowa
• Wschodnie USA - Zachodnie USA przez kanał Panamski
• Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa przez kanał Panamski z Azją
Największe porty:
* Duisburg w Niemczech
• Moskwa
• Paryż
Duże przewozy to:
• ropa naftowa 45%
• rudy żelaza 10%
• węgiel kamienny 10%
Żegluga morska jest potrzebna, ponieważ są nierównomierne rozłożenie minerałów i dzięki ł temu jest duża wymiana towarowa.

25. Scharakteryzuj międzynarodową wymianę handlową - podając czynniki, które powodują wymianę towarową, strukturę towarową eksportu, największych światowych eksporterów.
Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym poszczególnych krajów systematycznie wzrasta. Obroty bieżące w handlu zagranicznym są wyznaczane przez eksport i import towarów i usług oraz kwoty przekazów. Obroty bieżące poszczególnych krajów, w tym zwłaszcza wymiany towarów i usług, polegają w przeważającej mierze na kontaktach z sąsiadami, tudzież krajami leżącymi w pobliżu, o ile oczywiście mogą one być równorzędnymi partnerami w tejże wymianie. Wiąże się to nie tylko z niższymi kosztami wymiany blisko i średnio - dystansowej oraz zorientowaniem specjalizacji produkcji pod kątem potrzeb rynku sąsiada, ale również z daleka zaawansowaną komplementarnością charakteru gospodarki krajów leżących w jednym rejonie geograficznym, utrzymujących niejednokrotnie wielowiekowe więzi różnego typu. I tak:
• Chiny importują 39% towarów z Hongkongu i Japonii, lokując równocześnie na rynkach tych krajów prawie 58% swego eksportu
• głównymi partnerami Belgii w handlu zagranicznym są: Niemcy, Francja, Holandia. Z krajów tych pochodzi prawie 57% belgijskiego importu, wchłaniają one też dokładnie tyle samo eksportu Belgii
• głównym partnerem Japonii, tak po stronie importu, jak i eksportu są Stany Zjednoczone. Na dalszych miejscach znajdują się jednak kraje Azji Południowo-Wschodniej i dopiero za nimi kraje Europy Zachodniej
• głównymi partnerami Stanów Zjednoczonych są: Japonia, Kanada i Meksyk
• głównymi partnerami Niemiec są: Francja, Włochy, Holandia i Wielka Brytania
Większość handlu zagranicznego Polski przypada na kraje europejskie. Spoza Europy poważniejszą rolę odgrywają w imporcie - Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone oraz Irak, a w eksporcie - Stany Zjednoczone, Chiny, Turcja, Brazylia i Libia
Czynniki, od których zależy wymiana towarowa:
• przyrodnicze - klimat, gleba
• rozwój komunikacji
• międzynarodowy podział pracy
• Struktura towarowa eksportu:
• Paliwo- 11%
• Żywność -9%
• Wyroby przemysłu chemicznego - 8%
• Artykuły tekstylne - 6%
Wybory przemysłowe stanowią około 90% wartości światowej wymiany towarowej. W strukturze towarowej w krajach wysoko rozwiniętych dominują wyroby przemysłu chemicznego i elektromaszynowego. Państwa rozwinięte gospodarczo eksportują surowce i pół produkty. Eksporterzy:
• USA - 13% światowego eksportu
• Japonia
• Francja
• Wielka Brytania
• Włochy
Wartość eksportu na jednego mieszkańca: - ?
• Singapur
• Indonezja
• Korea Południowa
Znaczenie:
• przyspieszenie dynamiki rozwoju państw
• podnosi efektywność
• rozwija komunikację
• jest zagrożeniem dla krajów biednych

26. Omów rozmieszczenie wydobycia rud żelaza na Świecie. Wymień głównych producentów stali -podaj przyczyny.
Hutnictwo żelaza jest przemysłem energochłonnym i materiałochłonnym. Jednak w ostatnich latach nastąpił spadek produkcji stali. Nastąpił wzrost konkurencji ze strony bardziej atrakcyjnych metali, wzrost znaczenia stali upowszechnionych (długotrwałych),zmiany struktury przemysłu, zmiana modernizacji.
Najwięksi producenci stali:
Japonia
USA
Chiny
Rosja
Niemcy
Rozmieszczenie rud żelaza:
Rosja - Ural, Krzywy Róg
Brazylia - wyżyna Brazylijska
Australia - zachodnia część
USA - Jezioro Górne
Indie - na zachód od Kalkuty i na wybrzeżu Dekany
Kanada - Labrador
Wydobycie rud żelaza:
były ZSRR
Chiny
Brazylia
Australia
USA
Rudy żelaza występują na świecie w dużej ilości odmian różniących się procentową zawartością czystego metalu. Największe znaczenie przemysłowe mają magnetyty i hematyty. Eksploatacja rud ubogich jest mało opłacalna, ponieważ muszą być poddawane procesowi wzbogacania. Huty żelaza lokalizowane są w rejonach wydobycia zarówno rud żelaza, jak i węgla. Do tradycyjnych ośrodków hutnictwa żelaza należy zaliczyć Okręg Uralski w Rosji, Zagłębie Donieckie na Ukrainie, Zagłębie Ruhry w Niemczech i GOP w Polsce. Ciekawym przykładem może być Okręg Moskiewski, gdzie mimo wyczerpania się miejscowych złóż hutnictwo nadal odgrywa znaczącą rolę. Obecnie jednak dominują zakłady o tzw. niepełnym cyklu produkcyjnym. Podstawą ich egzystencji jest bogaty rynek zbytu i dobre zaopatrzenie w niezbędny do produkcji złom. Większość hut powstających w krajach wysoko rozwiniętych lokalizowane są w miastach portowych - gdzie drogą morską dostarczane są niezbędne surowce. Lata 70-te przyniosły kryzys hutnictwa żelaza i stali, spowodowany podwyżką cen paliw i spadkiem popytu na stal.pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#51 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:16

27. Omów rozmieszczenie wydobycia boksytów na świecie oraz hutnictwa aluminium. Wyjaśnij jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie hutnictwa aluminium.
Spośród wielu metali niezależnych największą rolę we współczesnej gospodarce świata odgrywają aluminium, miedź, cynk, ołów, nikiel, cyna.
Surowcem, z którego wytwarza się aluminium jest boksyt. Hutnictwo aluminium jest przemysłem energochłonnym, stąd też skoncentrowane jest w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, np. Norwegia nie ma boksytów, ale ma energię wodną i jest jednym z największych producentów aluminium. W Brazylii rozwojowi tego przemysłu sprzyjają nie tylko duże zasoby boksytów, lecz także małe koszty produkcji energii elektrycznej, bowiem 3/4 jej dostarczają hydroelektrownie. Większość hut aluminium jest lokalizowana w pobliżu elektrowni, co zmniejsza koszty ich zaopatrzenia w energię elektryczną. I tak, np. we Francji koncentrują się w rejonie Grenoble, gdzie znajdują się liczne hydroelektrownie (boksyty dostarczane były z Prowansji, ale obecnie są importowane), w Stanach Zjednoczonych w północno-zachodniej części kraju w pobliżu licznych hydroelektrowni na rzece Kolumbii i jej dopływach. Aluminium używa się do produkcji samolotów, nowoczesnego hutnictwa, samochodów, energetyki, budownictwa. Aluminium uzyskuje się z wytopu boksytów lub wykorzystania złomu aluminiowego (złom wtórny). Aluminium występuje w klimacie gorącym i wilgotnym. Wiąże się to z wietrzeniem chemicznym skał osadowych.
Wydobycie aluminium:
USA
Niemcy
Kanada
Norwegia
Rosja
Brazylia
Chiny
Australia
Wydobycie boksytów:
• Australia
• Jamajka
* Gwinea
* Chorwacja
• Brazylia
• Chiny
Czynniki wpływające na rozmieszczenie hutnictwa aluminium
• zapotrzebowanie - kraje wysoko rozwinięte
• posiadanie energii

28. Omów strukturę użytkowania ziem na świecie. Wyjaśnij jakie czynniki wpływają na zróżnicowanie odsetka gruntów rolnych.
W statystykach wyróżnia się następujące formy użytkowania powierzchni ziemi:
• grunty orne - pola uprawne, ogrody, sady, winnice, ugory i odłogi
• łąki i pastwiska - tzw. trwałe użytki zielone
• lasy
• nieużytki - tereny zabudowane, przemysłowe, zajęte przez szlaki komunikacyjne, pustynie, wody śródlądowe, bagna, lodowce i obszary wiecznej zmarzliny oraz wysokie pasma górskie
W skali światowej użytki rolne stanowią zaledwie 36% powierzchni kontynentów, z czego ponad 33% stanowią łąki i pastwiska. Na lasy przypada około 30% powierzchni, a pozostałą część stanowią nieużytki. Zmiany w strukturze użytkowania ziemi idą w kierunku zwiększania powierzchni gruntów rolnych kosztem lasów i nieużytków.
Struktura użytkowania ziemi wskazuje silne zróżnicowanie zarówno w skali kontynentów, jak i poszczególnych państw. Wysoki odsetek użytków rolnych charakteryzuje kraje europejskie i Australię. Niewielki odsetek użytków rolnych charakteryzuje obszary obu , Ameryk, gdzie występują znaczne obszary leśne oraz Afrykę z rozległymi terenami leśnymi i pasami pustyń. Kontynentem niezwykle zróżnicowanym jest Azja, gdzie obok rozległych i nieprzydatnych dla rolnictwa obszarów tajgi i tundry użytki rolne stanowią zaledwie 12% ogólnej powierzchni. W ostatnich latach nasiliły się tendencje zagospodarowania nieużytków. Czynniki wpływające na zróżnicowanie odsetka gruntów rolnych:
• ukształtowanie terenu - nizinne lub starych wyżyn o małych różnicach wysokości
• gleba - najlepsze gleby to czarnoziemy, mady, gleby brunatne, a po nawodnieniu gleby
kasztanowe klimat - umiarkowany i podzwrotnikowy, ale morski
• stosunki wodne - wody opadowe oraz powierzchniowe, które służą do nawadniania
• poziom rozwoju gospodarczego - im wyższy to można odpowiednio pielęgnować gleby Obszary o najlepszych ziemiach:
• Nizina Padańska - rzeka Pad (Włochy)
• rów Rodanu (Francja)
• wyżyna Starej Kastylii (Hiszpania)
• nizina Francuska
• wyżyna Bawarska (Niemcy)
• wyżyna Czesko-Morawska
• nizina Śląska
• nizina Węgierska
• nizina Rumuńska
• Ukraina
• Południowo-Zachodnia Rosja
• Mezopotamia (Azja)
• Północny Kazachstan
• nizina Gangesu (Azja)
• nizina Chińska
• nizina Mandżurska (Azja)
• delta Mekongu
• Wielkie Równiny (Ameryka Północna)
• nizina Centralna (USA)
• dolina Kalifornijska
• Pampa (Ameryka Południowa)
• południowa część niziny Laplata
• południowo-wschodnia. część wyżyny Brazylijskiej
• delta Nilu (Afryka)
• Kraj Przylądku RPA
• południowo-wschodnia część Australii

29. Przedstaw czynniki warunkujące rozwój gospodarki rolnej
Rolnictwo jest jedną z najstarszych form działalności gospodarczej człowieka i jest najbardziej uzależnione od wpływów środowiska geograficznego. Zadaniem rolnictwa jest produkcja żywności niektórych surowców organicznych. Podstawowym warunkiem rozwoju rolnictwa jest gleba odgrywająca rolę pośrednika w wymianie energii i materii pomiędzy abiotycznymi i biologicznymi elementami środowiska. Prawidłowy przebieg procesów glebowych umożliwiający produkcję roślinną zależy od cech klimatyczno-wodnych danego środowiska. Czynnikiem wspomagającym produkcję rolną jest przemysł dostarczający środowisku zwiększających naturalną żyzność gleb służących ochronie roślin uprawnych oraz maszyn i urządzeń technicznych umożliwiających intensyfikację umiejętności właściwego doboru środków produkcji i stosowanie metod technicznych i biologicznych odpowiadających
danym warunkom przyrodniczym. Współczesne rolnictwo stanowi jeden z działów gospodarki narodowej każdego kraju, a jego funkcjonowanie sprzężone jest nierozerwalnie z pozostałymi jej działami. Optymalne efekty w rolnictwie uzyskuje się wówczas, gdy polityka ekonomiczna potrafi wytworzyć zwarty system wzajemnych powiązań działowo-gałęziowych.
Podstawowym warunkiem produkcji rolnej w każdym kraju stanowią wielkie powierzchnie użytków rolnych oraz ich przydatność.
I z pytania poprzedniego czynniki wpływające na zróżnicowanie odsetka gruntowego i obszary o najlepszych glebach.

30. Terytorialny podział świata.
Jeszcze w XIX wieku terytoria nie należące do żadnego państwa były bardzo rozległe. Jednak państwa kolonialne podjęły zdecydowane kroki mające na celu rozszerzenie ich suwerenności na jak największe obszary i to nie tylko ze względów politycznych. Rozwój przemysłu wskazywał na ogromne znaczenie bogactw naturalnych dla gospodarki kraju, przewidywano, że nieprzydatne z pozoru terytoria mogą w istocie ukrywać cenne surowce.
Na początku XX wieku praktycznie wszystkie obszary lądowe (bez Antarktydy) podlegały suwerenności poszczególnych państw. Proces terytorialnego podziału świata, nie ominął, obszaru mórz i oceanów. W XIX wieku szerokość pasa wód terytorialnych ustalono na trzy mile morskie. Takie ustalenie bardzo szybko okazało się nierealne. Poszczególne kraje włączyły do swych wód terytorialnych pas o szerokości od 12 do 200 mil morskich lub domagały się przyznania im pełnej kontroli nad szelfem morskim. Spory te nasiliły się, kiedy możliwa stała się eksploatacja bogactw naturalnych zalegających pod dnem mórz i oceanów. Ostatecznie w 1982 roku podpisano Konwencję Prawa Morza, zgodnie z którą każdy kraj ma prawo do wytyczenia 12 milowego pasa wód terytorialnych (z wyjątkiem cieśnin morskich) i 200 milowego pasa ograniczonej suwerenności ekonomicznej. Oczywiście podpisaniem konwencji nie skończyło się wszystkich sporów, nasiliły się konflikty pomiędzy sąsiadującymi państwami, a w szczególności uprzywilejowanej sytuacji znalazły się państwa wyspiarskie. Obszar mórz i oceanów zgodnie z konwencją znajdujące się poza 200 milowym pasem państw mają podlegać kontroli międzynarodowej.

31. Omów cechy gospodarki krajów wysoko i słabo ekonomicznie rozwiniętych
Kraje wysoko rozwinięte to: Europa Zachodnia (bez Portugalii). Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Kanada, Japonia, Singapur, Korea Południowa. Obejmują one 24% zamieszkanej powierzchni świata i 17% ludności. Przypada na nie ponad 50% światowej produkcji przemysłowej oraz około 70% światowego produktu krajowego brutto. Jest to grupa krajów niejednorodnych tak pod względem geograficznym jak i ekonomicznym.
Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo:
1. Przemysł - wysoko rozwinięty, głównie z nastawieniem na przemysł elektromaszynowy z zastosowaniem najnowszych technologii, mało energochłonny. Dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny, energetyka. Mniej rozwinięty jest przemysł wydobywczy, hutniczy. mineralny, spożywczy, lekki
2. Rolnictwo - nowoczesne, zmechanizowane o wysokim nakładzie kapitału, w dużej mierze jest to rolnictwo dotowane (40%), wysoka wydajność, zatrudnia małą ilość ludzi
3. Transport - występowanie autostrad, rozwinięty transport lotniczy, kolejowy, uważany jest
za nerw całej gospodarki
4. Handel zagraniczny - kraje te posiadają dużą wymianę towarową (70%), dużą rolę odgrywa przepływ kapitału (Japonia lokuje w Stany Zjednoczone), często eksport towarów jest dotowany, mniejsze kraje specjalizują się w pewnych dziedzinach.
5. Turystyka - bardzo rozwinięte rejony turystyczne, które ściągają turystów
Cechy krajów wysoko rozwiniętych:
* stagnacja rozwoju demograficznego
* proces starzenia ludności
* zaawansowanie procesu urbanizacji
* absolutna dominacja sektora usług, takich jak komunikacji, handlu, oświaty, służby zdrowia, rekreacji, kultury, bankowości, w tworzeniu produktu krajowego brutto
* wszechstronnie rozwinięta struktura techniczna - energetyka, komunikacja, gospodarka wodna oraz infrastruktura społeczna - oświata, kultura, służba zdrowia oraz instytucje z branży usług naukowo-bankowych, banków Kraje słabo rozwinięte ekonomicznie:
1.Przemysł - głównie rozwinięty przemysł wydobywczy, lekki i spożywczy. Mały nakład kapitału i pracowników wysoko wykwalifikowanych
2.Rolnictwo - słabo rozwinięte, zatrudniające ponad 50% ludności, słabo zmechanizowane, mało wydajne, gospodarka na potrzeby własne; jedynie Brazylia i Kolumbia wyspecjalizowały się w produkcji kawy, intensywne przy dużym nakładzie pracy ludzkiej (w Azji przy uprawie ryżu), duża liczba ludzi zatrudnionych w rolnictwie.
3.Transport - brak autostrad, przewozy towarów są mniejsze niż w krajach wysoko rozwiniętych.
4.Handel zagraniczny - przede wszystkim eksportują towary albo surowce słabo przetworzone, importują maszyny, urządzenia, bilans handlu zagranicznego jest ujemny
5.Turystyka - słabo rozwinięta


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#52 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 19:39

mam nadzieje, ze komuś to się przyda, namęczyłam sie potwornie, robiłam to do drugiej w nocy

pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#53 ARNII

ARNII

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 375 postów

Napisano 11 maj 2003 - 21:02

mi się przyda za dokładnie rok zdaje gegrę na 90%
sama pisałaś??? wielki sog zato!

PoZdrawiam

JEŚLI UZYSKAŁEŚ POMOC ODPŁAĆ SIĘ TYM SAMYM!!!!!

ModeratOr UFD w Języku polskim


#54 JoeWeider

JoeWeider

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 3051 postów

Napisano 11 maj 2003 - 23:39

Gratuluje wytrwalosci!

Porzadnie opracowalas te pytania!#55 kmc

kmc

  1

 • Members
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 16 maj 2003 - 21:24

Zdaje mature w tym roku i czytam to co tu napisalas, ale z czyms takim to sie nie moge zgodzic: "rozmieszczenie głównych wyżowych i niżowych ośrodków barycznych - rzutuje na
kierunek wiatru, który zawsze wieje z niżu do wyżu" ----- kompletna bzdura, jest na odwrot--- np. pasaty- na zwrotnikach wyze, na rowniku niz,a kierunek tych stalych wiatrow jest znany- wieja od zwrotnika
ale sporo pracy w to wlozywas wie SOG 4 you.

#56 deadmike

deadmike

  1

 • Members
 • Pip
 • 8 postów

Napisano 26 grudzień 2004 - 17:01

tak tylko odswiezam mam nadzieje ze zagadnienia sa jeszcze dobre

#57 aisunia

aisunia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 5370 postów

Napisano 16 luty 2005 - 18:23

zbliza sie matura i trzeba odswiezyc ten temat

#58 puryczko

puryczko

  1

 • Members
 • PipPip
 • 17 postów

Napisano 13 maj 2005 - 16:32

tak tak, maturka z geografii już za 3 dni :)

#59 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 14 maj 2005 - 13:58

życzę powodzenia :)

#60 suchutki00

suchutki00

  1

 • Members
 • PipPip
 • 18 postów

Napisano 23 maj 2005 - 11:00

Witam, masz moze cos na temat:
pytan 51,52,53,56,57,59,60,62,63 to chyba jest z probnej matury ale nie wiem, ale pytanko 51 zaczyna sie: W tabeli zamieszczono dane dotyczace ludnosci wojewodztwa malopolskiego w roku 2003...

#61 ziomosław

ziomosław

  1

 • Members
 • Pip
 • 2 postów

Napisano 07 maj 2008 - 13:55

mi też te zagdnienia bardzo się przydadzą SOG Może masz agucia jeszcze coś opracowanego albo ktoś inny ?Wklejcie tu jeżeli tak, wiele osób się ucieszy
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych