Skocz do zawartości
Zdjęcie

Uprawa ziemniaków w polsce


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
6 odpowiedzi w tym temacie

#1 Pleban_abg

Pleban_abg

  1

 • Members
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 10 czerwiec 2005 - 07:45

Siemanko:)
Potrzebuje znaleść coś o uprawie ziemniaków w polsce !!

Nie mam zabardzo wiele czasu, pomóżcie mi

#2 jasminherf

jasminherf

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7232 postów

Napisano 10 czerwiec 2005 - 07:54

Ziemniak jest rośliną , która może być uprawiana na każdym polu, pod warunkiem że jest ono wcześniej odpowiednio przygotowane. Najlepiej, żeby przedplonami były zboża, rośliny strączkowe, mieszanki roślin motylkowych z trawami. Nie jest wskazana uprawa ziemniaka po łubinie nasiennym, kukurydzy i maku. Należy pamiętać, że przy tej uprawie istotną zasadą jest przestrzeganie z udziałem ziemniaka co najmniej 4-, 5-letniego zmianowania.
Odpowiednia uprawa gleby powoduje zwyżkę plonu przeciętnie 0,4 t/ha na 1 cm wzrostu głębokości warstwy ornej. Uprawa ta polega na głębokim spulchnianiu warstwy ornej, zniszczeniu chwastów – szczególnie rozłogowych), rozbiciu brył, wymieszaniu nawozów mineralnych i odkamienianiu. Terminowe wykonanie tych zabiegów zwłaszcza wiosną utrzymuje zwiększone zapasy wody w glebie co polepsza jakość bulw.
Nawożenie
Jednym z głównych czynników wpływających na jakość bulw ziemniaka jest wzbogacenie gleby składnikami pokarmowymi w formie organicznej i mineralnej. Magnez może poprawić jakość bulw oraz wzrost zawartości azotu białkowego. Składnikiem najbardziej pobieranym przez rośliny jest potas, który pełni główną rolę w kształtowaniu się jakości, stymuluje również procesy syntezy białek, cukrów prostych i złożonych (skrobia, celuloza) oraz tłuszczów i kwasów organicznych, w tym szczególnie kwasu cytrynowego i witaminy C. Przy pełnym zaopatrzeniu rośliny w potas oraz dużej ilości kwasu cytrynowego i witaminy C w bulwie zmniejsza się tendencja do ciemnienia jak i pouderzeniowej plamistość miąższu. Pierwiastek ten poprawia zdolności i wartości przechowalnicze oraz pomaga w uzyskaniu pełnej dojrzałości w okresie przyjętym do zbiorów.
W stosunku do potasu, magnez pobierany jest przez roślinę w późniejszym okresie wegetacji, dlatego zachodzi konieczność dodatkowego dokarmiania dolistnego rośliny siarczanem magnezu, najlepiej w połączeniu ze stosowanymi środkami ochrony roślin.
Ziemniaki są roślinami, które tolerują pH gleby, jednak przy wartości 4,8 może objawić się deficyt wapnia powodując zdrobnienie bulw, co powoduje problemy ze wschodem roślin.
Ziemniaki skrobiowe
W przypadku zastosowania dużych dawek nawozu potasowego w formie chlorku potasu obniżana jest zawartość skrobi w bulwach. Natomiast przy zastosowaniu nawozu potasowego w formie siarczanowej zapewnia wyższą zawartość skrobi w bulwach jak również doskonałe właściwości przechowalnicze. Ma to ogromne znaczenie ze względu na przetwórstwo ziemniaków i ich całoroczną konsumpcję.
Ziemniaki jadalne
Uprawiane ziemniaki jadalne powinny się charakteryzować cechami:
- mala ilość odpadów przy obieraniu bulw,
- średnia zawartość skrobi,
- dobre właściwości przechowalnicze,
- mała tendencja do ciemnienia bulw przy ich obróbce.
Efekt ten można uzyskać poprzez zastosowanie wyższej dawki nawozów potasowych. Po zastosowaniu takiego nawożenia ziemniaki wykazują również lepszy smak.
Ziemniaki głównie uprawiane są na glebach lekkich, które już wczesną wiosną należy przygotować pod uprawę i zastosować nawożenia potasem.
Ochrona plantacji
Ochrona plantacji przy uprawie ziemniaków powinna obejmować:
- ochronę przed chorobami grzybowymi, rozwijającymi się w początkowych (rizoktonioza) i późniejszych stadiach rozwoju roślin (zaraza ziemniaka),
- ochrona plantacji przed szkodnikami (stonka ziemniaczana),
- ochrona przed chwastami,
- niszczenie łętów (przygotowanie plantacji do mechanicznego zbioru i ochrona przed porażeniem bulw przez zarazę).
Przede wszystkim zdrowe sadzeniaki są podstawowym elementem każdej dobrze uprawianej plantacji.
Zaprawienie bulw przeciw rizoktonozie to zabieg, który powinien być zastosowany jako pierwszy. Jego zadanie to ochrona kiełków przed gniciem, występowanie opliśni łodygowej i ospowarości bulw – wszystkie te formy powodują opóźnienie rozwoju roślin, zmniejszenie plonu i zawartości skrobi w bulwach.
Zabiegi pielęgnowania przy uprawie ziemniaków powinny zapewnić:
- zniszczenie rozwijających się chwastów,
- utrzymanie optymalnych właściwości fizycznych gleby,
- prawidłowe uformowanie kształtu redliny.
Okres od posadzenia do wschodu ziemniaka trwa od 15 do 40 dni, w tym czasie plantacja jest zagrożona na zwiększone zachwaszczenie. Celem zabiegów pielęgnowania jest więc optymalizacja właściwości fizycznych gleby i właściwe uformowanie redlin oraz skuteczne likwidowanie zachwaszczenia.
Stonka ziemniaczana jest podstawowym owadem zagrażającym plantacjom ziemniaka.
W systemie walki ze stonką należy wykorzystać:
- znajomość rozwoju owada i stopnia zagrożenia plantacji w poszczególnych fazach rozwojowych ziemniaka,
- prognozy nasilenia występowania owada, co związane jest z przebiegiem temperatury,
- znajomość progów szkodliwości owadów (na 1 roślinę – jedno złoże jaj, 15 larw, 2 chrząszcze) w zależności od fazy rozwoju owada,
- dobór preparatu do temperatury zewnętrznej, panującej w okresie stosowania środka chemicznego.
Decyzję o potrzebie zastosowania środka chemicznego podejmujemy na podstawie własnych obserwacji zagrożenia na plantacji przez stonkę lub na podstawie komunikatów Państwowego Instytutu Ochrony Roślin.
Zaraza ziemniaka
Jest główną choroba grzybową występującą na plantacjach. Grzyb ten niszczy
część nadziemną rośliny, przerywając wegetację i gromadzenia plonu. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność i temperatura. Zaraz najczęściej może pojawiać się od II dekady czerwca do I dekady lipca – w zależności od tego jaka jest pogoda, bywa również, że choroba ta może się pojawić w późniejszych terminach. Na liściach pojawiają się oliwkowe plamy, które szybko przybierają barwę ciemnobrunatną (martwa tkanka). Plamy otoczone są oliwkową obwódką nie zamarłej jeszcze tkanki, wyraźnie odcinająca się od tkanki zdrowej. Przy utrzymującej się dużej wilgotności powietrza widoczny jest białoszary nalot na brzegach plam dolnej strony liścia.
Walka z zarazą ziemniaka polega na profilaktycznym stosowaniu środków chemicznych (fungicydów) w okresach największego zagrożenia chorobą (opady), chociaż nie należy lekceważyć takich zabiegów profilaktycznych jak: sadzenie zdrowymi bulwami, zabiegi przyspieszające rozwój roślin, dokładne przykrycie bulw glebą i sadzenie odmiano podwyższonej odporności.
Termin wykonania pierwszego zabiegu może być ustalony na podstawie:
- sygnalizacja PIOR ,
- zwieranie się międzyrzędzi na plantacjach odmian bardzo wczesnych i wczesnych,
- dla odmian późniejszych na podstawie występowania pierwszych plam zarazowych na odmianach wczesnych,
- sygnalizacja na podstawie obserwacji meteorologicznych, wyznaczających tzw. Okresy krytyczne, sprzyjające infekcji grzyba.
Pierwszy zabieg powinno się wykonać około 50-60 dni po posadzeniu – wynika to z tego, że coraz częściej pojawia się forma łodygowa zarazy ziemniaka. Dalsze zabiegi są uzależnione od warunków pogodowych (opady).
http://www.ppr.pl/artykul.php?id=123954

#3 jasminherf

jasminherf

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7232 postów

Napisano 10 czerwiec 2005 - 07:57

Uprawa ziemniaków - argumenty za i przeciw

Uprawa ziemniaków w ostatnich latach ulega bardzo istotnym przeobrażeniom. Dotyczy to skali produkcji, która w ciągły sposób zmniejsza się oraz postępującym zmianom w technologii uprawy (intensyfikacji poziomu stosowania środków produkcji). Polska leży w regionie światowego centrum uprawy ziemniaka (przede wszystkim z uwagi na korzystne dla tej rośliny warunki klimatyczne). Dowodziła tego popularność uprawy ziemniaka w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia - zbiory tej rośliny dochodziły do 50 mln ton rocznie, a w strukturze zasiewów stanowiły aż 18%. Obecnie wynoszą już tylko 6%, a zbiory w 2004 r. osiągnęły tylko 13,8 mln ton. Rolnicy dość szybko wycofują się z uprawy z powodu trudności w sprzedaży i bardzo niskich cen. Redukcji powierzchni upraw można też upatrywać w wyeliminowaniu ziemniaka jako paszy.

Wyższy procentowy udział konsumpcji w zbiorach ogółem w krajach UE wynika z dostosowania skali produkcji do potrzeb rynkowych. W 2003 r. powierzchnia uprawy ziemniaka w krajach UE-15 wynosiła 1,2 mln ha, a w Polsce - 0,77 mln ha. Zbiory w UE-15 wynosiły w 2003 r. 40,7 mln ton, a w naszym kraju - 13,7 mln ton. Rodzi się więc szereg pytań o przyszłość ziemniaka, a najważniejsze z nich to: "Czy mamy podążać za trendami europejskimi i dalej redukować powierzchnię uprawy ziemniaków do 350-400 tys. ha?", "Czy koncentrować uprawę ziemniaka tylko w dużych specjalistycznych gospodarstwach?", "Czy silnie intensyfikować technologię uprawy i osiągać plony rzędu 40-45 t/ha (przy obecnych ok. 20 t/ha)?", "Czy wstydzić się spożywać ziemniaki i w końcu dojść do 60-80 kg/osobę/rok - tak jak to jest w krajach UE?". Bierna obserwacja obecnego stanu doprowadzi zapewne do modelu już stosowanego w wielu innych krajach - zmniejszy się znaczenie gospodarcze ziemniaków dla naszego kraju. Jednak Polska, jako kraj powinna myśleć o dążeniu do pewnej specjalizacji - taką rośliną mogłyby być m.in. ziemniaki.

Argumenty za utrzymaniem dużego znaczenia gospodarczego ziemniaków w Polsce: - Obecny, a zwłaszcza ciągle zmieniający się, klimat w Europie i na świecie predestynuje nasz kraj do uprawy ziemniaka. Południe Europy z uwagi na występujące latem upały ma już obecnie kłopoty z uprawą ziemniaków. Szerokość geograficzna Polski oraz dominacja w naszym rejonie klimatu przejściowego są korzystne w dalszej perspektywie do uprawy tej rośliny, chociaż uzupełniające nawadnianie będzie w przyszłości obowiązujące.
- Ziemniak jest rośliną tolerancyjną w stosunku do jakości gleb. Polska posiada duży udział gleb lekkich i średnich a na tych glebach ziemniaki wygrywają konkurencję z innymi roślinami, gdy chodzi o potencjał plonotwórczy.
- Pogarszająca się ostatnio struktura zasiewów (zboża w wielu gminach stanowią już ponad 80% w strukturze upraw) może w najbliższej przyszłości odbić się masowością występowania szeregu szkodników i chorób. Właściwy płodozmian z udziałem okopowych (w tym ziemniaków) jest podstawą rolnictwa integrowanego lub ekologicznego a na takie rolnictwo Polska przecież stawia.
- Struktura agrarna w naszym rolnictwie zapewne będzie się poprawiać, ale rozwiązanie problemu bezrobocia na wsi nie będzie łatwe. Uprawa roślin wymagających dużych nakładów pracy w systemie ekologicznym lub integrowanym, a do takich należą ziemniak jest zachęcającą propozycją.
- Rysujące się już obecnie duże możliwości eksportu z naszego kraju szeregu produktów rolnych, w tym także ziemniaków są jak na razie nie wykorzystaną szansą. W perspektywie może to być ważny kierunek zagospodarowania zbiorów i poprawa rentowności dla rolników. Aktualnie eksport przetworów ziemniaczanych z Polski jest już znaczącą pozycją w wartości obrotów międzynarodowych naszego kraju.
- Mieszkańcy naszego kraju spożywają jak na razie dużo ziemniaków i należy zapewnić dostępność tego cennego pod względem odżywczym produktu spożywczego dla wszystkich rodzin (również uboższych). Rolnik najczęściej otrzymuje ok. 0,20 zł/kg a konsument w sklepie za te same ziemniaki płaci 0,80-1,00 zł/kg lub jeszcze więcej.
- Uprawa ziemniaków jest bardzo dochodowa, gdy rolnik posiada ich pewny zbyt. Współpraca z przetwórstwem spożywczym czy z przemysłem skrobiowym jest korzystna dla tych rolników, którzy dostarczają surowiec do fabryki. Dalszy rozwój tych sektorów łącznie z renegocjacją kwoty skrobiowej jest bardzo wskazany.
- Polska hodowla ziemniaka szczyci się odmianami o wysokiej odporności na szereg chorób, co jest możliwe do wykorzystania na rynkach zagranicznych poprzez sprzedaż polskich sadzeniaków.
- Ziemniak jako pasza stanowiła i jeszcze dziś stanowi swego rodzaju bufor w zagospodarowaniu zbiorów, ale ziemniaki przegrywają obecnie konkurencję ze zbożami w klasycznym tuczu z uwagi na wysoki koszt ich produkcji. Powszechnie jednak wiadomo, że tucz trzody przy użyciu pewnej zbilansowanej ilości ziemniaków daje zupełnie inny, lepszy produkt mięsny, którego nikt do tej pory nie wypromował, aby uzyskiwać za niego wyższą cenę rynkową. Gdyby tak się stało ziemniaki paszowe mogłyby wrócić do łask rolników.
- Wykorzystanie ziemniaka jako surowca do produkcji bioetanolu.
Można jeszcze wiele innych argumentów przytoczyć na korzyść uprawy ziemniaków. Rolnicy poszukują przecież dla siebie swego miejsca na rynku (krajowym i europejskim) produktów rolnych. Sytuacja na rynku (relacja podaży i popytu) często weryfikuje słuszne argumenty przemawiające za uprawą ziemniaka, ale rolnik który ma podjąć decyzję czy zrezygnować z uprawy ziemniaka powinien się głęboko zastanowić co będzie w przyszłości uprawiał. Bardzo łatwo jest zrezygnować z każdej uprawy, gorzej do niej powrócić. Może jednak warto postarać się znaleźć sobie miejsce na rynku branży ziemniaczanej?
http://www.raportrolny.pl/index.php?str=1&id_a=1278

#4 jasminherf

jasminherf

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7232 postów

Napisano 10 czerwiec 2005 - 08:00

W całej Wspólnocie ziemniaki zajmują milion 200 tys. ha, czyli tyle, ile my mieliśmy jeszcze 3 lata temu. Z tym, że w krajach Piętnastki plony są wyższe i dlatego tam produkcje się ich znacznie więcej niż w Polsce.
Na rynku tym przodują Holandia, Niemcy, Dania i Francja. W Unii Europejskiej rolnicy uprawiają ziemniaki dla konkretnego odbiorcy, jeśli go nie mają, rezygnują z tego kierunku produkcji. Na Zachodzie są one produkowane pod potrzeby firmy, z którą rolnik zawiera wcześniej umowę kontraktacyjną.
Inne produkuje się na frytki, inne do gotowania czy pieczenia. A jeszcze inne są wymagania dla ziemniaków przemysłowych. Muszą mieć one odpowiednią zawartość suchej masy czy skrobi. Poza tym rynek skrobi objęty jest już od 40 lat Wspólną Polityką Rolną.

30 lat temu w Polsce zbierano ponad 50 mln ton ziemniaków. Zajmowaliśmy wtedy drugie miejsce na świecie w tej produkcji. Nadal jesteśmy ziemniaczaną potęgą, ale już tylko na skalę europejską.
Dziś roczna produkcja wynosi około 17 milionów ton, w tym 30% stanowią ziemniaki przemysłowe. Najwięcej ziemniaków uprawia się w Małopolsce, na Podkarpaciu i w północno-zachodniej części kraju. Ale najsłynniejszym zagłębiem jest Wielkopolska, o której rzekło się mawiać, że pyrami stoi. Do niedawna uprawialiśmy głównie rodzime odmiany, jak Irga czy Irys, które charakteryzuje żółte zabarwienie miąższu. Wraz z wprowadzeniem zasad wolnego rynku wyparły je odmiany holenderskie, niemieckie, czy duńskie.
http://www.tvp.pl/rolna/ue/arch/30_09.html#5 Pleban_abg

Pleban_abg

  1

 • Members
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 10 czerwiec 2005 - 08:01

Dzięki serdeczne w szczególności za tą pierwszą wypowiedzzz , bo drugą juzz maiłem:)

Jeszcze raz dzięki

#6 jasminherf

jasminherf

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7232 postów

Napisano 10 czerwiec 2005 - 08:02

Ziemniaki pod względem zajmowanej powierzchni są drugą co do wielkości uprawą w Polsce. Znaczenie i powszechność tego gatunku jest spowodowana możliwością wszechstronnego wykorzystania plonu. Podstawowe przeznaczenie to: ziemniaki konsumpcyjne, ziemniaki wykorzystywane do wytwarzania frytek i różnego rodzaju przekąsek, ziemniaki przemysłowe (skrobia, krochmal, alkohol) oraz ziemniaki służące jako pasza dla zwierząt. W wyniku przemian zachodzących w rolnictwie i jego otoczeniu, wzrasta znaczenie dwu z czterech wymienionych segmentów.

Ziemniaki konsumpcyjne, obok produktów zbożowych, stanowią podstawę wyżywienia, gdzie średnie spożycie na jednego mieszkańca wynosi około 125 kg rocznie. Wraz ze wzrostem siły nabywczej społeczeństwa oraz zmianą sposobów dystrybucji i handlu, podstawowym wymogiem dla wszystkich związanych z produkcją i obrotem stają się zagadnienia związane z jakością.

Drugim segmentem o wysokiej dynamice wzrostu są ziemniaki przeznaczone do przetwórstwa. Wynika to ze wzrastającego popytu na produkty wysoko przetworzone, łatwe do przyrządzenia, lub też gotowe do spożycia. Przewiduje się, że przy średnim spożyciu rocznym około 2 kg na mieszkańca w Polsce (średnia w Europie Zachodniej 10 kg i więcej) nastąpi dalszy szybki wzrost zaiteresowania tego typu produkcją.
Jakość plonu jest elementem decydującym o możliwości jego sprzedaży, przechowania lub przerobu na produkty pożądane przez konsumentów. Dla gospodarstw, w których ziemniaki mają istotny udział w ogólnej produkcji, opłacalność tej uprawy ma fundamentalne znaczenie dla ich funkcjonowania i pomyślnego rozwoju.
http://www.syngenta.pl/uprawy/index.php

#7 George12

George12

  1

 • Members
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 07 maj 2011 - 14:36

Słyszeli państwo coś o bacteriosolu który jest podobno bardzo dobrym alternatywnym nawozem do ziemniaków, stosowanyn we francji?
Proszę o informacje i opinie.
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Pozycjonowanie strony: Virtual Development