Skocz do zawartości
SOS - DLA LUDNOŚCI ŚWIATA


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_InzJozef_*

Guest_InzJozef_*
  • Guests

Napisano 04 kwiecień 2013 - 12:08

BARDZO PILNE
Wg. rozdzielnika otrzymują kraje GRUPY G-20, oraz Unii Europejskiej, a za Ich pośrednictwem Wszystkie Kraje Świata, gdyż to musi być działanie globalne - światowe.
Otrzymują:
1. Przewodniczący Unii Europejskiej - prof. Jerzy Buzek
2. Prezydencja Unii Europejskiej:
- Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - P. Bronisław Komorowski,
- Premier Rzeczpospolitej Polskiej - P. Donald Tusk (w języku polskim i angielskim)
SOS - DLA LUDNOŚCI ŚWIATA
Jak ograniczyć globalny - światowy krvzvs ekonomiczny, ekologiczny, energetyczny i inne.
Nie jestem politykiem. Jestem 80-letnim inżynierem, polakiem, mieszkam w Polsce, wiele przeżyłem i wiele widziałem.
1Proponuję do problemów podejść po inżyniersku, analitycznie i ekonomicznie.
2. Jako przykład podam - jeżeli do lekarza przychodzi chory człowiek, to lekarz go bada, ustala przyczynę choroby, chorobę, przypisuje leki dla chorego, kuracje i jest po problemie bo człowiek jest zdrów.
3. W podobny sposób musimy zrobić z kryzysem ekonomicznym, ekologicznym, energetycznym itp. Jak powstaje i jak narasta kryzys.
1. Prawie każdego dnia radio i telewizja informują że na jakimś kontynencie, w jakimś kraju wieją niszczące wiatry - huragany, tajfuny itp. oraz są wielkie opady deszczu zalewające wszystko co jest na Ziemi na tym terenie. Wiejące huragany i potężne ulewy deszczu totalnie niszczą na danym terenie roślinność rolniczą, krzewy i drzewa owocowe, dobytek ludzi, budownictwo mieszkaniowe i gospodarcze, zakłady pracy, fabryki, mosty, drogi linie energetyczne itp. itd.
Jeżeli takie zjawiska na różnych kontynentach świata często występują, to należy wnioskować, że minimum 80% kryzysu one powodują
Kilka zdań jak powstają te groźne zjawiska fizyczne.
1. na całej kuli Ziemskiej jest rozpowszechniony najbardziej związek chemiczny H20 zwany wodą a jest on na powierzchni ziemi, jeziorach, rzekach, morzach, oceanach itp. itd.
2. Pod wpływem energii cieplnej zamienia się w parę i para wodna z tą energią unosi się do góry gdyż jest lżejsza od powietrza.
3. Innym potężnym miejscem powstawania pary wodnej są różne zakłady przemysłowe, elektrownie w tym elektrownie atomowe.
4. Kolejnym miejscem powstawania pary to oddychanie miliardów ludzi i zwierząt.
5. Jeszcze innym miejscem powstawania pary to spalanie ciał stałych, płynnych, gazowych, działających wulkanów, kopalń itp. itd.
6. Wniosek jest oczywisty i pewny. Powstaje ogromna, niekontrolowana ilość pary wodnej, ± 4 % w stosunku do powietrza, która niesie z sobą ogromna i niekontrolowaną ilość energii cieplno - kinetycznej, co stwarza potężną bombę ekologiczno energetyczną w atmosferze nad naszymi głowami.
7. 7 Przy globalnych ruchach powietrza i chmur, stykają się z sobą chmury o różnej temperaturze i następuję gwałtowne wykraplanie wody tworząc potężne powodzie, oraz następuje ogromne uwalnianie energii kinetycznej - ruchu co wywołuje gwałtowne niszczące burze, tornada, huragany, tajfuny itp. itd.
Innym zjawiskiem jest powstawanie różnych zanieczyszczeń gazowych jak: C02, CO, S02, H2S,
NH3 i ciał stałych - pyłów, oraz pyłów skażonych napromieniowaniem w elektrowniach atomowych przy awariach co często występuje .

Powstają one ze źródeł naturalnych i ze spalania ciał stałych, płynnych i gazowych, ale C02 wynosi tylko około 0,03% co do 4% pary wodnej jest śladowe.
Ustalono, że w atmosferze ziemskiej globalnie występują tzw. dwa gazy cieplarniane tj. para wodna w ilości ok. 4% i dwutlenek węgla C02 w ilości 0,03 %, co w stosunku do zawartości pary wodnej 4% jest ilością śladową.
Dla tego niezrozumiałe jest dlaczego na minimalne zanieczyszczenie powstawania C02 przeznacza się ogromne pieniądze, ogranicza się produkcje przemysłową, zamyka się zakłady pracy, stwarza bezrobocie, zmniejsza się dochody w budżetach państw. Należy się zastanowić i przeanalizować czy nie powstał błąd w rozumowaniu i ocenie zjawiska, gdyż takie rozumowanie i działanie powoduje narastanie zjawiska kryzysu a nie jego zwalczanie.
Dodatkowo trzeba wyjaśnić, że pewna ilość dwutlenku węgla C02 w powietrzu jest niezbędna dla wzrostu roślinności i drzew oraz budownictwa domów i obiektów gospodarczych, gdyż bez obecności C02 w powietrzu zaprawa wapienna do murowania domów nie zamieni się w twardą masę - skałę to jest reakcja Ca(0H)2+C02 daje СаСО3 jako skała. Ponadto zawarte C02 w powietrzu rozpuszcza się w kroplach wody - deszczu i powstaje kwas węglowy jak woda gazowana. Opadając na ziemię wchodzi w reakcje z różnymi związkami nieorganicznymi i następuje tzw samooczyszczanie środowiska naturalnego Ziemi.
Jeżeli wiemy gdzie i jak powstają zanieczyszczenia to należy ograniczyć ich powstawanie - tylko jak?
Uczeni na świecie doszli do wspólnego wniosku, że zanieczyszczenia powstają na milionach stanowisk, w silnikach samochodów, samolotów, rakietach, itp. itd. unoszą się w powietrze, wiatr je szybko roznosi, miesza i powstają tzw. zanieczyszczenia globalne powietrza i jest celowe tylko oczyszczanie globalne powietrza.
W USA na Uniwersytecie Columbia prof. KlausTackner wraz z zespołem zaproponował oczyszczanie powietrza w formie wiatru na tzw. sztucznym drzewie. „Myśl słuszna ale technicznie i ekonomicznie niewykonalna”.
Zastosowanie rozwiązań znanych, do globalnego oczyszczania z uwagi na miliony metrów sześciennych powietrza nie mogą być zastosowane.
Podpatrując i analizując zachodzące zjawiska w przyrodzie jak skupianie energii słonecznej w soczewce, wzrastającej szybkości wiatru na poboczach gór i sił wiatru na ich szczytach itp. itd.
zaprojektowałem, opatentowałem i wykonałem konstrukcję do skupiania energii kinetycznej wiatru w fali uderzeniowej, co najbardziej nadaję się do globalnego oczyszczania powietrza w formie wiatru gdyż w podobny sposób jest w naturze.
Wynalazek pod tytułem sposób globalnego oczyszczania z tak zwanych gazów cieplarnianych, pyłów i zawiesin oraz urządzenie do tego oczyszczania wg patentów P.394708 i P.393233
Konstrukcja jest mała, prosta wykonana ze stali profilowej metodą spawania pokryta tkaniną szklaną nasyconą żywicą chemoutwardzalną, jest bardzo tania a w eksploatacji bez obsługowa.
Krótki opis
Jest to stożek ścięty o kącie nachylenia ± 45 stopni. Przykładowe wymiary to średnica podstawy 16m wysokość 6 m średnica stożka górnego 5m. Obwród symetrycznie podzielony jest na równych 12 części, które tworzą rynny - wąwozy stożkowe, którymi przelatuje wiatr zwiększając szybkość i wytwarzając fale uderzeniową z wiejącego wiatru.
W zależności od potrzeb, kąt nachylenia dla napędu turbiny wiatrowej będzie wógórę, a do oczyszczania powietrza kąt nachylenia musi być w dół. żeby fala powietrza uderzała o lustro wody oczyszczając ją : z pary wodnej, różnych zanieczyszczeń gazowych, różnych pyłów, zawiesin i wszystkiego czym zanieczyszczone jest powietrze - podobnie jak w elektroluksie wodnym.
Nie doceniany jest problem oczyszczania powietrza z pyłów które są napromieniowane radioaktywnie, szczególnie w elektrowniach atomowych przy awariach, a wiejące wiatry szybko je roznoszą po całym globie.
Zanieczyszczenia pyłowe w różnej formie, a te napromieniowane są i będą głównymi przyczynami zachorowań ludzi. Leczenie, lekarstwa, wczesne renty, śmiertelność itp. itd. to ogromne obciążenie ekonomiczne dla wszystkich i ma ogromny wpływ na powstawanie globalnego - światowego kryzysu ekonomicznego.
Jak szvbko i tanio można zrobić w świecie oczyszczanie globalne.
1. Wykonać wg patentu panele z materiału sprawdzonego i pewnego, taniego jakim jest tkanina szklana nasycona żywicą chemoreaktywną
2. Gdzie i jak zamontować panele?
Najlepiej wykorzystać istniejące stabilne konstrukcje, np. podpory - filary mostów na rzekach, wieże nośne wiatraków^ posadowionych na morzach, wolne platformy po wydobywaniu na morzach ropy i gazu oraz inne tego typu urządzenia.
3. Jak zamontować panele na konstrukcji?
Na filarze mostowym na wysokości 5 - 7 m od lustra wody wykonać ramę nośną ze stali profilowanej - cownik gorąco walcowany o wymiarach 60 x 60 x 6 mm
W górnej części filara odległość ramy od konstrukcji powinna wynosić ok. 6m aby kąt nachylenia na lustro wody był w granicach 30 stopni - 45 stopni.
4. Ile metrów sześciennych powietrza - wiatru może-skierowac jeden panel na lustro wody? Przy założeniu, że powierzchnia panelu jest 30m kwadratowych, a wiatr wieje z prędkością 6 m/ s to wynik będzie :
30x 6 = 180 m sześciennych /s
180 x 3600 s (lh)= 6480 m sześciennych / h
6480 x 24 h (doba)= 15 552 000 m sześciennych / dobę.
Istniejące konstrukcje na świecie nadające się do oczyszczania powietrza z dużą gwarancją zapewnią globalne oczyszczanie powietrza, a ludziom na świecie będzie się żyło zdrowiej, łatwiej, lepiej i taniej bo będzie mniej zachorowań.
W świecie powstała trudna kryzysowa sytuacja tzw. globalny kryzys ekonomiczny, energetyczny, ekologiczny itp. i należy szybko oraz zdecydowanie działać.
W jaki sposób można szybko i skutecznie ograniczyć ekonomiczny kryzys światowy proponuję:
1. Wszystkie kraje świata robią to jednocześnie realizując np. hasło „Musi być optymalna regulacja zawartości zanieczyszczeń gazowych tj. pary wodnej, dwutlenku węgla i inny ch gazów oraz ciał stałych - pyłów".
2. Wszystkie państwa wspólnie ustalą ± 10% ile milionów metrów sześciennych powietrza przypadnie do oczyszczenia na 100 km kwadratowych powierzchni.
3. Kto może zaprojektować konstrukcje: każde pospolite biuro projektów.
4. Kto może wykonać panele sterujące z tkaniny szklanej i żywicy chemoutwardzalnej - może to zrobić każdy zakład remontujący jednostki pływające na rzekach, morzach i inne.
5. Kto może panele sterujące wiatrem zamontować na wybranych konstrukcjach: wojsko, - straż pożarna, służby remontowe, budowlane itp. itd.
6. Jakie powstaną koszty przy realizacji takiego zadania - śmiesznie niskie.
Żeby ułatwić wprowadzanie globalnego oczyszczania powietrza z pary w odnej, dwutlenku węgla i wszelkich innych gazów oraz pyłów i zawiesin wg mojego patentu nr P.397408 i P.393233 dobrowolnie oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie wynalazku w całym świecie gdyż to musi być robione w sposób globalny dla lepszego życia i zdrowia ludzi.
- Ja jestem osobą fizyczną - prywatną i wszelkie działania, badania wykonuję za własne pieniądze.
Jeżeli w ocenie Przywódców Państw i Rządów moje wyniki zasługują na kontynuację i w sparcie to można wpłacić honorarium na moje konto nr 37 1020 1462 0000 7002 0062 9311 PKO Bank Polski S.A ; BPKOPLPW z dopiskiem: „za uży tkowanie patentu nr P.394708, P.393233", za co z góry dziękuje.
Według rozdzielnika otrzymują:
Unia Europejska Państw a Grupy G - 20
- Arabia Saudyjska
- Argentyna
- Związek Australij ski
- Federacyjna Republika Brazylii
- Chińska Republika Ludowa
- Francja-Republika Francuska
- Indie
- Indonezja
- Japonia
- Kanada
- Korea Południowa
- Meksyk
- Niemcy
- Federacja Rosyjska
- Republika Południowej Afryki
- Turcja
- Stany Zjednoczone
- Wielka Brytania
- Włochy
- Polska
Z uwagi na wielkość i ważność problemu proponuje i proszę Stany Zjednoczone Ameryki i Noblistę Prezydenta USA Barack Obamma o przewodnictwo światowe w tym temacie, a ludzkość świata będzie wam wdzięczna.
Pozdrawiam i życzę najlepszych wyników.
Twórca wynalazku inż Józef Wrotecki
Kontakt:
Inż Józef.Wrotecki ul. świerkowa 12 m 10 85-632 Bydgoszcz. Polska
Tel./fax: 0048 52 372 14 97
Adres email: inz.wrotecki@gmail.com

Polska, Bydgoszcz, 01.02.2013 r.Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Pozycjonowanie strony: Virtual Development