Skocz do zawartości
Zdjęcie

Sztuczki w Windows, przydatne linki str. 2


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
80 odpowiedzi w tym temacie

#1 Aidstep

Aidstep

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2152 postów

Napisano 14 sierpień 2003 - 08:55

znalazłem kilka sztuczek do Windowsa

moze sie komus przyda


1. Zapisywanie obrazu monitora
Aby zapisać obraz z monitora, należy kliknąć na PrintScreen, co spowoduje zapisanie obrazu w schowku. Następnie trzeba wejść do Paint'a (albo innego programu obsługującego grafikę) i wybrać Edycja - Wklej. Jeżeli wciśniemy Alt+PrintScreen, to w schowku zostanie zapisany obraz aktywnego okna.

---------------------------------------------------------------------------

2. Problemy z klawiaturą.
Jeżeli wydaje nam się, że klawiatura oszalała, bo zamiast "z" wpisuje "y" itp., to najprawdopodobniej mamy ustawiony zły język. Należy wówczas wejść do Panelu sterowania, otworzyć Klawiatura i kliknąć na zakładce Język. Następnie trzeba zmienić język z polski na polski (programisty). Jeżeli problemy te występują w DOSie, to wystarczy wejść do pliku autoexec.bat (znajduje się w C:\, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Edytuj) i zmienić sterownik klawiatury z keybard2.sys na keybard4.sys (oczywiście należy to zrobić pod Windowsem).

---------------------------------------------------------------------------

3. Problemy z napisaniem tyldy.
Czasami (zwłaszcza pod Dos'em) potrzebny jest nam klawisz tylda (~). Nie zawsze jednak można go wstawić za pomocą kombinacji ****+apostrof+apostrof (powinniśmy otrzymać dwie tyldy). Innym sposobem jest wciśnięcie Shift+apostrof, spacja, albo Alt+126.

---------------------------------------------------------------------------

4. Edycja pliku "msdos.sys".
Plik msdos.sys (znajduje się w C:\) edytuje się tak samo jak autoexec.bat. Msdos.sys jest podzielony na tzw. sekcje, najbardziej interesująca z nich to [Options]. Jeżeli któraś z poniższych opcji nie znajduje się w twoim pliku msdos.sys, to można ją utworzyć (koniecznie w [Options]). Opcje, które nie są zapisane w pliku przyjmują wartości domyślne.

BootDelay - określa, ile sekund czeka komputer na reakcję użytkownika, zanim rozpocznie uruchamianie Windows. W tym czasie wyświetlany jest napis "Uruchamianie Windows 9x". Użytkownik może wówczas poprzez wciśnięcie klawisza Ctrl wejść do menu startowego, aby wybrać inny niż standardowy tryb uruchomienia systemu. Domyślna wartość BootDelay to 2 (dwie sekundy).
BootKeys - wartość domyślna to 1. Zmiana tej wartości na 0 uniemożliwi wejście do menu startowego poprzez wciśnięcie Ctrl w chwili ładowania Windows.
BootMenu, - domyślnie 0. Zmiana na 1 spowoduje włączenie się menu startowego przy każdym uruchomieniu komputera.
BootMenuDefault - domyślnie 1. Cyfra oznacza domyślną pozycję menu startowego. Zmiana jej np. na 3 spowoduje uruchamianie Windows w trybie awaryjnym.
BootMenuDelay - domyślnie 30. Jest to czas w sekundach, po jakim zostanie wybrana domyślna pozycja w menu startowym.
Logo - domyślna wartość to 1. Zmiana na 0 spowoduje wyłączenie loga startowego (napis Windows na tle chmurek).

---------------------------------------------------------------------------

5. Automatyczne czyszczenie folderu "Temp".
W folderze C:\Windows\Temp zostają umieszczone pliki tymczasowe, które powinny zostać usunięte przez system podczas ponownego uruchomienia komputera. Niestety, często system nie wywiązuje się ze swojego zadania, przez co niepotrzebne pliki nadal znajdują się na naszym dysku. Aby je automatycznie usuwać po dczas każdego uruchamiania komputera, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik autoexec.bat, wybrać opcję edytuj i na końcu pliku dopisać: deltree /y c:\windows\temp\.

---------------------------------------------------------------------------

6. Spis zawartości dowolnego folderu.
Aby utworzyć spis zawartości dowolnego folderu, wystarczy wejść do Dos'a, przejść do wybranego folderu i wykonać polecenie dir > spis.txt. Wówczas w pliku spis.txt zostanie zapisany spis zawartości tego folderu. Zamiast wchodzić do Dos'a, można też skorzystać z linii poleceń w takich programach jak "Norton Commander" lub "Windows Commander".

---------------------------------------------------------------------------

7. Zmiana loga sartowego i końcowego.
Aby zmienić oryginalne logo startowe, trzeba umieścić plik logo.sys w katalogu głównym dysku C (C:\). Aby zmienić loga końcowe, należy zastąpić pliki logow.sys i logos.sys znajdujące się w C:\Windows odpowiednimi plikami o takich samych nazwach. Pliki takie można ściągnąć z Internetu, można je też zrobić samemu. Oto sposób: Otwieramy lub tworzymy (w Paint'cie) plik graficzny o wymiarach 640x480. Gdy będzie już gotowy, wybieramy: Obraz - Rozciągnij/Pochyl... i w rozciągnij w poziomie wpisujemy - 50%, a w rozciągnij w pionie - 130%. Po zastosowaniu tych zmian otwieramy jeszcze raz to samo okno i w rozciągnij w pionie wpisujemy 64%. Jeżeli nasz obrazek ma wymiary 320x400, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Należy go zapisać jako plik z rozszerzeniem .bmp, a później zmienić nazwę na logo.sys, logow.sys lub logos.sys.

---------------------------------------------------------------------------

8. Ulubione.
Jeżeli często korzystasz ulubionych stron WWW, a folder Ulubione jest już bardzo rozbudowany, to możesz wykonać następującą sztuczkę: W Internet Explorer wybierz opcję Plik - Importuj/eksportuj - Eksportuj Ulubione, wybierz ścieżkę dostępu i nawę pliku. Zostanie utworzona strona htm, na której znajdą się wszystkie adresy stron z twoich ulubionych, posegregowane w odpowiednie katalogi. Możesz wówczas wyczyścić Ulubione i dodać do nich nowo utworzony plik. Dzięki temu masz zachowane wszystkie poprzednie adresy, i dużo nowego miejsca. Jeżeli chcesz jednak przywrócić Ulubione, wystarczy wybrać opcję Plik - Importuj/eksportuj - Importuj Ulubione i wskazać utworzony poprzednio plik.

---------------------------------------------------------------------------

9. Zmiana ikon poszczególnych dysków.
Aby zmienić ikonę dysku, należy utworzyć w katalogu głównym tego dysku odpowiedni plik autorun.inf. Najłatwiej jest to zrobić za pomocą Notatnika. Po jego otwarciu należy wpisać [Autorun], a pod spodem w nowej linijce icon= i wpisać ścieżkę dostępu do pliku ikon oraz numer wybranej ikony w zbiorze (numeracja zaczyna się od 0). Jeżeli jest to pojedyncza ikona, to nie należy podawać numeru. Przykłady takiego zapisu to icon=C:\Windows\Shell32.dll,4 albo icon=D:\Grafika\Ikony\d.ico.

---------------------------------------------------------------------------

10. Tworzenie folderów z własną ikonką.
Aby nadać folderowi własną ikonkę, należy utworzyć w nim plik desktop.ini. Najlepiej zrobić to w Notatniku. Po otwarciu programu należy wpisać [.shellclassinfo], a po przejściu do następnej linijki iconfile= i podać ścieżkę dostępu do pliku z ikoną (lub ikonami), np. iconfile=C:\Grafika\Ikony\fx.ico. Jeżeli w pliku będzie się znajdować więcej ikon (np. pliki .dll lub .icl), to w trzeciej linijce tworzonego pliku należy wpisać iconindex= i podać pozycję ikony w zbiorze. Po utworzeniu pliku desktop.ini należy folderowi nadać atrybut systemowy. W tym celu należy wejść do Dos'a i wpisać komendę attrib +s oraz podać ścieżkę dostępu do folderu (np. attrib +s D:\Grafika). Aby usunąć atrybut systemowy, trzeba posłużyć się komendą attrib -s.

---------------------------------------------------------------------------

11. Domyślny folder Exploratora.
Jeżeli otworzymy Właściwości skrótu do Exploratora Windows, to w polu Obiekt docelowy powinniśmy mieć polecenie C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE /n,/e,C:\ Aby Explorator otwierał się w wybranym folderze, należy podać ścieżkę dostępu do niego w miejscu, gdzie dotychczas było tylko C:\.

---------------------------------------------------------------------------

12. Klawisze skrótów do programów.
Do każdego programu możemy utworzyć klawisz skrótu. Wystarczy utworzyć skrót do programu, wejść do jego właściwości i w polu Klawisz skrótu wybrać jakąś kombinację klawiszy. Od tej pory wciśnięcie tej kombinacji będzie uruchamiało dany program.
15. Folder lub plik bez podpisu.
Aby utworzyć plik lub folder bez podpisu, należy podczas wpisywania nazwy wcisnąć klawisz Alt i wpisać 0160.

---------------------------------------------------------------------------

13. Uruchamianie kilku programów naraz.
Otwieramy notatnik i wpisujemy start "C:\ścieżka dostępu do programu 1", w drugiej linijce start "C:\ścieżka dostępu do programu 2" i tak dalej. Podając ścieżki dostępu do programów i ich nazwy należy pamiętać o używaniu 8-literowych nazw folderów i plików, tak jak w Dos'ie (np. zamiast Program Files należy napisać Progra~1, a zamiast dowolnyprogram.exe - dowoln~1.exe). Utworzonemu plikowi należy nadać rozszerzenie .bat (podczas zapisywania w polu zapisz jako typ wybrać wszystkie pliki (*.*) i w polu nazwa pliku wpisać downazwa.bat). Dwukrotne kliknięcie na ten plik spowoduje uruchomienie wszystkich zdefiniowanych w nim programów.

---------------------------------------------------------------------------

14. Tworzenie przydatnych skrótów (rundll).
Nie wszyscy wiedzą, że istnieją ciekawe skróty Windows. Aby mieć do nich dostęp, należy utworzyć plik .bat (otworzyć notatnik, wpisać odpowiednią komendę, podczas zapisywania w polu zapisz jako typ wybrać wszystkie pliki (*.*) i w polu nazwa pliku wpisać downazwa.bat). Można też utworzyć skrót z tą samą komendą (kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać nowy - skrót i w polu wiersz poleceń wpisać wybraną komendę). Wszystkie wybrane pliki można ściągnąć stąd. Oto niektóre komendy i ich opisy(komendę trzeba wpisać w jednej linijce!):

Opóźnione, ponowne uruchomienie komputera:
C:\WINDOWS\SYSTEM\RUNONCE.EXE -q
Wylogowanie użytkownika:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 0
Zamknięcie systemu:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 1
Ponowne uruchomienie komputera:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 2
Wymuszone zamknięcie wszystkich programów:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 4
Wymuszone zamknięcie systemu:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 5
Wymuszone ponowne uruchomienie komputera (restart):
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 6
Okno formatowania dyskietki:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHFormatDrive
Zawieszenie systemu :):
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,disableoemlayer
Okno dialogowe "Kopiuj dysk":
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE diskcopy,DiskCopyRunDll
Umieszczenie wszystkie otwarte okna obok siebie:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,tilechildwindows
Umieszczenie wszystkie otwarte okna kaskadowo:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,cascadechildwindows
Zamienienie przycisków myszy:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,swapmousebutton
Wyłączenie klawiatury:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE keyboard,disable
Wyłączenie myszki:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE mouse,disable
Komunikat o błędzie:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE krnl386.exe,fatalexit

--------------------------------------------------------------------

15. Zmiana wyglądu komunikatów o błędach krytycznych.
Niektórych denerwują niebieskie ekrany "Błąd krytyczny" pojawiające się od czasu do czasu w Windows. Nie można ich usunąć, ale można zmienić ich wygląd. Wystarczy otworzyć plik system.ini znajdujący się w C:\Windows i odnaleźć sekcję rozpoczynającą się od linii [386Enh]. Należy w niej utworzyć (zaraz na początku) dwie linie: messagetextcolor=x i messageback=y. za x należy wpisać cyfrę od 0 do 7, a za y cyfrę od 0 do F (system szesnastkowy). Pierwsza wpisana przez nas linia definiuje kolor tekstu, a druga kolor tła komunikatu. Wpisane cyfry oznaczają odpowiednio:

0 Czarny 8 Ciemnoszary
1 Niebieski 9 Jasnoniebieski
2 Zielony A Jasnozielony
3 Turkusowy B Jasnoturkusowy
4 Czerwony C Jasnoczerwony
5 Fioletowy D Różowy
6 Brązowy E Żółty
7 Jasnoszary F Biały============================
moderator w dziale => Webmaster

#2 Aidstep

Aidstep

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2152 postów

Napisano 14 sierpień 2003 - 08:55

jeszcze kilka skrótów


Alt + spacja - Wyświetlanie menu systemowego bieżącego okna
Alt + litera (np. p) - Wyświetlanie elementu menu aktywnego okna , w którego nazwie jest podkreślona użyta litera
Alt + Tab - Przełączanie się między otworzonymi oknami
Alt + Shift + Tab - Przełączanie się między otworzonymi oknami w odwrotnej kolejności
Shift + 2-krotne - kliknięcie na folder Otwarcie foldera w Exploratorze
Shift + zamknięcie okna - Zamknięcie wszystkich okien
F1 - Pomoc
F2 - Zmiana nazwy zaznaczonego elementu
F3 - Wyświetlenie okna "Znajdź"
F5 - Polecenie "Odśwież"
F6 - Przełączanie się między lewym i prawym oknem w Exploratorze
Ctrl+A - Zaznaczenie zawartości całego okna
Ctrl+(X,C,V,Z) - Odpowiednie komendy:Wytnij, Kopiuj, Wklej, Cofnij
Alt+F4 - Zamknięcie aktywnego okna
Alt+Enter - Właściwości zaznaczonego elementu
Win+E - Eksplorator Windows
Win+D - Pokazuje Pulpit
Win+Pause/Break - Karta właściwości "System"
Win+R - Wyświetlenie okna "Uruchom"
Alt + 2-krotne kliknięcie na folder lub plik - Wyświetlenie Właściwości elementu
Shift podczas wkładania CD - Wyłączenie automatycznego uruchomienia płyty
Shift + Del - Usuwanie elementu z pominięciem kosza
Ctrl + Alt + Del, Enter - Wymuszone zamknięcie wybranego programu (bez zapisywania zmian)
Ctrl + Alt + Del, - Zamknij system Wymuszone zamknięcie systemu
Ctrl + Alt + Del, Ctrl + Alt + Del - Wymuszony restart systemu============================
moderator w dziale => Webmaster

#3 Aidstep

Aidstep

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2152 postów

Napisano 14 sierpień 2003 - 08:55

Opcje menu Uruchom (Menu Start\Uruchom)

fonts --> Otwiera folder z czcionkami.
historia --> Otwiera folder z historią.
sendto --> Otwiera folder Sendto. Jeżeli utworzysz w tym folderze skrót (np. do folderu lub notatnika) to znajdzie się on w menu kontekstowym w opcji Wyślij do.
temp --> Otwiera folder Temp. Znajdują się w nim pliki tymczasowe. Co jakiś czas folder ten powinien być opróżniany.
. --> Otwiera Pulpit.
.. --> Otwiera folder Windows (jeżeli są zdefiniowane profile użytkowników, to otwiera folder zalogowanego użytkownika.
calc --> Kalkulator.
cdplayer --> Odtwarzacz CD.
charmap --> Tablica znaków (o ile jest zainstalowana).
cleanmgr --> Porządkowanie dysku.
clipbrd --> Podgląd schowka (o ile jest zainstalowany).
defrag --> Defragmentator dysków.
mspaint --> Paint.
msconfig --> Edytor konfiguracji systemu --> umożliwia usunięcie programów z autostartu, zmiany w plikach win.ini i system.ini itp.
notepad --> Notatnik.
regedit --> Edytor rejestru.
rsrcmtr --> Miernik zasobów (jeżeli zainstalowany).
scandisk --> ScanDisk --> skanuje dysk w poszukiwaniu błędów.
scanreg --> ScanReg --> skanuje rejestr w poszukiwaniu błędów.
sysmon --> Monitor systemu --> pokazuje aktualne parametry pracy systemu.
winver --> Okienko z informacją o zainstalowanym systemie.
write WordPad.
dxdiag --> Sterowniki DirectX.
sfc --> Kontroler plików systemowych --> sprawdza pliki systemowe i w razie konieczności naprawia je.
sysedit --> Edytor konfiguracji systemu.============================
moderator w dziale => Webmaster

#4 Aidstep

Aidstep

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2152 postów

Napisano 14 sierpień 2003 - 08:59

Windows NT/2000/XP/.NET Tips and Tricks -> http://www.jsifaq.com

od ksenus'a

============================
moderator w dziale => Webmaster

#5 Sebart

Sebart

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7751 postów

Napisano 14 sierpień 2003 - 09:43

Skądś to znam , łap SOGa.

-------------------------------------------------------------
Moderator działów: Hardware, Windows, Bezpieczeństwo w sieci

#6 Aidstep

Aidstep

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2152 postów

Napisano 14 sierpień 2003 - 09:52============================
moderator w dziale => Webmaster

#7 wodór

wodór

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 3691 postów

Napisano 14 sierpień 2003 - 10:07

GIT

Moderator działu Dla Zielonych i Windows
Oraz tajemniczy nieznajomy w Administracji

#8 reViVer

reViVer

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 6431 postów

Napisano 14 sierpień 2003 - 18:23

Ja mam taka ksiazke z Komputer Świata i tam sa wskazowki do windowsa. Jak sie zbiore to wybiore jakies fajne i napisze
A za to sogprzyda sie.

Doszedłem do konkluzji iż ewenement jest ewidentnym paradoksem konstruktywnej rekapitulacji skolidowanej na adekwatnych arkanach pryncypialnej dystrybucji.

#9 Sebart

Sebart

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7751 postów

Napisano 14 sierpień 2003 - 18:34

No ja też zdeka uzbierałem takich przydatnych porad, od tygodnia sie tak zbieram żeby je tu wrzucić ale coś zebrać sie nie mogę

-------------------------------------------------------------
Moderator działów: Hardware, Windows, Bezpieczeństwo w sieci

#10 rafc1o

rafc1o

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2027 postów

Napisano 17 sierpień 2003 - 09:48

http://strony.wp.pl/...al/winpiec.html <--- tu tez sa

Zamiana wyglądu Windows 95/98 na Win 3.1 Edytuj plik system.ini (np. poprzez zlecenie: -Start- Uruchom- Sysedit- OK-). Na ekranie pojawi się okno Edytora konfiguracji systemu. Wybierz C:\Windows\system.ini i w miejsce linii shell=Explorer.exe wprowadź zapis shell=progman.exe. Restartuj komputer. <-- to jest spoko próbowałem hehe fanie sie wszytsko robi#11 rafc1o

rafc1o

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2027 postów

Napisano 17 sierpień 2003 - 10:29

Zabezpieczenie Windows9x ukrywając plik win.com.
Zmień nazwę pliku [C:\Windows\win.com] na np. [mirek.com]. Podczas uruchomienia system nie znajdzie pliku win.com i zgłosi usterkę. Wpisz [C:\> mirek.com] i system wystartuje.

<--- to też spoko jest nikt na to nie wpadnie co sie dzieje i jak naprawić ;p;p#12 Bacarti

Bacarti

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 215 postów

Napisano 17 sierpień 2003 - 15:58

szczegolnie przydadza mi sie polecenia do Uruchom
masz soga

#13 Sebart

Sebart

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7751 postów

Napisano 28 sierpień 2003 - 19:40

Logowanie bez hasła lub bez "Zapraszamy"
1.Menu start > uruchom wpisujesz: control userpasswords2
2. Odznaczasz aby używać tego komputera...
3. Wpisujesz nazwę administratora i hasło, który ma być logowany automatycznie przy starcie

Tworzenie instalacyjnej wersji WindowsXP z SP1
1.Jeżeli nie masz SP 1 pobierz tutaj (123MB)
2.Wyodrebnij (Rozpakuj) dodatek sp1 np. do folderu "sp1"
3.Skopiuj zawartość CD instalacyjnego WinXP np. do katalogu "cd"
4.Z menu start wybierz uruchom i wpisz c:\sp1\update\update.exe /s:c:\cd
(gdzie c:\sp1 - folder plików sp1, c:\cd - folder plików WindowsXP)


Odchudzamy Windows XP - Zwolnij 320MB
1. Uwidoczniamy ukryte pliki
Panel sterowania > Opcje Folderów > Widok (odznaczamy ukryj chronione pliki systemowe oraz zaznaczamy pokaż ukryte pliki)
2. Uzyskamy aż 320MB wolnego miejsca po skasowaniu plików z folderu Windows\system32\dllcache
Są to kopie bezpieczeństwa. Teraz w razie problemów windows poprosi o płytę instalacyjną.

3.Standardowo w winXP nie można usunąć takich komponentów jak gra Pinbal, kursory myszy czy Hyper Terminal
a) Aby uzyskać taką możliwość należy wejść do katalogu Windows\inf i znaleźdź plik sysoc.inf
B) Otwieramy go w Notatniku. W sekcji [Components] po wyraźnej przerwie ujrzymy linie zaczynające się od słów np. AccessUtil lub Pinbal. Na ich końcach znajdują się słowa HIDE - usuń je ale bez ograniczających je przecinków.
d) Po zachowaniu zmian w Panelu sterowania > Dodaj, usuń programy> Instalator Windows ujrzymy wszystkie komponenty możliwe do odinstalowania.

Przyśpieszamy uruchamianie i działanie Windows XP
1. Pobieramy program BootVis >>
2. Uruchamiamy go i analizujemy system - File> New > Next Boot +Driver Trece i klikamy OK
3. Czekamy aż program uruchomi system
4. Po uruchomieniu systemu czekamy aż BootVis wystartuje
5. Wyświetli się graficzna prezentacja procesu uruchamiania
6. Przyspieszamy uruchamianie opcja Trace> Optimize system po czym nastąpi restart komputera ( trwa to kilka minut)
7. Uruchamianie przebiega o wiele szybciej
UWAGA!!!
Po zainstalowaniu nowych sterowników całą procedurę należy powtórzyć

Szybka blokada komputera
Aby szybko zablokować peceta, wciśnij razem klawisze [Windows] i [L].

Hibernacja
Aby wprowadzić komputer w stan hibernacji podczas zamykania systemu wciśnij klawisz shift (przycisk stan oczekiwania zmieni się-kliknij go)

Automatyczna instalacja
Dzięki wcześniejszemu zaprogramowaniu opcji możesz zaoszczędzić niebagatelną godzinę na czasie instalacji. Instalacja Windows XP jest, ogólnie mówiąc, dość prostym procesem, wymaga jednak od ciebie spędzenia ponad godziny przed monitorem komputera na wciskaniu kolejnych przycisków. Jest jednak i na to sposób.
a) Zlokalizuj Menedżera instalacji Windows na płycie kompaktowej z Windows XP (powinien znajdować się w archiwum \SupportTools\DEPLOY.CAB). Zalecane jest najpierw przeczytanie informacji z plików pomocy znajdujących się w pliku CAB.
B) Jeśli jesteś gotowy, w dalszej kolejności potrzebujesz setupmgr.exe - uruchom go. Tworzy się plik o nazwie winnt.sif, którego Windows XP używa później do wypełnienia "pustych pól" podczas automatycznej instalacji.
c) Jedyną rzeczą, która nie pojawi się w twojanazwa.sif, jest klucz produktu. Za pomocą Notatnika otwórz plik twojanazwa.sif i dodaj do niego linię produktu ID = "AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEEE", gdzie AAAAA itd. są indywidualnym numerem twojego klucza. Musisz je znaleźć w sekcji [UserData]. Teraz uruchamiając utworzony plik wsadowy instalacja systemu przebiegnie automatycznie
d) możesz tez skopiować powstały plik *.txt do folderu i386 - są tam zapisane wszystkie informacje o przebiegu instalacji

Zrzut ekranu
Aby wykonać zrzut ekranu należy wcisnąć klawisz PrintScreen
Następnie otwieramy program graficzny lub Word i korzystamy z opcji wklej
Aby wykonać zrzut okna a nie całego ekranu dodatkowo przytrzymujemy klawisz ALT

Inne

1. Na płycie instalacyjnej systemu windows 98 w katalogu TOOLS\RESKIT\Deskop znajduje się program CHKLNKS dzięki kóremu pozbędziesz się skrótów w twoim systemie wiodących do... nikąd

2. Na tej samej płycie jest też program BASTCH ( TOOLS\RESKIT\Batch). Dzięki niemu stworzysz plik *.inf , który po umieszczeniu w katalogu wersji instalacyjnej Windows98/ME całkowicie zautomatyzuje proces instalacji.

3.Mój Komputer Full -- zainstaluj sobie fajny skrót na pulpicie (pełny dostęp do komputera):
EXPLORER /e, ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Źródło -> http://www.funboard.pl/darczuk/win.php

-------------------------------------------------------------
Moderator działów: Hardware, Windows, Bezpieczeństwo w sieci

#14 Sebart

Sebart

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7751 postów

Napisano 28 sierpień 2003 - 19:46

Oto kilka przykładów, zastosowania pliku Rundll32, a właściwie skrótu do niego i odpowiednich parametrów.

rundll32 user,exitwindows zamyka Windows bez potwierdzenia (lecz pyta czy zamknąć otwarte pliki)
rundll32 Krnl386.exe,exitkernel wychodzi z Windowsa
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 1 zamyka windows (z potwierdzeniem zamknięcia otwartych plików)
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 2 restartuje Windows (j.w.)
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 1 restartuje powłokę Explorera Windows może się okazać niebezpieczne dla Windows
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 0 wylogowuje bieżącego użytkownika Windows (z potwierdzeniem zamknięcia otwartych plików)
rundll32 user,wnetconnectdialog przywołuje okno dialogowe Mapuj dysk sieciowy
rundll32 user,wnetdisconnectdialog przywołuje okno dialogowe Odłącz dysk sieciowy
rundll32 user,disableoemlayer zawiesza system
rundll32 user,repaintscreen odświeża ekran
rundll32 user,setcursorpos przesuwa kursor myszki do górnego lewego narożnika ekranu
rundll32 diskcopy,DiskCopyRunDll przywołuje okno dialogowe Kopiuj dysk
rundll32 rnaui.dll,RnaWizard otwiera okno dialogowe programu Dial-up networking
rundll32 shell,shellexecute otwiera okno Explorera
rundll32 shell32,OpenAs_RunDll otwiera okno dialogowe Otwórz z
rundll32 Shell32,SHFormatDrive otwiera okno dialogowe Formatowanie - dyskietka
rundll32 shell32,ShellAboutA otwiera okno informujące o dostepnej pamięci fizycznej i zasobach systemowych
rundll32 shell32,Control_RunDll otwiera panel sterowania
rundll32 shell32,Control_RunDll desk.cpl otwiera okno właściwości ekranu
rundll32 shell32,Control_RunDll main.cpl @0 otwiera okno właściwości myszki
rundll32 shell32,Control_RunDll main.cpl @1 otwiera okno właściwości klawiatury
rundll32 shell32,Control_RunDll main.cpl @2 otwiera okno drukarek
rundll32 shell32,Control_RunDll main.cpl @3 otwiera okno czcionek
rundll32 shell32,Control_RunDll powercfg.cpl przywołuje właściwości zarządzania energią
rundll32 shell32,Control_RunDll sysdm.cpl otwiera okno właściwości systemu
rundll32 shell32,Control_RunDll timedate.cpl otwiera okno ustawień dat i godziny
rundll32 user,tilechildwindows umieszcza wszystkie otwarte okna obok siebie
rundll32 user,cascadechildwindows jak wyżej tylko kaskadowo
rundll32 msprint2.dll,RUNDLL_PrintTestPage drukuje stronę testową
rundll32.exe sysdm.cpl,installDevice_Rundll włącza kreator dodawania nowego sprzętu
rundll32 user,wnetcancelconnection fsa odłącza komputer od dysków sieci Nowell Netware
rundll32 user,swapmousebutton Zamienia przyciski myszki
rundll32 user,setcaretblinktime zmienia prędkość mrugania kursora
rundll32 user,setdoubleclicktime zmienia szybkość podwójnego kliknięcia myszą
rundll32 keyboard,disable wylącza klawiaturę
rundll32 mouse,disable wyłącza myszkę
rundll32 desk.cpl,InstallScreenSaver wygaszacz ekranu
rundll32 krnl386.exe,fatalexit biały ekran - "Błąd programu"
rundll32 rnaui.dll,RnaWizard kreator połączeń DialUp
rundll32 shell32,Control_RunDLL intl.cpl ustawienia regionalne
rundll32 shell32,Control_RunDLL joy.cpl kontrolery gry (Joystick)
rundll32 shell32,Control_RunDLL sticpl.cpl skanery i aparaty fotograficzne
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 3 restart bez potwierdzenia
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 4 wylogowuje bieżącego uzytkownika
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 5 zamyka Windows
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 6 restart bez potwierdzenia
rundll32 user,MessageBeep generuje dźwięk domyślny Windows

http://knip.pol.lublin.pl/~tsetse/pc/klinika_rundll.htm

-------------------------------------------------------------
Moderator działów: Hardware, Windows, Bezpieczeństwo w sieci

#15 Sebart

Sebart

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7751 postów

Napisano 28 sierpień 2003 - 19:49

Rejestr systemu Windows 9x i jego dalszych wersji zapisany jest jedynie w dwóch plikach, w przeciwieństwie do wersji 3.11, gdzie każda konfiguracja zapisywana była w oddzielnym pliku ini. Zawiera klucze i wartości. To właśnie w wartościach zapisana jest konfiguracja systemu operacyjnego i programów.Edycja rejestru

Do edycji rejestru najlepiej użyć programu Regedit wchodzącego w skład systemu Windows. Uruchamiamy go wpisując komendę regedit w Start/Uruchom, lub uruchamiając plik regedit.exe. Po włączeniu programu widzimy kilka pozycji, tzw. klucze. Podstawowe grupy to:

HKEY_LOCAL_MACHINE - konfiguracja sprzętowa systemuoperacyjnego i programówi
HKEY_USER - konfiguracja dotyczaca profili użytkownika
HKEY_CLASSES_ROOT - jest jakby skrótem do HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIG - kopia HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\[numer danej konfiguracji]
HKEY_CURRENT_USER -konfiguracja dotycząca profilu aktualnie zalogowanego użytkownika
HKEY_DYN_DATA - ustawienia dynamicznie edytowaneCo możemy osiągnąć edytując rejestr

Żeby osiągnąć dany efekt stwórz w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System wartość binarną o danej nazwie.


NoDispCPL - wyłączenie dostępu do właściwości ekranu
NoDispBackgroundPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu TŁO
NoDispScrSavPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu WYGASZACZ EKRANU
NoDispApperancePage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu WYGLĄD
NoDispSettingsPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu USTAWIENIA
NoSecCPL - wyłączenie dostępu do arkusza właściwości HASŁA
NoPwdPage - wyłączenie dostępu do zakładki ZMIEŃ HASŁO arkusza HASŁA
NoAdminPage - wyłączenie dostępu do zakładki ZDALNE ADMINISTROWANIE arkusza HASŁA
NoProfilePage - wyłączenie dostępu do zakładki PROFILE UŻYTKOWNIKA arkusza HASŁA
NoDevMgrPage - wyłączenie dostępu do zakładki MENADŻER URZĄDZEŃ arkusza SYSTEM
NoConfigPage - wyłączenie dostępu do zakładki PROFILE SPRZĘTU arkusza SYSTEM
NoFileSysPage - wyłączenie dostępu do arkusza włąściwości SYSTEM PLIKÓW
NoVirtMemPage - wyłączenie dostępu do arkusza włąściwości PAMIĘĆ WIRTUALNA
DisableRegistryTools - wyłączenie dostępu do Edytora Rejestru HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
NoNetSetup - wyłączenie dostępu do właściwości sieci
NoNetSetupIDPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości sieci IDENTYFIKACJA
NoNetSetupSecurityPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości sieci KONTROLA DOSTĘPU
NoFileSharingControl - brak kontroli nad współużytkowaniem plików
NoPrintSharingControl - brak kontroli nad współużytkowaniem drukarek
NoEntireNetwork - brak folderu CAŁA SIEĆ
NoWorkgroupContents - brak składników grup roboczych w OTOCZENIU SIECIOWYMŻeby osiągnąć dany efekt stwórz w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer wartość binarną o danej nazwie.


NoPrinterTabs - ukrycie zakładek OGÓLNE i SZCZEGÓŁY arkusza właściwości drukarek
NoDeletePrinter - brak możliwości usuwania drukarek
NoAddPrinter - brak możliwości dodawania drukarek
NoStartMenuSubFolders - ukrywa podfoldery menu START
NoRun - brak polecenia RUN
NoSetFolders - brak polecenia USTAWIENIA w menu START
NoSetTaskbar - brak właściwości paska zadań
NoFind - brak polecenia ZNAJDŹ
NoDrives - brak dostępu do dysków logicznych (tyle jedynek ile kolejnych dysków ma być ukrytych)
NoNetHood - brak dostępu do OTOCZENIA SIECIOWEGO
NoDesktop - brak pulpitu
NoClose - brak możliwości zamknięcia Windows
NoSaveSettings - wyłączone zachowywanie ustawień przy wyjściu z Windows
RestorictRun (Klucz) - lista dozwolonych aplikacjiSytuacja awaryjna

Jeżeli system Widnows nie załaduje się po jakiejkolwiek edycji rejestru zeskanuj go pod dosem używając programu scanreg.

http://www.master.pl/~hss80757/frumtricks/win_rejestr.html

-------------------------------------------------------------
Moderator działów: Hardware, Windows, Bezpieczeństwo w sieci

#16 Sebart

Sebart

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7751 postów

Napisano 28 sierpień 2003 - 19:56

Numer seryjny (2000) [nie sprawdzałem ]
Program instalacyjny systemu Windows 2000 żąda podawania numeru seryjnego składającego się, aż z 25 znaków. Klucz ten znajduje się na obwolucie instalacyjnego CD-ROM-u. Procedura wpisywania numeru jest dość uciążliwa, a długość numeru seryjnego sprawia, że łatwo o pomyłkę. Na dodatek trzeba ciągle szukać pudełka z płytą, nawet wtedy, gdy system jest instalowany z plików instalacyjnych na twardym dysku.
Jak się okazuje, program instalacyjny akceptuje nie tylko skomplikowany łańcuch znaków podany w certyfikacie autentyczności, lecz również ciąg siódemek (czyli 77777-77777-77777-77777-77777). Istnieje jeszcze inne ułatwienie. Jeśli wpiszesz poprawnie pierwsze pięć liter, możesz odłożyć na bok pudełko z certyfikatem. Program instalacyjny zadowoli skopiowanie pierwszych pięciu liter w pozostałych czterech polach (np. ADQVU-ADQVU-ADQVU-ADQVU-ADQVU). Przedstawione metody przetestowane zostały pomyślnie m. in. na wersji OEM systemu Windows 2000. Niestety, nie działają w przypadku 120-dniowej wersji testowej.

http://poczta.pnet.pl/~szary/winpor.html


-------------------------------------------------------------
Moderator działów: Hardware, Windows, Bezpieczeństwo w sieci

Zmieniony przez - Sebart w dniu 2003-08-28 21:01:24

#17 Sebart

Sebart

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7751 postów

Napisano 28 sierpień 2003 - 20:13

"Zabezpieczyć Windowsa XP_ENG"
http://infojama.pl/sections.php?op=viewarticle&artid=124

"Zabezpieczyć Windowsa XP_PL"
http://infojama.pl/sections2.php?op=viewarticle&artid=134

"Optymalizacja wydajności Windows XP/2000/2003"
http://www.winxp.com.pl/art/windowsxp_full_optym.html

"Tips'n'Tricks Windows 2000/XP/2003"
http://www.winxp.com.pl/art/tips_tricks_wxp.html

"FAQ XP"
http://www.trzepak.net/faq/winxp/faqxp.html

"Optymalizacja Usług w XP/W2K (PL)"
http://www.winxp.com.pl/art/services_optimiz_pl.html

"Optymalizacja usług (Services) w XP/W2 (ENG)"
http://www.winxp.com.pl/art/services_optimiz.html

"Windows XP Home and Professional Service Configurations"
http://www.blkviper.com/WinXP/servicecfg.htm

"Przywracanie/backup Windows 2000/XP/2003"
http://www.winxp.com.pl/art/recover.html

Więcej artykułów
- http://www.winxp.com.pl/art.html
- http://infojama.pl/sections.php

-------------------------------------------------------------
Moderator działów: Hardware, Windows, Bezpieczeństwo w sieci

#18 Sebart

Sebart

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7751 postów

Napisano 28 sierpień 2003 - 20:19

Nie znasz jakiegoś rozszerzenia pliku, sprawdź tu:

- http://glossword.info/list/15/
- http://filext.com/index.php

==========================================================
Potrzebujesz dyskietki startowej

- http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm

==========================================================
Brakuje ci pliku *.dll, poszukaj tu:

- http://www.dynamiclink.nl/ działa różnie
- http://www.dll-files...dex/index.shtml
- http://www.useyourbr...ssing-files.htm
- http://pacosdrivers.com/dll.asp

=======================================================
Błędy w Windows:

- http://www.eventid.net/search.asp
(Podajemy źródło i Identyfiktor zdarzenia, w XP Uruchom -> eventvwr.msc -> Właściwości błędu)
- http://www.aumha.org/win5/kberrmsg.htm -> Windows 2000/XP
- http://www.aumha.org/win4/kberrmsg.htm -> Windows 95/98/ME
- http://www.xptuneup....topmessages.htm
- http://windows.onlin...emia/errors.htm

=======================================================
Bezpieczeństwo Windows:

- http://www.microsoft...net/default.asp
- http://windowsxp.hom...rg/xp/index.asp
- http://www.it-faq.pl/

=======================================================
Serwisy Windows PL

- http://www.winxp.com.pl/
- http://infojama.pl/
- http://windows.online.pl/

=======================================================
Nie wiesz co to za proces pod Ctrl+ALt+Del, sprwadź tu:

Default Processes in Windows 2000
- http://support.micro...b;EN-US;q263201

Processes in Windows NT/2000/XP
- http://www.reger24.de/prozesse.html

WinTasks Process Library
- http://www.liutiliti...brary/rundll32/

Startup List
- http://www.azpchelp....rtupListA-F.htm

TASK LIST PROGRAMS
- http://www.answersth...es/tasklist.htm


-------------------------------------------------------------
Moderator działów: Hardware, Windows, Bezpieczeństwo w sieci

Zmieniony przez - Sebart w dniu 2003-08-28 21:22:40

#19 wodór

wodór

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 3691 postów

Napisano 28 sierpień 2003 - 21:27

A chłopak zaszalał sog poleciał

Moderator działu Dla Zielonych i Windows
Oraz tajemniczy nieznajomy w Administracji

#20 rafc1o

rafc1o

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2027 postów

Napisano 29 sierpień 2003 - 06:09

sog jak nic#21 [)@IVI!@/V

[)@IVI!@/V

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 3726 postów

Napisano 13 wrzesień 2003 - 14:27

Sebart moglbys jeszcze napisac jak wyrzucic z windowsa Xp te powalone automatyczne aktualizacje, windows messengera i zeby nie wysietlalo komunikatu o bledzie [wyslij do microsoftu] [nie wysylaj] ???
kiedys na SFD w kompach podawales, ale neistety nie przepisalem sobie tego nigdzie

__________________________
http://keremere.prv.pl
"...ciężko mi zasnąć, gdy burzliwe myśli dręczą sumienie..." - Gutek
"...zanim schowasz dzień pod powiekami powiedz co z Twoimi niepozałatwianymi sprawami..." - PFK

#22 Sebart

Sebart

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7751 postów

Napisano 13 wrzesień 2003 - 23:19

Usuwanie Messenger'a
Start -> Uruchom wpisać:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
restart

---------------------------------------------
Usuwanie raportowania o błędach do microsoftu.
Panel Sterowania -> System -> Zaawansowane -> Raportowanie o błędach -> Disable

---------------------------------------------
Wywalenie dysków z tray'a (komunikat o braku miejsca)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
utworzyć nową wartość DWORD o nazwie: NoLowDiskSpaceChecks
o wartości =1
(przy wartości 0 komunikat będzie się pojawiał)

---------------------------------------------
Ściągnij sobie XP-AntiSpy, załatwia wiele spraw na raz
http://www.xp-antispy.org/index.html?/download.php

-------------------------------------------------------------
Moderator działów: Hardware, Windows, Bezpieczeństwo w sieci

#23 rafc1o

rafc1o

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2027 postów

Napisano 20 wrzesień 2003 - 05:56

a tu kolejna porada Wpiszcie chkdsk w trybie TYLKO linia poelceń trybu awaryjnego .. i jeśli macie pamieci 655 360 to jest spoko .. natomiast jeśli jest MNIEJ to jest wirus

ps

Problem z wysłaniem artykułu :

Błędne hasło lub nazwa użytkownika! <--- co to jest????

Zmieniony przez - rafc1o w dniu 2003-09-20 06:59:48

#24 rafc1o

rafc1o

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2027 postów

Napisano 10 październik 2003 - 08:16

siemka a znacie moze jakieś sztuczki z INSTALATPOREM windowsa .. bo np setup /p f <-- to jak mamy windowsa zainstalowanego .. to pod DOSEm reinstaluje nam winde ..

a wiem ze są jakeiś przełączniki .. ze sie nie pyta o numer i takie inne ******ły .. strefe czaswa i inne#25 Sebart

Sebart

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 7751 postów

Napisano 18 listopad 2003 - 23:46

"Centrum Outlook Express - Zabezpieczanie"
http://www.it-faq.pl/oe_tools/zabezp.html

"Outlook Express FAQ"
http://www.republika.pl/gliniecki/oe.html

"Outlook Express 5 - Konfiguracja"
http://www.pckurier.pl/podreczniki/outlook5/index.htmlUżytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Pozycjonowanie strony: Virtual Development