Skocz do zawartościRegulamin

Właścicielem serwisu jest Virtual Development sp.j. Pazdan i Kwiatkowski we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Ołtaszyńska 48 Wrocław (53–010) NIP: 899-26-72-912.

Podstawowe zasady korzystania z Forum:

- Forum służy wymianie informacji.
- Każdy ma prawo zadać pytanie lub udzielić odpowiedzi zgodnie z zasadami Regulaminu niezależnie od stopnia zaawansowania.
- Na Forum obowiązują zasady wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
- Wypowiedzi stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza serwisem.
- Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje
- Żadne wypowiedzi nie powinny być traktowane jako materiał instruktażowy.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie właściciel serwisu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności.
- Korzystanie z forum jest bezpłatne. Abonament daje możliwość korzystania z dodatkowych funkcji forum.
- Forum nie wolno przeglądać off-line (po odłączeniu od sieci Internet)
- Jeśli w krótkim czasie z danego IP zostanie pobranych więcej niż 500 stron, to adres zostanie zablokowany.


Na Forum zabrania się:
- Zamieszczania wypowiedzi/materiałów wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych* lub jawnie szydzących z jakiegokolwiek sportu/systemu walki/sztuki walki lub zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem.
* - materiałów przedstawiających szeroko pojętą pornografię, a w szczególności narządy płciowe i stosunki seksualne.
- Zachęcania do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
- Zamieszczania ofert kupna, bądź wskazywania lokalizacji umożliwiającej zakup środków oraz przedmiotów, których posiadanie lub handel jest zakazany prawem RP
- "Zaśmiecania" działów informacjami nie związanymi z ich przeznaczeniem oraz umieszczania adresów e-mail.
- Rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
- Zamieszczania reklam (nazw) konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm, które nie mają opłaconej reklamy w postaci banera na forum Katalogi.pl. Niedopuszczalne jest umieszczanie wypowiedzi bez żadnej wartości merytorycznej - zawierających wyłącznie reklamę.
- Podejmowania jakichkolwiek działań komercyjnych, bez wcześniejszego porozumienia z administracją.
- Świadomego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków forum, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania członków forum jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania.
- Zamieszczanie publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.

KARĄ ZA ŁAMANIE REGULAMINU JEST USUNIĘCIE WYPOWIEDZI NARUSZAJĄCEJ REGULAMIN.
W RAZIE PONOWNEGO NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO W/W REGUŁ - UŻYTKOWNIK ZOSTAJE POZBAWIONY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z FORUM (BAN).

REDAKCJA SERWISU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA KONTA BEZ UPRZEDZENIA W PRZYPADKU NOTORYCZNEGO ŁAMANIA REGULAMINU, PRZEDSTAWIENIA FAŁSZYWYCH DANYCH LUB WYKRYCIA KONTA POCZTOWEGO Z AUTO-ODPOWIEDZIAMI.

REGULAMIN MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY BEZ POWIADOMIENIA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW FORUM. INFORMACJA O ZMIANIE ZOSTANIE UMIESZCZONA W DZIALE FORUM "ADMINISTRACJA"

POSTANOWIENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW FORUM.

Każde żądanie usunięcia jakichkolwiek informacji na forum musi być zgłoszone za pośrednictwem widocznej przy wypowiedzi funkcji "zgłoś naruszenie regulaminu" (odnośnie tematów) i/lub "zgłoszenie naruszenia" (odnośnie postów).


Rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie (otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych) Twoich danych przez Virtual Development sp.j. teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Masz prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Virtual Development sp.j. Pazdan i Kwiatkowski Ołtaszyńska 48, 53-010 Wrocław.

Pozycjonowanie strony: Virtual Development